Skandale får politikere til sætte Falck under massivt pres

Afsløring af Falcks metoder med bistand fra en stribe røde rådgivere får politikere til overveje indgreb for at stække koncernen.
Foto: Wikipedia
Ambulance
Konkurrencerådet har politianmeldt Falck for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios fra Holland ud af det danske marked, og det får nu flere politikere både på Christiansborg og i regionerne til at foreslå tiltag, der kan ramme Falck.

Flere regionsrådsformænd er gået i overvejelse om, hvorvidt man skal hjemtage ambulancedriften og innovationsministeren Sophie Løhde (V) vil have strammet lovgivningen, så Falck – og andre virksomheder, der dømmes for lovbrud – kan udelukkes for fremtidige offentlige udbud.

Minister vil stramme udbudsregler

Selv om ambulancekørsel er en del af sundhedsvæsnet, så er det altså i de fleste tilfælde et privat selskab, der står for det. Den kontrakt skal med mellemrum genforhandles, men innovationsminister Sophie Løhde (V) mener, at det offentlige skal kunne ophæve en kontrakt med en virksomhed, der er dømt for lovbrud.

Loven, som den er i dag, giver dog kun regionerne mulighed for at udelukke Falck fra at byde på deres kontrakter i to år, og regionernes kontrakter med Falck løber i op til fem år frem.

”Jeg synes ikke, reglerne er stramme nok, som de er i dag,” siger ministeren til DR.

Dømte virksomheder skal også kunne udelukkes fra offentlige udbud i længere tid, end de kan i dag.

”At man kan blive dømt og så bare fortsætte sit samarbejde inden for en kontrakt med en offentlig virksomhed, fuldstændig som om intet var hændt, det, tror jeg, alle synes, er stødende,” lyder det fra Sophie Løhde.

Regioner: Vi kan selv køre de ambulancer

Afsløringerne af Falcks metoder får nu flere regioner til at overveje deres samarbejde med Falck.

Det gælder blandt andet i Region Sjælland, hvor der er mulighed for at komme ud af kontrakten med Falck, der ellers løber til 2024, allerede om et år:

”Jeg er rystet over, hvad Falck har gjort i den her sag,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til DR og fortsætter: ”Det giver en masse tanker, fordi Falck er en enormt vigtig samarbejdspartner for os.”

Han overvejer på den baggrund at følge i fodsporene på Region Syddanmark, der er den eneste af de fem regioner, der ikke bruger Falck. Regionen har siden Bios konkurs selv stået for ambulancedriften.

Ud over Region Sjælland overvejer Region Midtjylland og Region Nordjylland at gøre det samme.

Danske Regioner skønner at man samlet set betaler op mod ti procent for meget for ambulancedriften på grund af manglende konkurrence.

Ambulancedrift ikke det mest komplekse

Der er ikke noget til hinder for at regionerne selv kan drive ambulancedriften. Sundhedsvæsenet løser i forvejen mange opgaver, som er sværere end at køre ambulance, lyder vurderingen fra en ekspert i sundhedsøkonomi.

”Alt med planlægning, dimensionering og hvor mange ambulancer, der skal være, styrer regionerne allerede. Man køber alene en ambulance med fire hjul, et antal personer og et antal timer, som de skal være til rådighed i. Det er altså ikke det mest komplekse i vores sundhedsvæsen i forhold til så meget andet, som det driver,” siger Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Vive - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (Det der tidligere hed SFI, red.) til DR.

Det er altså ikke det mest komplekse i vores sundhedsvæsen i forhold til så meget andet, som det driver

Falck har, med ganske få undtagelser, haft monopol på ambulancedriften i Danmark siden selskabet i 1963 opkøbte konkurrenten Zonen.

Falck A/S ejes i dag af Lundbeckfonden, der også ejer medicinalvirksomheden Lundbeck, og af Kirkbi, der primært er kendt for at eje legetøjs-imperiet LEGO A/S.

Falck-Bios-sagen helt kort

I 2014 vandt hollandske Bios udbuddet om at køre ambulance i Region Syddanmark. Det står dog hurtigt klart, at Bios har overordentligt svært ved at tiltrække de nødvendige reddere og allerede i 2016 går Bios konkurs.

Flere medier har afdækket hvordan Falck, med daværende direktør for Falck Health Care Peter Goll som det centrale omdrejningspunkt, udarbejdede og eksekverede en plan for hvordan man kunne sværte den hollandske konkurrent Bios til, og ikke mindst skabe maksimal utryghed omkring selskabets evne til at håndtere opgaven med at drive ambulancekørslen i Region Syddanmark.

Det skete blandt andet ved hjælp af en Facebook-gruppe, hvor et kommunikationsbureau delte kritiske de historier om Bios blandt redderne. Falck gjorde det desuden svært for Bios at ansætte reddere, blandt andet ved at tilbyde høje lønninger.

Til at stå for den praktiske udførsel havde Falck hyret kommunikationsbureauet Advice, hvor den tidligere socialdemokratiske partisekretær Jens Christiansen, var direktør og man har desuden entreret med den selvstændige kommunikationsrådgiver Palle Smed, der har en fortid som kommunikationschef i fagforeningen 3F og var med til at stifte Netavisen Pio, til at grave smuds op om Bios.

Undskyld, undskyld, undskyld

Alle de implicerede har i de seneste uger forsøgt at undskylde for deres medvirken i sagen. Advice har givet en medarbejder en advarsel.

”Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder vi har, og de forventninger omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det er vi ekstremt ærgerlige over, og vi beklager det dybt,” skriver Advice-direktør Espen Højlund ifølge markedsforing.dk om sagen.

Også Peter Goll, der i dag er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne, undskylder.

”Det var en sag, der fik lov at fylde alt for meget i Falcks organisation, og der blev handlet for meget med følelserne frem for med fornuften. Nogle ting er klart over stregen. På andre områder blev tungen heldigvis holdt lige i munden. Jeg er for mit eget vedkommende helt sikker på, at jeg har overholdt alle regler og love. Jeg er også sikker på, at jeg kun har været med til at videregive korrekte og dokumenterbare oplysninger,” skriver Peter Goll i en kommentar på Facebook, og fortsætter:

”Jeg begået fejl - og beklager min egen andel i sagen. Jeg har lært meget af den - og har siden i mit arbejde haft et stort fokus på at tage læringerne med mig og sikre i mit arbejde, at integriteten altid er med. For hvis først den er tabt, så er det hele tabt - som denne sag meget tydeligt viser.”

Der ventes nu et retsligt efterspil om sagen. Bios hollandske direktør, Stef Hesselink, har meldt ud, at de regner med at sagsøge Falck for et beløb over 90 millioner kroner.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Er vi som samfund villige til at betale millioner i overpris for Brand og Ambulance tjeneste hos Falck
Kommuner og Regioner kan få mere ældrepleje og flere penge til hospitalerne til gavn for borgerne, i en tid hvor vi ofte hører ordret Besparelser på de Offentlige budgetter
Regionerne skal bevares netop for at sikre borgerne bedst mulig kontakt til sundhedsvæsenet og de folkevalgte politikere

Når piopio skriver "røde rådgivere" drager man SF og Enhedslisten ind i sagen. Men de to partier har jo intet med den at gøre. Hvorfor skriver man ikke ligeud at det var 2 socialdemokrater som stod for ulovlighederne i Falck-sagen?