Skal et spædbarn være myndigt?

Statsforvaltningen mener, at svært mentalt handicappede godt kan tage varer på dem selv. Det er det største overgreb, de kan udsættes for
Har du små børn, kender du et lille barn eller har du måske bare stået bag kassen i en butik, der solgte slik? Så har du sikkert set, hvor gode børn er til at varetage sig selv. Man sender dem ind med 20 kroner, og de forsøger at købe slik for 200 kroner. Et lille barn kan ikke tage vare på sig selv.

Små børn kan tale. De kan gå. De kan selv bestemme, om de vil sove, eller om Disney Show er lidt sjovere. Mange handicappede i Danmark er ikke i stand til noget så simpelt som at holde et 20’er i hånden eller blot spise uden hjælp.

Det er dog ikke, i Statsforvaltningens øjne, kriterier der gør, at man skal få en personlig og/eller økonomisk værge. Selv medicinsk retarderede (individer med en IQ under 25) kan i Statsforvaltningens øjne varetage sig selv. Svært mentalt og fysisk handicappede taber hvert år kampen mod Statsforvaltningens behov for et bedre public image.

Svært mentalt og fysisk handicappede taber hvert år kampen mod Statsforvaltningens behov for et bedre public image

Kan en treårige tage vare på sig selv?

I 2017 blev staten anklaget for at udføre unødvendig frihedsberøvelse af mentalt handicappede. Jeg er enig i, at netop de eksempler, som blev fremvist i medierne, er mennesker, som bør kunne stemme.

Men hvad med dem som ikke engang forstår konceptet ”domstol” eller ”folketingsvalg”? Hvad med dem som ikke har mental kapacitet til at forstå, hvad ordet ”sol” eller farven grøn betyder? Skal de kunne stemme? Kan de varetage deres egen økonomi og personlige affærer?

Der er historier om, hvordan Statsforvaltningen har ment, at et menneske med førnævnte intelligens godt kan tage vare på sig selv. Samme historier beretter, at domstolene er enige. Det svarer altså til, at små børn i treårs-alderen godt kan varetage dem selv ifølge domstolene.

Det på trods af hvad Statsforvaltningen selv skriver på sin hjemmeside: ”Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold […] De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem”.

Hvis statsforvaltningen fortsat mener, at så svært handicappede godt kan varetage sig selv, så har rigtig mange mennesker i Danmark udsigt til en fremtid, hvor de vil ligge på jorden og være parat til, at alle, der kommer deres vej, kan sparke til dem. De vil stirre en ulykkelig og usikker fremtid øjnene.

Mange med mentalt handicap vil blive tabt på gulvet

I diskussionen om umyndiggørelse af handicappede ser man kun sort og hvidt. Derfor er systemet også indrettet således. I 2017 havde Statsforvaltningen behov for et bedre offentligt image, og de havde brug for principsager, hvor de kunne illustrere overfor magthaverne, at de tog selvbestemmelse meget seriøst.

Medmenneskelighed viger for embedsværkets kolde forældede strukturer

Men det er jo ikke blevet bedre. Humanisme viger stadigvæk for public image. Medmenneskelighed viger for embedsværkets kolde forældede strukturer. Mennesker tabes på gulvet.

Den personlige frihed er den højeste pris at betale for et individ. Men hvis ikke lovene omkring umyndiggørelse af handicappede nuanceres, så vil mange handicappede skades.

Hvis svært handicappede påtvinges den ubegrænsede personlige frihed, så tager Statsforvaltningen førertrøjen med det største overgreb, som man kan udsætte udsatte mennesker for.

 

Line Høvik Søby er Hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Socialdemokratisk Ungdom.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Klummen er alene udtryk for forfatterens egen holdning.

Journalistikstuderende ved Roskilde Universitet


Kommentarer fra Facebook