Saxo Bank-ejer: Diktaturstaten venter

En socialistisk diktaturstat venter lige rundt om hjørnet, mener Saxo Bank-ejer Lars Seier. Christensen.
Inden der er gået 30 år vil velfærdsstaten være brudt sammen og blive afløst af en socialistisk diktaturstat, der hensynslyst vil dræbe alle de rige og tage deres penge. Det lyder som plottet til en (fremragende!) amerikansk science fiction-film, men det er ifølge Saxo Banks grundlægger og Liberal Alliances primære sponsor, Lars Seier Christensen, hvad der venter forude, hvis det danske samfund ikke "reformeres".

I et interview til fagbladet Djøfbladet citeres Lars Seier Christensen for at have sagt følgende i en tale til Trykkefrihedsselskabet i 2010:

”Jeg mener oprigtigt, at om 25-30 år – måske før – vil den danske model være styrtet, og vi vil leve i et benhårdt socialistisk diktatur. Folk som jeg selv vil sandsynligvis have mistet alt, i værste fald være slået ihjel. Ikke af islamistister, men af paniske socialister, der ser verden styrte sammen omkring sig – uden at forstå hvad der sker.”

Et synspunkt han her tre år senere, siger at han stadig mener ”100 procent”.

Saxo Banks grundlægger Lars Seier Christensen er ikke den største fan af velfærdsstaten. Det er vist et ubestrideligt faktum, men citatet indeholder alligevel en opsigtsvækkende twist af total paranoia. Lars Seier har senere sagt, at det handlede om at skabe "attention" hos en Trykkefriheds

Dommedagsprofetier om velfærdsstatens snarlige sammenbrud er ikke noget nyt. Lars Seiers forudsigelse er blot en stramning af Margaret Thatchers citat fra ’76 om at ”problemet med socialisme er, at på et eller andet tidspunkt løber man tør for andre folks penge.”.

Lars Seier Christensen blander dog nogle ting sammen i sin tirade. Den danske model har jo som sådan ikke noget, at gøre med velfærdsstaten, men er det system hvor arbejdsmarkedets parter aftaler overenskomster med så lidt statsindblanding som muligt.

At denne model er under pres er helt uomtvisteligt korrekt, bl.a. fordi færre og færre danskere er medlem af en overenskomstbærende fagforening. Men at den danske model vil bryde sammen, vil næppe føre til anarki og revolution, men til et mere rigidt system baseret på lovgivning.

For det andet benægter Lars Seier Christensen at der kunne være en sammenhæng mellem evnen til at skabe vækst og så et højt velstands- og velfærdsniveau. Et velfungerende uddannelsessystem, god og dyr infrastruktur og investeringer i forskning og innovationer er en altoverskyggende årsag til vores generelt høje velstandsniveau.

Mange har før Lars Seier Christensen påstået, at velfærdsstaten til sidst vil bukke under, men ind til videre har den holdt i 60 år og vist sig både leve- og konkurrencedygtig. Så mon ikke den også holder 60 år mere, hvis man fortsat kan finde en balance imellem dem der betaler, dem der modtager og det de modtager.

Skulle revolutionen – mod forventning – alligevel komme til Danmark, kan Lars Seier Christensen heldigvis trøste sig med, at han for længst er flygtet i skattely til Schweiz.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce