SF-profil: Sygeplejerskernes advarsler vil blive til virkelighed

Sundhedsvæsenet er på vej i alarmberedskab med mange patienter, aflysninger af planlagte behandlinger, stort arbejdspres og massevis af ubesatte stillinger.
Foto: Wikipedia
Klimaordfører Signe Munk (SF).
De syge danskere vælter ind på hospitalerne med akutte sygdomme, mens der også er udsatte behandlinger fra Covid-19 og sygeplejekonflikten, der skal klares.

Til gengæld er der massiv mangel på folk til at løfte arbejdet. Ekstraarbejdet er stort og nogle steder kan blive vagterne ikke dækket, da flere afdelinger står samtidig med ubesatte stillinger.

Sygeplejerskernes advarsler om et sundhedsvæsen, som i mangel på personale ikke kan til at få enderne til at nå sammen, blev ignoreret i lønkonflikten, mens netop de problemer vil vise sig nu.

En smagsprøve

Lige nu får vi en smagsprøver på sygeplejerskernes advarsler med de mange behandlinger, som står i kø for blive sat i gang.

Belastningen skyldes blandt andet mange danskere med for eksempel influenza og RS-virus udover de udsatte behandlinger, som i forvejen stod i kø.

Belastningen viser, at vi har et sundhedsvæsen, som i alt for høj grad bygger på, at det eksisterende personale frivilligt arbejder over ved at blive længere på afdelingen, eller dropper en planlagt fridag.

Det hele bliver så krydret med et stort brug af vikarer, der er meget dyrt for det enkelte sygehusene og kan skade kvaliteten.

Mange overså det brede budskab

Sagen er bare, at villigheden til at strække sig er er ved at være sluppet for mange sygeplejersker efter et flertal af politikere lukkede ørerne i, da de blev advaret om risiciene.

Mange kritikere af sygeplejerskernes kamp for en bedre grundløn overså totalt det brede budskab:

Nemlig at lønkampen handler om at kunne sikre nye sygeplejersker til faget og endnu vigtigere, at fastholde de nuværende sygeplejersker i arbejdet. Veluddannet sundhedspersonale og nok af dem er en forudsætning for et godt sundhedsvæsen.

Bliver klemt og glemt 

Men sygeplejersker hænger ikke på træerne og der mange andre gode jobs, der trækker i erfarne og unge, når arbejdspresset bliver for stort og pladsen til at gøre sit arbejde ordentlig bliver klemt og glemt på sygehusafdelingerne, eller i andre hjørner af sundhedsvæsenet.

Den gode løsning for sundhedsvæsenet handler selvfølgelig dels om at få en løn, som står mål med arbejdet, og dels om, at arbejdsmiljøet er i orden.

Det er to problemer, som begge skal løses, fordi de hænger sammen.

En højere grundløn for en sygeplejerskes indsats for vores alles sundhed vil have en effekt på fastholdelsen i jobbet og rekrutteringen til faget, hvor bedre lønnede jobs med lavere arbejdspres er i direkte konkurrence med sygeplejejobbet.

Og fastholdes flere i faget, bliver de ubesatte stillinger fyldt ud og flere stillinger kan slås op, hvilket jo helt banalt kan hjælpe på travlheden på sygehusafdelingerne, hjemmesygeplejen eller plejehjemmet.

Bedre politisk ledelse

Herudover kræver det gode arbejdsmiljø selvsagt også bedre ledelse, særligt politisk, af sundhedsvæsenet.

Det handler for eksempel om at turde lave politiske beslutninger, hvor man prioriterer hvilke sygdomme, der skal behandles inden for en måned, og hvilke, der kan vente længere tid.

De svære prioriteringer, som politikere sommetider viger udenom betyder, at man må prioritere på de enkelte afdelinger, når hænderne slipper op.

Der er alvorligt brug for at sikre bedre løn og arbejdsvilkår for sygeplejersker og de andre vigtige velfærdsfag, for at sikre, at vores sundhedsvæsen ikke brækker over.

Signe Munk er klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.


placeholder

Kommentarer

Hvorfor har SF ikke i langt højere grad sat foden ned overfor regeringens katastrofale håndtering af sygeplejerskernes strejke. Det offentlige sygehusvæsen er reelt ved at bryde sammen. Med en situation hvor kun hver anden ledige stilling kan besættes er det åbenlyst at krisen er akut.
Alligevel har regeringen været mere fokuseret på at skaffe arbejdskraft til forkælede arbejdsgivere i servicesektoren som ikke kan finde ud af at tilbyde fuldtidsstillinger, end at sikre arbejdskraft til vores offentlige sygehusvæsen som er helt afgørende for vores velfærdssystem. Venstrefløjen er nødt til at se igennem regeringens røde retorik og erkende at på de helt afgørende områder har regeringen ikke ændret den neoliberale politik der favoriserer markedet frem for den kollektive velfærd. Hvis vi skal redde vores velfærdssystem kræver det et opgør med finansministeriets neoliberale regnemodeller som regeringen lovede men nu har droppet trods valgløftet. Samtidig skal den offentlige sektor kunne vokse mere end den private når det er oplagt at de udfordringer vi står overfor bedst løses i offentligt regi. Derfor skal kravet om at lønstigningerne i det offentlige skal ligge under lønstigningerne i det private fjernes så det offentlige kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det var helt åbenlyst at hverken den danske model eller alm. udbud og efterspørgsels dynamik fungerede for sygeplejerskerne i deres fuldt berettigede kamp for bedre løn og arbejdsforhold. Konsekvensen er at vi helt i tråd med den neoliberale dagsorden systematisk undergraver den kollektive velfærd til fordel for nye lukrative profitmuligheder for bl.a. privathospitalerne og forsikringsbranchen. Vågn op SF og kæmp for den grundlæggende velfærd ikke ved symbolske hensigtserklæringer om bedre normeringer og flere sygeplejersker men strukturelle og systemiske forandringer der gør den nødvendige bemandingen af vores offentlige institutioner og sygehuse mulig.

Annonce