SF ønsker loft over forældrebetaling til fritidstilbud

Socialdemokratiet: SF må præcisere sine ønsker
Kommunerne skal ikke selv bestemme, hvad forældrene skal betale for et fritidstilbud til de 6 – 9-årige.

Det mener SF, som vil have lagt et loft på 40 procent på forældrebetalingen.

I dag er der fra kommune til kommune store forskelle på prisen på et fritidstilbud – SFO eller fritidshjem. Billigste kommune er således Vordingborg med en månedspris på 761 kroner per måned. Den dyreste kommune er Odense med en månedspris på 2.002 kroner.

Samtidig viser en undersøgelse foretaget af Bureau 2000 for fagforbundet FOA, at især forældre med få penge fravælger fritidstilbud for deres børn.

Vi har simpelthen set en eksplosiv stigning i SFO-priserne ude i kommunerne

”Vi har simpelthen set en eksplosiv stigning i SFO-priserne ude i kommunerne, og det betyder, at forældrene mange steder vælger dem fra. Det går ud over børnene. Særligt de socialt udsatte børn, som har rigtig godt af at komme ind i sådan et fællesskab,” siger børne- og undervisningsordfører Jacob Mark (SF) til DR Nyheder.

Venstre siger nej til loft

Enhedslisten har tidligere forsøgt at få opbakning til et loft på 30 procent over forældrebetalingen til SFO'erne – svarende til det loft, der gælder for forældrebetaling til fritidshjem.

Men forslaget kunne ikke samle flertal på Christiansborg.

Partier som Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance mente, at et obligatorisk loft ville blive for dyrt.

Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, skyder også SF's forslag ned:

”Der findes allerede rigtig gode muligheder for at få friplads til dårligt stillede familier. Hvorfor så begynde at lægge et loft, når vi allerede har en model, der holder hånden under de svageste? Så jeg kan ikke helt forstå, hvis man bruger det som begrundelse for ikke at melde sit barn ind i SFO,” siger hun til DR Nyheder.

S: SF må præcisere

Undervisningsministeriet vurderede tilbage i 2017, at merudgifterne ville løbe op i godt en milliard kroner om året ved et loft på 30 procent.

Med henvisning til milliard-regningen stemte Socialdemokratiet imod forslaget fra Enhedslisten.

I dag siger Socialdemokratiets børneordfører, Jens Joel, at partiet gerne diskuterer SF's forslag om et loft over betalingen:

Det er bestemt et meget sympatisk forslag

”Det er bestemt et meget sympatisk forslag, og vi vil meget gerne diskutere, hvordan vi bruger pengene, men SF skal jo også præcisere, om det her er vigtigere end nogle af de andre ønsker, de har haft, fx til minimumsnormeringer,” siger Jens Joel til DR Nyheder.

Jens Joel understreger, at han er meget opmærksom på, at brugerbetalingen på skolefritidsordninger kan ramme socialt skævt:

”Vi har en lang tradition for, at børn og unge er med i fritids- og klubtilbuddene, og det er problematisk, hvis forældre tvinges til at vælge det fra af økonomiske årsager. Men vi er også nødt til at se på de samlede prioriteringer, for vi skal bruge rigtig mange penge på børneområdet i den kommende tid. Der kommer flere børn, vi vil gerne have bedre normeringer, og det skal vi have en samlet drøftelse af her i efteråret.”

SF vil finde penge til 40 procent-loftet ved at skære på støtten til private gymnasier.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce