Sass angriber Hjorts ”vilde antagelser”

Claus Hjort har indregnet en lang række udgifter i det socialdemokratiske råderum, selvom det klart fremgår af Socialdemokratiets oplæg til 2025-forhandlinger, at finansieringen skal findes uden for råderummet. Uvederhæftigt, lyder det fra gruppeformand Henrik Sass Larsen.
”Det hører til i kategorien af det mere uvederhæftige, jeg har oplevet her i Folketinget”. Sådan lød det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i forbindelse med torsdagens samråd med finansminister Claus Hjort Frederiksen i Folketingets Finansudvalg.

Baggrunden for samrådet var et meget omtalt A4-ark med såkaldte beregninger af Socialdemokratiets oplæg til 2025-forhandlingerne, Stol på Danmark, som Finansminister Claus Hjort Frederiksen i sidste måned udleverede til dagbladet Politiken. I oplægget har Socialdemokraterne beskrevet, hvordan partiet vil prioritere knap 40 milliarder kroner frem mod 2025. De 39 milliarder kommer fra det økonomiske råderum, mens den sidste milliard findes ved at annullere de blå partiers lempelse af arveafgiften.

Claus Hjort kaldte over for Politiken Socialdemokratiets plan for ”fup”. Det fik omgående Socialdemokratiet til at tale om ”politisk bestillingsarbejde”, og her på Netavisen Pio opremsede finansordfører Benny Engelbrecht ”10 meget kritisable fejl” i beregningerne. Efterfølgende kom det frem, at beregningerne ikke var ministeriets egne, men var lavet på baggrund af ”antagelser”, der kom direkte fra Claus Hjort Frederiksen.

Opfinder nye poster på det socialdemokratiske budget
På samrådet indledte finansminister Claus Hjort Frederiksen da også med at indrømme, at ”jeg har tilladt mig at lægge nogle antagelser ned over Socialdemokratiets udspil”. Han kaldte det ”naturligt”, at den siddende regering lægger antagelser ned over oppositionens forslag og henviste til, at Socialdemokratiet gjorde det samme med Venstres forslag om nulvækst i den offentlige sektor, dengang Socialdemokratiet sad i regeringskontorerne.

For det første har Claus Hjort Frederiksen antaget, at en række initiativer skal finansieres inden for rammerne af råderummet på 40 milliarder kroner, selvom Socialdemokratiet på intet tidspunkt har hævdet, at det er tilfældet.

Eksempelvis antager finansministeren, at afskaffelsen af PSO-afgiften skal håndteres inden for rammerne af det økonomiske råderum, selvom Socialdemokratiet i oplægget klart skriver, at finansieringen til at afskaffe PSO-afgiften skal findes uden for råderummet. Også togfond, pensionsreform, genopretning af SKAT og afskaffelse af kontanthjælpsloft mener Hjort skal finansieres af det økonomiske råderum, selvom det ikke fremgår af Socialdemokratiets plan.

For det andet har regeringen fremrykket det såkaldte balancepunkt i Socialdemokratiets plan, altså det tidspunkt, hvor der skal være balance mellem offentlige indtægter og udgifter, fra 2025 til 2020. Det på trods af, at regeringen i sin egen 2025-plan selv regner med et underskud på 5,3 milliarder i 2020. Socialdemokratiet har ikke i sit udspil forholdt sig til, hvordan råderummet skal anvendes i 2020 – her er der kun fokuseret på 2025.

hjortekstra

Sass: Klar regnefejl fra Hjort
Hjorts antagelser betyder ikke overraskende, at Socialdemokratiet har langt færre penge til rådighed til eksempelvis velfærd, end den årlige vækst på 0,6 procent i de offentlige udgifter, som partiet selv opererer med. De fik da heller ikke lov til at stå uimodsagt:

”Det er jo nogle vilde antagelser. Det svarer til, at jeg antager, at Venstre vil dele 10 milliarder kroner ud til vennerne og så hævder, at regeringens økonomiske politik ikke hænger sammen”, lød det fra den Socialdemokratiske gruppeformand.

Han angreb især Claus Hjorts udsagn om, at afskaffelsen af PSO-afgiften vil mindske det socialdemokratiske råderum med cirka tre milliarder kroner i 2020: ”Vi skriver jo specifikt, at vi ikke vil bruge råderummet til at afskaffe PSO’en. Alligevel siger ministeren, at det skal finansieres af råderummet”, lød det fra Sass, der foreslog pengene fundet i forbindelse med forhandlingerne om den fremtidige finansiering af den grønne omstilling. Claus Hjort fastholdt, at indtil Socialdemokratiet havde anvist anden finansiering, skulle pengene tages fra råderummet.

Et andets stridspunkt er kontanthjælpsloftet. Regeringen mener det, at det vil reducere det socialdemokratiske råderum med yderligere én milliard kroner, hvis partiet vil afskaffe kontanthjælpsloftet. Men det giver ikke mening, for modsat regeringen, så har Socialdemokratiet slet ikke indregnet provenuet fra kontanthjælpsloftet i sit økonomiske råderum, lød det fra Henrik Sass, der kaldte en Hjorts beregninger på det område for en ”klar regnefejl”.

Henrik Sass Larsen undrede sig også over, at Claus Hjort Frederiksen var kommet frem til, at Socialdemokratiet vil bruge 250 millioner kroner på en pensionsreform. Socialdemokratiet skriver i oplægget, at pensionsudfordringen skal løses, men har ikke lagt sig fast på hvordan eller sat beløb på: ”Man kan da ikke bare antage, at Socialdemokratiet vil overtage regeringens politik, og at fordi regeringen vil bruge 250 millioner kroner, så skal Socialdemokratiet også bruge 250 millioner”, lød det fra Sass Larsen.

Claus Hjort gentog også sin forklaring om, at Socialdemokratiet ikke må rykke balancepunktet fra 2020 til 2025 fordi partiet ikke – modsat regeringen – ønsker at gennemføre nye reformer der øger udbuddet af arbejdskraft. En forklaring, som tidligere er blevet afvist her på Netavisen Pio af AE-Rådets direktør Lars Andersen.

Samrådet udviklede sig herefter usædvanligt med mange korte, skarpe replikker mellem Socialdemokratiets Henrik Sass og Benny Engelbrecht og så Claus Hjort. Venstres finansordfører Jacob Jensen forsøgte at komme Hjort til undsætning ved at hævde, at finansministeren var ”alt for flink” ved Socialdemokratiet.

 


placeholder

Annonce