Se listen: Sådan har DF gjort livet svært for de fattigste

Hvis du har det svært i Danmark, som arbejdsløs, enlig forsøger, handicappet eller nedslidt, så skal du nok ikke regne med hjælp fra Dansk Folkeparti. Pio har lavet en lille liste over DF-tiltag, som har skadet landets fattige. 
Det er omvendt Robin Hood, der præger Dansk Folkepartis politiske linje overfor samfundets mest udsatte grupper. Mens DF-formand Thulesen Dahl ved sin magtovertagelse sagde ”Et samfund skal… måles på, om det favner dem, som ikke har det så godt”, så er den førte politik at vidne om noget ganske andet.

Netavisen Pio har samlet et lille overblik over Dansk Folkepartis historik:

2002: DF støtter fattigdomsydelserne
Anders Fogh indførte med støtte fra DF starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 450-timers reglen i 2002, som noget af det første i sin regeringstid. Starthjælpen var en reduceret ydelse, som ligger på 64,4% af kontanthjælpen for samme aldersgruppe (pt. er starthjælpen på 5.940 kr. månedligt for unge over 25 år, udeboende per februar 2008).

2002: DF støtter SP-reformen
En af de første handlinger for VK-regeringen var at omlægge Den Særlige Pension (SP’en). Dansk Folkeparti støttede omlægningen, som betød, at millioner af kroner flyttes fra de lavtlønnede grupper, som skulle nyde godt af SP’en, til de højtlønnede. Senere afvikler VK-regeringen SP’en, igen med opbakning fra DF.

2005: DF støtter overbetaling af private sygehuse og sundhedsforsikringer
Dansk Folkeparti stemte sammen med VK-regeringen for at indføre et udvidet frit sygehusvalg og støttede op bag indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, da han overbetalte de private sygehuse. DF støttede også skattefritagelsen af private sundhedsforsikringer. Alt sammen noget som gavnede de velstillede, på bekostning af de fattige.

2009: DF støtter ’Rødvinsreformen’
Dansk Folkeparti støtter op om VK-regeringens skattereform, der er blevet kaldt ’Danmarkshistoriens skæveste’. Det er dem, der betaler topskat, som får langt de største gevinster ud af reformen, da det er i toppen at skatten sænkes mest. De lavtlønnede får ikke meget ud af at marginalskatten sænkes, men kan til gengæld se frem til stigende afgifter.

2010: DF støtter halvering af dagpengeperioden
Det er i foråret 2010, at Dansk Folkeparti lægger stemmer til den berygtede dagpengereform. Dagpengeperioden halveres fra fire til to år, mens genoptjeningskravet fordobles. Det sker mens Danmark står midt i en økonomisk krise. Partierne bag reformen hævder at kun 2.000-4.000 vil falde ud af dagpengesystemet, men alene det første år falder næsten ti gange så mange ud!

2010: DF støtter beskæringer af børnepenge for flerbørnsfamilier
Dansk Folkeparti stemte for at indføre et loft over børnepengene, så familier med mange børn blev hårdt ramt. Især dem med allerfærrest penge, som blev ramt af den lavere ydelse.

2011: DF støtter efterlønsreformen
Trods gentagne løfter om det modsatte indgik Dansk Folkeparti aftale med VK-regeringen og De Radikale om en de facto afskaffelse af efterlønnen. Det vil især ramme dem som har været mange år på arbejdsmarkedet og er blevet syge eller nedslidte, som fremover kan se frem til at arbejde til de er over 70 år gamle.

2012: DF imod solidarisk skattereform
Dansk Folkeparti stemmer imod den socialdemokratisk ledede regerings skattereform. Modsat ’rødvinsreformen’ tre år tidligere, så sænker skattereformen denne gang især skatten i bunden. Beskæftigelsesfradraget bliver fordoblet – for enlige forsørgere bliver det endda tredoblet. Samtidig bliver ældrechecken, der går til de fattigste pensionister, øget.

2015: DF støtter nedskæringer på boligydelsen
Trods gentagne advarsler fra ÆldreSagen, lover Dansk Folkeparti alligevel at stemme for store nedskæringer på boligydelsen, som næsten udelukkende går til de økonomisk dårligst stillede pensionister. Nedskæringerne skal blandt andet betale for lavere arveafgift og lavere afgift på biler. Nedskæringerne bliver udskudt i sidste øjeblik, men skal gennemføres i løbet af foråret.

2016: DF støtter ’moderne kontanthjælpsloft’
Dansk Folkeparti stemmer for at genindføre fattigdomsydelserne, denne gang i endnu mere voldsom form end under VK-regeringen. En familie med to børn kan miste over 30.000 kroner om året, og også enlige og folk med handicap er meget udsatte. Foreningen BL – Danmarks Almene Boliger har advaret om, at 14.000 familier kan blive tvunget til at gå fra hus og hjem som konsekvens af loftet. Også 225-timers reglen genindføres, ligesom kontanthjælpsmodtageres ret til at holde ferie begrænses.

 

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce