Annonce

SF’ere: Socialdemokratiet savner vision for "det sociale Europa”

Tre fremtrædende SF’ere efterlyser Socialdemokratiets visioner for den sociale dimension af EU-samarbejdet.
Den 3. marts 2021 kommer EU-Kommissionen med sit forslag til, hvordan man sikrer ordentlige arbejdsvilkår og et retfærdigt og lige arbejdsmarked i Europa. Det har vi i SF glædet os til længe.

Der er nemlig masser af vigtige elementer i den sociale dimension af EU-samarbejdet, som man alt for ofte glemmer i den danske debat. Tit handler det om, hvordan vi bedst beskytter den danske model, og det er helt berettiget.

Det er eksempelvis bragende vigtigt at skyde forslaget om en europæisk mindsteløn ned, fordi det kan rive fundamentet for den danske model væk.

Men vi må ikke glemme, at et væsentligt slag i kampen for at beskytte den danske model også er at bekæmpe ulighed og fattigdom i hele Europa. Og her er der i den grad brug for en stærk venstrefløj til at trække Europa i en progressiv retning.

S stemmer sammen med kristenkonservative

Den kamp kæmper vi gerne i SF. Men det undrer os, at de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet samtidig sidder og stemmer mere i tråd med den kristenkonservative gruppe (EPP) i social- og beskæftigelsespolitiske spørgsmål end deres egne socialdemokratiske kolleger.

Socialdemokratiet har blandt andet stemt imod ambitioner om, at alle børn skal have gratis adgang til helt basale fornødenheder som uddannelse og sundhedspleje, så vi kan skabe et værn mod børnefattigdom.

Socialdemokratiet mener åbenbart heller ikke, at der er behov for at løfte andre EU-landes mindsteindkomster, så folk, der reelt ikke har andre muligheder, ikke ender med at sulte.

Socialdemokratiet tøver også, når vi fra europæisk side vil sikre, at medlemslandene uddeler bøder og sanktioner til arbejdsgiver, som tilsidesætter retten til ligeløn.

Hvad vil S?

Det giver anledning til bekymring og refleksion. For hvad vil de danske socialdemokrater egentlig med den sociale dimension af EU?

Det er ikke, fordi vi er fortalere for en social føderal union, hvor vi alle skal have samme lønninger og sociale ydelser. Det er der faktisk forsvindende få i EU-systemet, der vil.

Til gengæld mener SF, at vi godt kan stille minimumskrav til medlemslandene og sikre ordentlige og fair vilkår på tværs af grænser - inden for EU-traktaternes grænser.

Det er ikke, fordi vi er fortalere for en social føderal union

Det giver både mening økonomisk, socialt og ideologisk.For mens virksomheder har kæmpe fordele af det frie marked og den frie bevægelighed, forsøger højrefløjen og virksomhedslobbyen at underminere og frigøre sig fra ethvert ansvar over for arbejderne.

Vi har alt for længe været vidne til, at arbejdstagerrettigheder og social retfærdighed slagtes til fordel for en europæisk neoliberal ideologi, der dikterer; jo færre regler des bedre.

Nej til status quo

Netop derfor er det ikke godt nok at holde ved status quo, som Socialdemokratiet advokerer for.

Der er i stedet brug for en konstruktiv og indflydelsesrig venstrefløj, der tager kampen for et socialt Europa og et endeligt opgør med EU’s markedslogik og traktater, der altid sætter markedet over mennesker.

En måde at gøre dette kunne være gennem en social protokol, som var Socialdemokratiets slagnummer i valgkampen til Europa-Parlamentsvalget. Det er en god ide, som vi bakker op om, men det er samtidig en ide, der kræver traktatændringer.

Konsekvensen bliver en voksende EU-skepsis, især på venstrefløjen

Traktatændringer som Socialdemokratiet lige nu nægter at arbejde for. Vi er nødt til at sørge for, at de sociale rettigheder i EU sikres i samme grad, som virksomhedernes rettigheder bliver det i dag. Og hvem andre end venstrefløjen skal kæmpe kampen?

Hvad er jeres visioner?

Derfor mener SF, at vi må stå sammen som venstrefløj og være et modsvar til højrefløjens kamp for et frit marked.

Alternativet er nemlig, at millioner af europæere står tilbage på perronen, mens de frie markedskræfter buldrer derudaf.

Konsekvensen bliver en voksende EU-skepsis, især på venstrefløjen og blandt arbejderklassen og et fattigere Europa.

Derfor savner vi i SF, Socialdemokratiets visioner for den sociale dimension af EU-samarbejdet. Den del, der går ud over at sikre den danske model, som vi alle er enige om  skal beskyttes, men som handler om at sikre alle EU’s arbejderes rettigheder.

Så kære socialdemokrater: Hvad er jeres visioner?

Kira Marie Peter-Hansen er medlem af Europa-Parlamentet (SF)

Karsten Hønge er medlem af Folketinget (SF)

Anne Valentina Berthelsen er medlem af Folketinget (SF). Hun er SF's EU-ordfører.


Flere artikler om emnet