SF vil have ”børnenes finanslov”

SF er klar med penge til både normeringer, folkeskolen og socialt udsatte. Rige arvinger, aktieejere, forurenere og flypassagere skal til gengæld betale mere.
Der mangler penge til minimumsnormeringer, klimahandling og til socialt udsatte i regeringens udspil til en finanslov.

Det mener SF, der i stedet lancerer deres eget bud på en finanslov, ”som for alvor viser, at vi både har fået en ny regering og en ny retning”.

”Vi står med en historisk chance for at sikre bedre forhold for vores børn i daginstitutionerne og komme i gang med verdens mest ambitiøse klimapolitik. Med det her udspil viser vi, hvordan vi kan tage de første vigtige skridt,” siger Lisbeth Bech Poulsen, finansordfører for SF, i en pressemeddelelse.

SF’s finanslovsforslag har fire hovedprioriteter.

  • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så der bliver bedre tid til at give børnene tryghed og omsorg.
  • Verdens mest ambitiøse klimalov, som skal sikre, at Danmark går forrest for den grønne omstilling.
  • Et løft til socialområdet
  • Investering i uddannelse, herunder flere penge til folkeskolen.

Samtidig vil SF sikre, at der er penge til at give velfærden et løft, til at komme i gang med oprydningen af de store generationsforureninger, til bedre psykiatri, indsats mod social dumping og meget mere.

I alt løber SF’s nye prioriteringer op i 5,5 milliarder kroner, men partiet har også fundet nye indtægter og besparelser for det samme, så alt i alt går regnestykket i nul.

Minimumsnormeringer, folkeskole og klimaet skal have

SF mener, at hvis Danmark skal nå ambitionerne om at nå 70 procents reduktion af CO2 allerede i 2030, skal der sætte yderligere penge af nu. Derfor vil SF afsætte en milliard kroner allerede i 2020.

Penge, der konkret skal gå til at udtage klimabelastende landbrugsjord og nye skovarealer, tilskud til udfasning af fossil energi i industrien, fremme af el- og biogas i transporten og lavere elvarmeafgift for at fremme varme-pumper og geotermi.

Partiet foreslår derudover at der gives et økonomisk løft på en milliard kroner til folkeskolen, og endelig foreslår partiet at bruge en halv milliard på en ny socialpulje, der skal afløse satspuljen.

Socialpuljen kan bl.a. også finansiere billigere psykologhjælp, efterværn for tidligere anbragte unge og indsatser i forhold til hjemløse unge, skriver partiet i forslaget.

Arvinger, forurenere og flypassager skal betale

Til at betale for alle de mange nye initiativer, foreslår SF en række forhøjelser af skatter og afgifter. Partiet vil gerne indføre en ekstra arveafgift på 15 procent på al arv, der overstiger to millioner kroner.

Topskatteydere skal desuden betale samme skat af renteindtægter og aktieudbytter som af arbejdsløn, foreslår partiet.

Konkret betyder det, at aktieindkomster fremover skal indregnes i topskattegrundlaget, hvorved topskatteydere vil betale ca. 42 procent af hele aktie-indkomsten, mod kun 27 procent i dag.

SF vil desuden hæve en række miljøafgifter, f.eks. på kemikalier, på i alt en halv milliard kroner.

Partiet vil også indføre en flyafgift på passagerer. Partiet foreslår at afgiften skal ligge på 60 kr. for flyrejser inden for Europa, 200 kr. på mellemlange rejser og 400 kr. på interkontinentale rejser og halv sats for børn. Det vil ifølge SF kunne indbringe yderligere en milliard.

Og endelig vil SF have et konkret mål for færre konsulenter i staten. Partiet foreslår, at der sættes et konkret mål op om at der skal bruges for en halv milliard mindre på konsulenter.

SF’s finanslovsudspil kan ses i sin helhed her.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce