Se oversigten: Det går kulturkronerne til

Igen i 2015 løb landets teatre med førstepladsen, da der skulle uddeles kulturstøtte. Faktisk er udgifterne til teatrene svagt stigende, mens områder som idræt og biblioteker har oplevet en tilbagegang. Udgifter til administration er steget med 32 procent på seks år.
Ludvig Holberg og Adam Oehlenschläger kan fortsat side trygt på Kogens Nytorv. Det Kongelige Teater og landets øvrige teatre var nemlig sidste år igen den suverænt størst modtager af Kulturministeriets tilskudsmidler. I 2015 fik teatrene udbetalt i alt 1,4 milliarder kroner, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kulturministeriet udbetalt i 2015 cirka 8,3 milliarder kroner, og af dem gik cirka 17 procent til ’scenekunst’, der omfatter blandt andet De Kongelige Teater og Statens Teaterskole. På de næste pladser finder man idrætsforeningerne, der fik et samlet tilskud på 924,5 millioner kroner, og landets museer, der modtog i alt 869,8 kroner.

Tilskud kulturministeriet 2015

Også den brede dannelse i form af folkeoplysninger og folkehøjskoler samt tilskud til biblioteker ligger i den høje ende. Landets symfoniorkestre, bands og andre musiske tiltag får støtte på 747,4 millioner kroner. Film og litteratur ligger noget lavere, henholdsvis cirka 350 og 250 millioner kroner.

Der blev brugt godt 420 millioner kroner på støtte til dagblade og tidsskrifter, herunder støtte til blandt andet Politiken, Ekstra Bladet og Den Korte Avis. Udbetalingerne omfatter ikke støtte til Danmarks Radio, da den støtte er fastlagt i henhold til en fireårig kontrakt mellem Kulturministeriet og DR.

Helt i bund ligger tilskud til computerspil, som var på baskende 5,8 millioner kroner. Det fremgår ikke, hvilke computerspil der her er tale om.

Stor stigning i udgifterne til administration
Udgifterne til den statslige administration udgjorde i 2015 524 millioner kroner. I 2010 udgjorde de 398 millioner kroner. Der er altså tale om en dramatisk stigning på 32 procent på blot seks år. Det fremgår ikke, hvad den voldsomme stignign skyldes.

Ud over den drastiske stigning i administrationsomkostningerne er det mest bemærkelsesværdige, at tilskuddene til biblioteker er faldet med 13 procent siden 2010. Det dækker dog over en kraftig nedgang i årene 2010 til 2012. Siden 2012 har bibliotekerne faktisk oplevet en mindre fremgang.

kulturstøtte 2010215

Som det ses af grafen ovenfor, har bevillingerne til de øvrige områder ligget rimelig stabile de seneste seks år. Dog med en svag tendens til, at tilskuddene til scenekunsten er steget, på bekostning af idræt, der er gået tilbage med cirka 60 millioner kroner siden 2012. Tilskud til folkeoplysning og folkehøjskoler er ikke medtaget, da de først fra 2012 blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.

Ifølge Danmarks Statistik svarer Kulturministeriets udbetalinger til 1,1 procent af statens driftsudgifter eller 1.460 kroner per dansker.

 


Kommentarer fra Facebook