SF-profil taget i uddannelsessnobberi

SF’s gruppeformand kalder det uddannelsessnobberi, når folk bruger ordet højtuddannet. Men har Jacob Mark selv brugt det forbudte h-ord?
Foto: William Vest-Lillesøe
Jacob Mark, folketingsmedlem for SF
Han har – med egne ord – lagt hånden på kogepladen og stillet røven i klaskehøjde ved at kritisere andre for at bruge ordet højtuddannede om dem, der tager længerevarende uddannelser.

“Der findes ikke høje uddannelser,” som SF’s gruppeformand, Jacob Mark, skrev tidligere på ugen på Facebook.  

”Uddannelser kan være lange og korte. Men at nogle uddannelser skulle være høje er noget, som nogle uddannelsessnobbede mennesker selv har fundet på om typisk akademiske uddannelser.”

placeholder

Renoverer huset

Anledningen var, at Jacob Marks tidligere folketingskollega fra Liberal Alliance, Laura Lindahl, i et nu slettet opslag på Facebook have beklaget sig over, at hun selv ægtefællen i disse dage må renovere deres nyindkøbte hus.

To højtuddannede tager fri for at udføre ufaglært arbejde

 

“Det er ikke ideelt, at to højtuddannede tager fri for at udføre ufaglært arbejde,” som Laura Lindahl forklarede.

Jacob Mark, som er bachelor fra Roskilde Universitet (RUC) i journalistik, politik og administration, var så træt af at se at ordet blive brugt så meget. Og særligt blandt dem der tror, at ”de selv har en høj uddannelse”. Ja, gruppeformanden er endda ”allergisk” overfor ordet, som han efterfølgende har fortalt Netavisen Pio.

”Det er altid godt med uddannelse, men der er ikke nogen uddannelser, der er mere værd end andre,” forklarede Jacob Mark ved den lejlighed.

Så meget desto overraskende er det selvfølgelig, at det nu viser sig, at en af dem, som har brugt det omstridte h-ord, netop er SF’s gruppeformand.

Tiltrække højtuddannet arbejdskraft

”Hvor har jeg brugt det?” spørger Jacob Mark og griner, da jeg fanger ham i telefonen.

Hvor gruppeformanden har brugt det?!?

Jacob Mark brugte h-ordet, da han sammen med blandt andre Dan Jørgensen (S) og Martin Henriksen (DF) var med til at stille et beslutningsforslag i Folketinget om at hæve den såkaldte beløbsgrænse for ikke-EU-borgere, der ville arbejde i Danmark, for på den måde at undgå løndumping. Eller som de skrev i bemærkningerne til lovforslaget, så handlede det jo oprindeligt om at tiltrække ”højtspecialiseret og højtuddannet arbejdskraft.”

”Dette taler også for, at beløbsordningen justeres, så den i alt overvejende grad er målrettet højtuddannede udlændinge,” skrev Jacob Mark og de andre.

Og SF’s gruppeformand tog igen h-ordet i sin mund, da han skulle forklare Danmarks Radio (DR) om partiets støtte til den omstridte ghettopakke.

Vi kan rykke nogle af dem, der har det sværest

 

”Jeg synes, at det er en hjælp, at vi kan rykke nogle af dem, der har det sværest, væk fra områder, hvor der er høj kriminalitet, og hvor mange ikke har en høj uddannelse,” forklarede Jacob Mark.

Han er på vagt  

”Ja, ja, du behøver ikke fortsætte,” siger Jacob Mark og griner igen, da jeg begynder at nævne eksempler på andre folkesocialister, som ikke er bedre end ham selv, når det gælder h-ordet.

”Det er jo et ord, og en sprogbrug, som fylder meget, og jeg skal ikke afvise, at jeg også selv har brugt det og også i private sammenhænge,” siger gruppeformanden.

Jeg gør alt, hvad jeg kan

”Men jeg gør alt, hvad jeg kan, for ikke at bruge det. Og jeg tror faktisk, at jeg er en af dem i Danmark, der udtaler sig mest om uddannelsespolitik, så hvis jeg har brugt et ord, der er så normalt, så få gange, er det godt gået. Når jeg skrev det opslag på Facebook – og turde sætte hånden på kogepladen og stille røven i klaskehøjde – hvad man selvfølgelig gør ved at skrive det, så er det fordi, at jeg faktisk selv tænker meget over det og synes, at vi skal være på vagt overfor det. Og hvis jeg har brugt udtrykket, så har jeg aldrig ment, at det betyder, at nogle er mere værd end andre.”

IKEA

Ifølge Jacob Mark blev han provokeret af, at Laura Lindahl netop fik det til at lyde som om, at nogle er mere værd end andre (hvilket han ikke er sikker på, at den tidligere folketingskollega faktisk mener).

”Det er jo ikke sådan, at jeg hver dag går rundt og fortæller folk, at de skal lade være med at sige det ene og det andet.”

Men er Laura Lindahls pointe ikke, at man skal lave det, som man har brugt tid og penge på at blive uddannet til, og at arbejdsdeling netop er kilden vores velstand?

Stille spørgsmål ved at bruge et usamlet IKEA-møbel

”Uanset hvor meget man sænker skatten, så tror jeg ikke, at der vil komme det arbejdsmarked, som gør, at alle landets IKEA-møbler kan blive samlet af andre, fordi det vil der være en økonomisk fortjeneste ved for de langtuddannede," siger gruppeformanden.

"Det køber jeg ikke. Og for det andet provokerede konteksten. Der er jo nogle ting, hvor man må sige: Det kan man også godt selv lave. Jeg skal ikke blande mig i, hvad de enkelte familier gør. Men jeg vil gerne stille spørgsmål ved at bruge et usamlet IKEA-møbel som argument for at sænke skatten i Danmark med dertilhørende konsekvenser for velfærdssamfundet.”

Taxichaufførerne

Ret skal da også været: Det er lettere at finde andre fremtrædende folkesocialister, der har taget h-ordet i deres mund, end gruppeformanden.

En af dem er SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

Formanden har advaret mod den stigende pensionsalder med henvisning til, at ”stigningen i middellevealderen er blandt de højtuddannede”.

Pia Olsen Dyhr har kritiseret udflytningen af de statslige arbejdspladser med henvisning til, at nok bakker SF op om udflytninger, men kun hvor det giver mening. Hvor den faglige begrundelse er i orden. ”Det gør nemlig åbenlyst en forskel, når arbejdspladser til højtudannede flyttes til Tønder, Bogense eller Hjørring,” som formanden har konstateret.

Og endelig har SF’s formand, som mange andre politikere, ikke mindst brugt h-ordet i udlændingepolitikken, hvor det ikke blot har været skiftende regeringers erklærede mål at tiltrække ”langtuddannet” arbejdskraft. Men også at få de allerede uddannede flygtninge og indvandrere til at lave det, som de faktisk er uddannet til.

Alt for mange højtuddannede indvandrere

"Det er absurd, at vi har 20.000 højtuddannede nydanskere eller indvandrere, som ikke benytter deres uddannelse,” har Pia Olsen Dyhr forklaret. ”Der kører alt for mange højtuddannede indvandrere rundt i taxier, mens man i Sverige har fundet ud af at bruge deres kompetencer til at understøtte eksportmulighederne.”

Fik beskeden i skolen

I dag anerkender Jacob Mark, at h-ordet er blevet brugt af mange. Rigtig mange.

”Da jeg selv gik i folkeskolen og siden gymnasiet, fik vi da også konstant at vide – og nu siger jeg det, fordi det var det, som der blev sagt! – at I skal blive højtuddannede," fortæller gruppeformanden.

"I skal tage en videregående uddannelse. Vi lever i et videnssamfund, og I skal blive akademikere, fordi vi ikke kan konkurrere med udlandet på produktion og håndværk. Og det er netop det, som har gjort, at så mange unge – og deres ambitiøse forældre -tænker sådan.”

Er det ikke kun dig som finder på at gøre ordet til et problem, ligesom Dansk Folkeparti i slutningen af 1990’erne og starten af 00’erne pludselig gjorde det til et problem, at den daværende Nyrup-regering advarede om ældrebyrden og altså det, at der ville komme flere ældre i de kommende år med en økonomisk byrde til følge for statskassen?

”Jeg kunne heller ikke – og nu skal jeg selvfølgelig igen passe på – finde på at bruge ordet ældrebyrde,” siger Jacob Mark.

Sådan er sprog med til at danne politik

 

”Og jeg kan heller ikke finde på at bruge ordet Udkantsdanmark. Hvilket jeg så er sikker på alligevel at have gjort, fordi det er så almindelig brugt. Men jeg tænker faktisk meget over, hvordan jeg bruger sådanne ord. Ligesom jeg prøver at lade være med at kalde det skattelettelser, fordi det lyder meget positivt, og jeg ikke nødvendigvis mener, at en skattelettelse for de rige er positiv for et samfund. Sådan er sprog med til at danne politik og holdninger, hvilket jeg bruger tid og krudt på at tænke over. Både når jeg taler og skriver.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

”Uanset hvor meget man sænker skatten, så tror jeg ikke, at der vil komme det arbejdsmarked, som gør, at alle landets IKEA-møbler kan blive samlet af andre, fordi det vil der være en økonomisk fortjeneste ved for de langtuddannede."
Sjovt nok har jeg i de seneste dage netop været vidne til at et par klædeskabe blev samlet af betalt arbejdskraft, så jeg tror ikke den gode Jacob Mark har fingeren på pulsen. Langt fra - meget langt fra.

Jeg synes, det er en lidt underlig tilgang til Jacob Mark. Mon ikke de fleste kan blive enige om, at netop Jacob faktisk bestræber sig på ikke at tage del i det altomsiggribende uddannelsessnobberi, som på statens område har ført til, at der næsten ikke opslås HK-stillinger mere, fordi omkostningsspringet op til en intro-AC stilling er blevet så lavt p g a AC-overenskomstens meget lave startsatser. Konsekvensen heraf er, at der er rigtig mange AC-dimittender, som starter ud i jobs, der aldrig skulle have været slået op som AC-jobs, og så forlader de frustrerede jobbet efter 12 - 24 måneder med dårlige oplevelser, men en lille smule kød på det ellers så sørgelige CV. Uddannelsessnobberiet har jo gjort, at selv et sekretærjob i staten bliver pyntet med lånte fjer for at kunne tiltrække overuddannet arbejdskraft, blot fordi nyuddannede AC-ere er urealistisk billige for arbejdsgiveren, - på kort sigt..

Man kunne jo også dreje diskussionen lidt derhen at tale om højt kvalificeret arbejdskraft, hvilket på ingen måde er det samme som højt uddannet arbejdskraft. Der uddannes i dette land rigtigt mange i uddannelser, som titulært er høje, men hvis faglige profil er noget nært ikke-eksisterende. Hvad mener man om feministisk kvantemekanik? Ja, du læste rigtigt; et sådant kursus udbydes faktisk. En enorm stor del af de såkaldt højere uddannelser er det rene pjat og pladder, landet ville tjene sig selv ved helt at sløjfe. Der er gået total inflation i alle de fine titler. En stor del af de uddannede kandidater er specialister, hvor det, der virkeligt burde tælle, var den både brede og dybe viden. Men en sådan tankegang er jo ikke folkelig. Folket vil have del i de akademiske privilegier, som de tror, de bliver delagtiggjort i ved at tage en pjatteuddannelse. Men også hos de seriøse uddanelser svigter kontrolsystemerne med mellemrum, og personer, der aldrig skulle være sluppet gennem filtret, får eksamensbeviser. Men det forhold, at virkeligt kvalificerede personer er der få af, bevirker, at pjattehovederne aldrig kommer til at oppebære en anstændig løn eller ansættelse. I forvejen ved vi jo, at en betydelig del af dem, der i dag havner i gymnasiet, er fejlanbragte. Men politikerne ser det jo som en tabersag at skærpe kravene til dem, som vil i gymnasiet. Et faktum er det, at viden, gymnasiasterne burde have ved studentereksamen, i vidt omfang skal læres fra bunden på universitetet, hvilket er spild af dyre resourcer. Der er brug for folk, der behersker sprog, matematik, fysik og kemi, og kendsgerningen er, at disse fag i vidt omfang er gledet ud til fordel for plidderpladder og sniksnak. Gerne med et for normale mennesker uigennemtrængelig lingo, bagved hvilket der ingen højere tankevirksomhed ligger.

Den højtuddannede ældrebyrde skulle efter sigende være den dyreste for velfærdssamfundet!

1) Den lever længst.
2) Den er storforbruger af kulturelle offentlige tilbud.
3) Den kræver de seneste og nyeste behandlingsformer.
4) Den er storforbruger af nyudviklet dyr medicin.
5) Den truer klimaet med charterrejser, golfrejser, krydstogtssafarier til lands og til vands
6) Den presser boligpriser i storbyerne til det yderste.
7) Den har egen bil til det sidste. Kort rejsetid og motorveje giver plads i ugeskemaet!

Den højtuddannede ældrebyrde er velbeskrevet i samfundsvidenskaberne!

Spækhuggere tages heller ikke ud af den biologiske mangefolds vocabularium!

Man kan ønske at der ikke var spækhuggere!

Unavngivne svømmer de videre! Og indtager deres plads i faunaen…

Den højtuddannede ældrebyrde skulle efter sigende være den dyreste for velfærdssamfundet!

1) Den lever længst.
2) Den er storforbruger af kulturelle offentlige tilbud.
3) Den kræver de seneste og nyeste behandlingsformer.
4) Den er storforbruger af nyudviklet dyr medicin.
5) Den truer klimaet med charterrejser, golfrejser, krydstogtssafarier til lands og til vands
6) Den presser boligpriser i storbyerne til det yderste.
7) Den har egen bil til det sidste. Kort rejsetid og motorveje giver plads i ugeskemaet!

Den højtuddannede ældrebyrde er velbeskrevet i samfundsvidenskaberne!

Spækhuggere tages heller ikke ud af den biologiske mangefolds vocabularium!

Man kan ønske at der ikke var spækhuggere!

Unavngivne svømmer de videre! Og indtager deres plads i faunaen…

Annonce