SF stiller krav til ny rød-grøn regering:

Lancerer 16 såkaldte pejlemærker for et nyt rødt-grønt regeringsgrundlag. Særligt to krav er vigtige for partiet.
Foto: August Vigen Smolarz
Pia Olsen Dyhr, formand for SF
I forbindelse med SFs sommergruppemøde i dag torsdag, lancerer partiet en række pejlemærker, som er partiets ønsker til et nyt rød-grønt regeringsgrundlag efter et folketingsvalg.

Får SF magt, som de har agt efter valget, skal Danmark havde den grønneste regering nogensinde, børn og unge skal i fokus, den offentlige sektor skal have flere ansatte, og så vil partiet have et stop for, at flygtninge "sendes hjem til usikre lande".

Ingen af kravene i oplægget er dog ultimative, understreger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

En lov for naturen

Af de i alt 16 krav, er der to såkaldte "hovedkrav". Det drejer sig om et forslag om en 'Naturens Lov' i stil med Klimaloven, som blev vedtaget efter sidste valg, og at der skal gøres noget ved børn og unges mistrivsel.

“Naturen kæmper for sin overlevelse. By, mark, pesticider og fiskeri trænger den op i en krog,” siger Pia Olsen Dyhr.

Det gør vi bedst, hvis naturen får sin egen lov, ligesom klimaet har fået

Helt konkret ønsker SF først og fremmest at afskaffe den lovgivning, der i dag direkte modvirker biodiversiteten, dernæst at samle de eksisterende naturbeskyttelseslove i en samlet lov, der skal indeholde bindende mål, der sikrer naturbeskyttelse i hele landet.

Partiet vil også  fremrykke Danmarks klimamålsætning med 10 år, så Danmark allerede i 2040 skal være CO2-neutralt.

”Vi har brug for at beskytte naturen, så vi undgår at flere dyre- og plantearter risikerer at uddø. Vi skal sikre mere urørt skov. Etablere naturnationalparker. Genoprette tangskove i havene og etablere stenrev langs kysterne. Det gør vi bedst, hvis naturen får sin egen lov, ligesom klimaet har fået,” siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

Ny minister skal tage sig af børns trivsel

SF vil også have en styrket indsats mod mistrivsel hos børn og unge.

Står det til SF, skal der efter valget oprettes et nyt tværfagligt børneministerium, med ansvar for børns trivsel.

”I de her dage starter børn i skole, men desværre er der for mange, som ikke har det godt i folkeskolen, og nogle møder slet ikke op. Det er altså ikke, fordi de børn pjækker. Det er ikke børnene, den er gal med, det er, fordi vi mangler at give dem den rette hjælp og støtte, sikre nærværende voksne og mindske det faglige pres,” siger Pia Olsen Dyhr.

Partiet foreslår også et "politisk kammer", hvor organisationer, forskere, eksperter og så videre kan mødes og drøfte løsninger, så børns og unges mistrivsel stoppes.

Endelig skal der være mindre pres i skolerne, og det skal også være "slut med tvangsinklusion" i folkeskolen.

På pressemødet, der foregik på havnen i Karrebæksminde i Sydsjælland, understregede Pia Olsen Dyhr, at hun håber at centrum-venstre kan fortsætte med magten. Gerne med hendes selv som finansminister, som hun sagde på partiets landsmøde i foråret.

SF stod i den seneste meningsmåling til 8,3 procent af stemmerne, en beskeden fremgang på 0,6 procentpoint i forhold til valget for godt tre år siden.


 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvornår fatter miljøfolkene at urørt skov forårsager større skovbrande, når skaden endelig sker, end skove med brandbælter?
Det lyder så rigtigt, men er det ikke nødvendigvis.

Pia Olsen Dyhr har kun en ting i hovedet: at få en ministerbil (uanset hvor meget den forurener).

At tage SF med i en regering vil være en næsten lige så stor fejltagelse som at tage de radikale med
.

Hvad er forskellen på sf og enhedslisten, begge partier kræver bare ind, uden at bekymre sig om hvor pengene
skal komme fra,udover skatteplyndring.

Når man har en så beskeden indkomst som du, behøver man ikke bekymre sig så meget om at blive plukket i skat. Og de rige, som du endnu engang har sat dig for at beskytte, skal nok klare sig uden din hjælp - selvom de dog nok ville savne nogen at grine af.

Jeg er sikker på at begge partier sagtens kan finde ud af at skære en bunke støtte- og tilskudsordninger for de rigeste danskere, samt de rigeste virksomheder og deres ejere.

Men det passer jo ikke ind i dit blåøjede narrativ.

Hverken SF eller de radikale skal med i en regering..det er krav&atter krav og mangler ansvarlig..😗..
Har heldigvis en Regering der viser ansvarlighed..og Tør..🚩....

og afskaf også lige 225 timers reglen der kun gør folk fattiger

Annonce