Selvfølgelig kan muslimer integreres

Karakterforskellene skyldes forældrenes uddannelsesniveau og evne til at drage omsorg for deres børn. De ikke-vestlige indvandrere er i stort omfang underklasse
Du har hørt det et par gange efterhånden: ”Muslimer kan ikke integreres.”

Det er en hån mod en hel befolkningsgruppe

Det er en racistisk udtalelse. Det er en forkert udtalelse. Det er en hån mod en hel befolkningsgruppe.

Muslimerne ligner danskere til forveksling

Det er samtidig en udtalelse, der modarbejder en saglig debat om de reelle problemer, der er med integrationen af indvandrere og efterkommere fra overvejende muslimske lande.

Lad os starte med at gøre det klart, at de fleste personer med muslimsk baggrund ligner danskerne til forveksling i deres holdninger, deres lovlydighed, deres uddannelsesniveau og deres beskæftigelse. Det er derfor at frasen ”muslimer kan ikke integreres”, er både racistisk og forkert.

Men billedet er broget. Selvom kriminaliteten blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande er faldende, så vokser denne befolkningsgruppe hurtigere end kriminalitetsraten falder.

Selvom antallet af efterkommere, der bryder den sociale arv og gennemfører en uddannelse, er en uovertruffen succes, får efterkommere (og desværre også efterkommernes børn) væsentligt lavere karakterer end børn af dansk oprindelse.

Karakterforskellene er anselige

Det var en personlig øjenåbner for mig at læse Danmarks Statistiks rapport ”Indvandrere i Danmark 2018.” Jeg vidste godt at indvandrere og efterkommere fik lavere karaktergennemsnit, men min erfaring som gymnasielærer på både det almene gymnasium og handelsgymnasiet fik mig til at tro, at der alligevel var mange, der fik topkarakterer. Desværre var mine dygtige elever ikke repræsentative for gruppen som helhed.

Fordelingen af elever med et karaktergennemsnit på 10 eller mere fra folkeskolen fordelt efter herkomst fremgår af nedenstående tabel. Karakterforskellene er anselige.

Andel elever med et karaktergennemsnit på 10 eller mere når de forlader folkeskolen

Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2018.

Det giver sig selv, at når ikke-vestlige efterkommere og deres børn skal konkurrere om gode jobs (eller jobs i det hele taget), så vil de tabe den konkurrence igen og igen. Mange vil blive skuffede. Mange vil vende ryggen til det danske samfund.

Underklasse-import til Danmark

Stof til eftertanke: Personer med prestigefuld uddannelse, men som ikke oplever tilsvarende prestigefuld beskæftigelse og status, er præcis opskriften på en terrorist.

De ikke-vestlige indvandrere er i stort omfang underklasse uden uddannelse

Karakterforskellene skyldes naturligvis ikke etnicitet eller religion, men forældrenes uddannelsesniveau og evne til at drage omsorg for deres børn. De ikke-vestlige indvandrere er i stort omfang underklasse uden uddannelse, og en del er traumatiserede eller syge, og flere er ude af stand til at afkode det danske samfunds normer.

Effekten af de sociale forhold forstærkes ved, at de svage indvandrere ikke har danskere i deres netværk, men primært bor og opholder sig i ghettoer. Læg hertil, at det danske uddannelsessystem ikke er gearet til at løfte den udfordring det er, når uddannelsesfremmede elever pludselig bliver dominerende i skolerne og på gymnasierne.

Det må være muligt at tale om behovet for at sprede de uddannelsesfremmede elever, uden at det skal opfattes racistisk

Min pointe er simpel. Det er nødvendigt, at vi taler om og erkender disse problemer. Det må være muligt at kunne sige, at det er på tide vi stopper med at importere underklasse til Danmark, uden at ty til urimelige generaliseringer.

Det må være muligt at tale om behovet for at sprede de uddannelsesfremmede elever, uden at det skal opfattes racistisk.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Gymnasielærer og historiker med speciale i dansk økonomisk politik i efterkrigstiden. 


placeholder

Annonce