Seks måneders betinget fængsel til Messerschmidt

Dansk Folkepartis næstformand får seks måneders betinget fængsel. Han anker dommen og vil "stadig bestride mine politiske hverv."
Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, idømmes seks måneders betinget fængsel.

Anklageren havde krævet mindst seks måneders fængsel og var efterfølgende "tilfreds" med dommen, mens Morten Messerschmidt nu anker dommen.

Morten Messerschmidt var tiltalt ved Retten i Lyngby for at have svindlet med EU-midler ved at finansiere Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015, i Skagen, gennem det paneuropæiske parti MELD.

Og for at have fået Dansk Folkepartis sekretariatschef, Jeanie Nørhave, til at underskrive sig som hotel- og personalechef på Color Hotel Skagen, selv om hun aldrig har haft den stilling.

Dansk Folkepartis næstformand er blevet dømt for begge forhold.

Fortsætter som næstformand

Morten Messerschmidt har siden sagens begyndelse erklæret sig uskyldig i alle anklager og havde derfor ikke sagt noget om, hvad konsekvensen ved en dom vil være for hans fremtidige politiske karriere.

"Jeg er selvfølgelig overrasket og har hele tiden troet på at blive frifundet, hvilket er årsag til, at jeg øjeblikkelig har anket," siger Morten Messerschmidt.

Synke tingene og læse dommen

Dansk Folkepartis næstformand vil nu "synke tingene og læse dommen". Men Morten Messerschmidt understreger, at "jeg vil stadig bestride mine politiske hverv."

Med beslutningen om at anke dommen er Morten Messerschmidt endnu ikke straffet i grundlovens forstand. Derfor er Folketingets eventuelle behandling af spørgsmålet om Dansk Folkepartis næstformands valgbarhed også udskudt.

Pind: Alvorlig straf

"Det er en alvorlig straf for en aktiv politiker at få 6 måneders fængsel," skriver tidligere justitsminister Søren Pind (V) på Twitter.

"DF skal prise sig lykkeligt for, at de øvrige forhold er forældede. I modsat fald var det blevet endnu værre. Indtil videre er skyldsspørgsmålet afklaret."

placeholder

Forsvarer advarede mod dom

Morten Messerschmidts forsvarer havde inden domsafsigelsen fortalt, at hvis Dansk Folkepartis næstformand blev dømt, så vil han også "blive dømt ud af Folketinget". Det skete under argumentation for eventuel strafudmåling i sagen mod Morten Messerschmidt.

Vil stemme min klient ud af Folketinget

"Jeg beder retten om at være opmærksom på, at man ved en dom vil stemme min klient ud af Folketinget," lød det.

"Nu er det jo ikke i sig selv en straf ikke at sidde i Folketinget, men det vil være en følge af en dom."

Anklageren lagde vægt på de mange vidner, der samstemmende har sagt, at de ikke kendte til nogen MELD-konference. Desuden henviste anklageren under proceduren til, at Morten Messerschmidt undervejs har justeret sin forklaring. Hvor det først lød, at det havde være en EU-konference, lyder det i dag, at EU-konferencen var et såkaldt joint venture med partiets sommergruppe og altså dermed inden for skiven.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det ser ret alvorligt ud for MM. Det er muligt han selv mener han er uskyldig, men det tror jeg ikke vælgerne mener med den dom. Og Landsretten, tror jeg ikke frifinder ham, han skal i øvrigt selv betale for sagens omkostninger, og det kommer han vel også til i Landsretten. Og han kan jo ej heller selv bestemme om han skal fortsætte som næstformand, hvis ledelsen mener noget andet til sagen er afgjort på ny. Manden er jurist, hvis man er så naiv som jurist, så er det nok ej heller der hans force er intelligent eller ej. Han burde da vide, hvad han laver.

Vi kan ikke have sådan en forbryder siddende i folketinget...

Margrethe Auken sidder da også nu i EU-parlamentet.

Gunnar Johansen, kunne du ikke delagtiggøre vi andre om hvilken kriminalitet Margrethe Auken er dømt for, siden du sammenligner hendes adfærd med Morten Messerschmidt?

Hun blev såvidt jeg husker, netop ikke dømt for noget fusk med EU-midler.

Nu er Magrethe Auken ikke lige "min kop te", hun er ikke en person jeg bryder mig særligt meget om, men du må jo kunne oplyse hvad det er for en sag hun efter din mening skulle havde været dømt for. Hun har vel beklaget sagen og betalt pengene tilbage (hvis det er det det drejer sig om), det kunne Morten Messerschmidt jo også havde gjort, så havde der ikke været en sag i Danmark, kun et mellemværende mellem ham og EU.

Bent Menck Andersen, Som jeg husker det vart det tale om,
at nogle af de midler, som SF havde fået af EU til oplysning
omkring EU var blevet brugt til valgplakater, med et billede
af Margrethe Auken, som på valgplakaten fortalte noget om EU
poliotik, og omkring misbrug af kemikalier indenfor EU, som MA
ville have ændret, men midlerne fra EU må ikke bruges til
valgplakater, men kun til oplysning omkring EU. så selv om det
på plakaten var "oplysning" omkring EU, var det på grænsen til
misbrug af EU midler. Men at sammenligne den sag med Messerschmidt,
er da at ramme langt forbi skiven, der stod vist også noget omkring
den globale opvarmning, som SF gerne ville have, at EU brugte flere
midler for, at vi i fælleskab bekæmpe denne opvarmning, men hun var
vidst på forkant med Paris aftalen, jeg mener at hendes sag er tilbage
i, eller omkring 2014. Havde vi ikke valg til EU-parlamentet i 2014.

Arne Jensen, nu var det ikke mig som bragte Margrethe Auken ind i sagen med Morten Messerschmidt, det var Gunnar Johansen. Jeg kan ikke huske den sag, nok fordi jeg ikke følger så meget med i hvad Margrethe Auken foretager sig da hendes synspunkter, for det meste, ligger langt fra mine, når det gælder politik og EU, hun er jo teolog/præst, et område der ligger fjernt for mig, da jeg ikke er medlem af den "sangforening" og jeg har aldrig forstået hvordan man kan være socialist og præst samtidig.

Bent Menck Andersen
"og jeg har aldrig forstået hvordan man kan være socialist og præst samtidig."
det er da også naturstridig, hvis man kender den kristne kultur og historie,
for det var vel dybest set også kun Konger, Grevskaber, Baronier og lignende,
som byggede kirker og vedligeholdte den kristne kultur, husk på,
man kunne ikke blive Baron, hvis man ikke oprette et Baroni, og der krævede,
at man havde 7 kirkesogne under sig. Jeg har svært ved at se grever og baroner,
som medlem af Socialistisk Folkeparti, det eneste svar på dette naturstridige
problem er vel, at man har ændret betegnelsen til at være FOLKE-kirken.
Så må Gunnar Johansen da også gerne læse med på denne tråd.

SÅ .... SÅ ..... SÅ...... små slag. For så skaL NUVÆRENDE STATSMINISTER ALTSÅ OGSÅ RYGE UD AF ft. hUSK LIGE DET !!!!!!!!!!! oG bABARA bERTELSEN, SAMT EN 1/2 SNES ANDRE.
nEJ I ft SIDDER DER IKKE MERE HÆDERVÆRDIGE FOLKETINGSMEDLEMMER. hvad skal vi gøre ved det ????????????

Jamen hos DF ændrer det intet. Man kan godt blive siddende siger formanden. Pudsigt, når samme parti mener, at en muslimsk mand skal smides ud,af landet, hvis han har gjort noget som helst galt, Der gælder en norm for andre og en anden for en DF folketingsmedlem.

Der har du helt ret. DF er noget af det mest hykleriske . racistiske osv. Morten messersmith har også en dom for racisme. Fra dengang han var ung DFer. Så nu har DF alså en næstformand der både er svindler og racist. Hvor groft kan det egentlig blive. Og så havde han den frækhed at anmelde den danske kunstner der ved sin Busteaktion kastede en total værdilæs gipsbuste i havnen. Netop for at gøre opmærksom på RACISMEN i Danmarks kolonitid - Samtid. Nu sidder han selv i fælden !

Der har du helt ret. DF er noget af det mest hykleriske . racistiske osv. Morten messersmith har også en dom for racisme. Fra dengang han var ung DFer. Så nu har DF alså en næstformand der både er svindler og racist. Hvor groft kan det egentlig blive. Og så havde han den frækhed at anmelde den danske kunstner der ved sin Busteaktion kastede en total værdilæs gipsbuste i havnen. Netop for at gøre opmærksom på RACISMEN i Danmarks kolonitid - Samtid. Nu sidder han selv i fælden !

I mit stille sind kan jeg glæde mig over at Morten Messserschmidt ikke er socialdemokrat for så ville blå blok forlange en advokatundersøgelse af hvad statsministeren vidste om sagen. Det gør blå blok temmelig sikkert ikke på nuværende tidspunkt men folder hænderne og tænker på hvor mange stemmer de kan få fra Dansk folkeparti.

I mit stille sind kan jeg glæde mig over at Morten Messserschmidt ikke er socialdemokrat for så ville blå blok forlange en advokatundersøgelse af hvad statsministeren vidste om sagen. Det gør blå blok temmelig sikkert ikke på nuværende tidspunkt men folder hænderne og tænker på hvor mange stemmer de kan få fra Dansk folkeparti.

I mit stille sind kan jeg glæde mig over at Morten Messserschmidt ikke er socialdemokrat for så ville blå blok forlange en advokatundersøgelse af hvad statsministeren vidste om sagen. Det gør blå blok temmelig sikkert ikke på nuværende tidspunkt men folder hænderne og tænker på hvor mange stemmer de kan få fra Dansk folkeparti.

Jamen hos DF ændrer det intet. Man kan godt blive siddende siger formanden. Pudsigt, når samme parti mener, at en muslimsk mand skal smides ud,af landet, hvis han har gjort noget som helst galt, Der gælder en norm for andre og en anden for en DF folketingsmedlem.

Nu er det at have kriminelle medlemmer i folketingsgruppen jo ikke ukendt for de nuværende medlemmer af Dansk Folkeparti, som har en fortid i Fremskridtspartiet. Pia Kjærsgaard kom i folketinget som afløser for Mogens Glistrup da han skulle i fængsel for økonomisk kriminalitet i 1983.

Ærgeligt at MM stadig sidder i DF og i folketinget. Han havde en stor andel i, at Danmark gled ud af politisamarbejdet i EU. Måske har han troet, at det ville gavne ham selv? Desværre giver den manglende tætte forbindelse i politisamarbejdet mulighed for Alkaida og Taleban og andre forbryder syndikater, der vil begå forbrydelser i EU - I Danmark har de friere tøjler end i de øvrige EU lande.

Ærgeligt at MM stadig sidder i DF og i folketinget. Han havde en stor andel i, at Danmark gled ud af politisamarbejdet i EU. Måske har han troet, at det ville gavne ham selv? Desværre giver den manglende tætte forbindelse i politisamarbejdet mulighed for Alkaida og Taleban og andre forbryder syndikater, der vil begå forbrydelser i EU - I Danmark har de friere tøjler end i de øvrige EU lande.

Manden er ude af stand til at forstå han har gjort noget forkert, noget ulovligt, noget grænseoverskridende. Han har sikkert bare gjort som så mange andre i hans politiske omgangskreds. Han var bare så uheldig at blive snuppet med fingrene i kagedåsen. Og var måske knap så smart som de andre.

Det er nogle lidt uheldige mennesker ind imellem, som ender med at blive "valgt" til at styre det repræsentative demokrati. Det dygtige mennesker holder sig væk. Tilbage er der så bare de villige, som ingen chance har andre steder på topniveau.

- Så, kan man ikke blive andet, så kan man da altid blive politiker.

Morten Messerschmidt blev født i 1980 i Frederikssund som søn af arbejdsmand Carsten Christoffersen og kommunalsekretær Inge Messerschmidt.[4] Morten Messerschmidt blev student fra Sankt Annæ Gymnasium i 1999 og cand. jur. fra Københavns Universitet 2009. Han var kirkesanger i Islebjerg Kirke 1999-2005

Morten Messerschmidt (født 13. november 1980 i Frederikssund) er en dansk politiker, som er næstformand for Dansk Folkeparti. Messerschmidt var medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, valgt ved Europa-Parlamentsvalget 2014 med 465.758 personlige stemmer, hvilket er det højeste antal personlige stemmer der nogensinde er givet i Danmark. Dermed slog han Poul Nyrup Rasmussens rekord fra 2004 på 407.966 personlige stemmer.

At bryde den sociale arv har i årtier været socialdemokratisk skolepolitik!
Den seneste folkeskolereform skulle i den grad være løftestangen for fænomenet.

Skomager, bliv ved din læst.
Ved jorden at blive, det tjener dig bedst.

Hvad der på lang sigt er godt for lønmodtagere, arbejdere, sosu’er, kommunalt ansatte og deres børn er svært at svare på.
Skolens formålsparagraf er således en vanskelig størrelse.

Men at uskrevne love spiller en langt større rolle, end socialdemokrater og danskere i almindelighed vil acceptere, er nok en af årsagerne til at mennesker opfører sig helt anderledes end ofte forudset på forhånd.

I gamle dage, dvs før 1960, skulle man have boet på en egn i næsten tre generationer før en fremmed blev accepteret. En fynbo der flyttede til Holstebro forblev en fynbo hele livet. Endda selv om børn, børnebørn og snart oldebarn var på vej i byen. “Æ fynbo” stod der på gravstenen.

Dansk militær har været i Afghanistan i 20 år. På en måned vender afghanerne tilbage til de gamle traditioner og magtforhold.

Falder du uden for de “uskrevne regler” falder hammeren for alle tre generationer.

Det er derfor integration er langt vanskeligere end et helt livs professorat kan gennemskue.

Dommen er hård, når de uskrevne regler overtrædes.

Og den værste af alle er:

Du skal ikke tro du er noget!

Og det er Morten Messerschmidt så heller ikke mere!

“Stuerene det bliver I aldrig”. Jantelovens regel nummer 1. Udtalt af stemmesluger nummer 2.

Socialdemokrater elsker Janteloven. Den danske model implementeret!

Og sygeplejersker skal heller ikke tro de er noget!

Selv om du måske falder og brækker benet i morgen!

Vi vil have det perfekte. Og det perfekte er billigt! Tænkte selv en Morten! Thi han kendte arbejderklassens levevilkår!

Lad os gøre det billigt!

Men sygeplejersker ved bedre!

“Stuerene det bliver I aldrig!”

“Det klarer den danske model”, gentog fru Mette Frederiksen på tv søndag aften.

Jante danser lystigt!

Endnu en ned med nakken. Sygeplejerskerne en på frakken.

Annonce