SKAT misser igen målet: ”Regeringen er for sløve i optrækket”

SKAT er stadig ikke i mål med at nedbringe skattesnyd. Socialdemokratiet efterlyser flere ressourcer, men ministeren vil ikke give løfter
Regeringen har siddet alt for længe på hænderne i forhold til at styrke kontrol- og vejledningsindsatsen i skattevæsnet. Sådan lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, efter nye tal viser, at SKAT stadig ikke opfylder de mål, der er opstillet, blandt andet i forhold til at nedbringe skattesnyd.

Skatteminister Karsten Lauritzen anerkendte på et samråd i Folketinget torsdag, at der fortsat er store udfordringer i skattevæsnet. Alligevel ville han ikke love, at der med den kommende finanslov vil blive tilført nye penge til området:

”Regeringen har ikke taget stilling til sin finanslov endnu. Så jeg kan ikke sidde og gætte på eller kigge ind i krystalkuglen om, hvad regeringen beslutter og hvordan prioriteterne vil være for finansloven. Det bliver først besluttet på et senere tidspunkt. Så det er den kedelige meddelelse.”

Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen mener ikke, at regeringen har taget opgaven med at sikre en korrekt skattebetaling alvorligt nok:

”Jeg synes man har taget for let på den del af opgaven, der handler om kontrol og vejledning over for virksomheder, som er der, hvor det primære problem er.”
Stort skattetab fra virksomheder

I april blev SKAT's årsrapport for 2017 offentliggjort. Her kom det frem, at SKAT i 2017 ikke opfyldte nogle af de tre mål, som er opstillet på finansloven.

SKAT er ikke lykkedes med at nedbringe ’skattegabet’ i tilstrækkelig grad, det vil sige forskellen mellem hvad borgere og virksomheder burde betale i skat, og hvad der rent faktisk betales. Her viser undersøgelser, at der især blandt virksomheder betales for lidt i SKAT, enten på grund af fejl eller på grund af direkte svindel.

Det er heller ikke lykkedes SKAT at nedbringe danskernes skattegæld i det omfang, det var målet, ligesom SKAT ikke lever op til målet for kundetilfredshed blandt borgere og virksomheder.

"Det er helt korrekt, at desværre er ingen af målene er opfyldt for 2017. Og det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Men på den anden side heller ikke overraskende," lød det fra Karsten Lauritzen på dagens samråd.

Skatteministeren forventer dog, at vi de kommende år vil se en bedre udvikling. Det skyldes, at der ifølge skatteministeren investeres omkring 10 milliarder kroner i SKAT frem til 2021. Senest med finanslovsaftalen for 2018 blev det besluttet at bruge 120 millioner kroner om året de næste fire år på at styrke kontrol- og vejledningsindsatsen, som altså netop skal gå til at sikre, at især virksomheder betaler den korrekte skat.
Ministerens tal er ”manipulerende”

Jesper Petersen mente heller ikke, at de 10 milliarder, som Karsten Lauritzens fremhævede, gav et retvisende billede. For dels dækker beløbet over udgifter i flere år, som er lagt sammen. Og dels at en stor del af pengene ikke gået til kontrol- og vejledningsindsatsen, men til andre områder, for eksempel et nyt ejendomsskattesystem:

”Ford der er blevet bedre ejendomsvurderinger, er det jo ikke blevet sværere for virksomheder at snyde i skat,” mener Pedersen. ”Jeg synes det er at oversælge – og også lidt manipulerende – når man gentagne gange henviser til tal, man lægger sammen over mange år, og som ikke har noget med det at gøre.”

Heller ikke sidste års finanslovsaftale, om at tilføre 120 millioner kroner om året de kommende år, er ifølge Jesper Petersen tilstrækkeligt til at rette op på udviklingen: ”Det er måske meget på en finanslov, men tabet er jo 25 til 30 milliarder,” lød det fra Jesper Pedersen med henvisning til de penge, staten hvert år menes at gå glip af som følge af det såkaldte skattegab.

"Jeg synes det er gode ting der er lavet, og vil absolut ikke gøre det ringere. Jeg er enig i, at der er et konstruktivt samarbejde. Jeg synes bare, at regeringen er for sløve i optrækket," lød det fra Petersen.
Var tre år om at sikre flere penge til kontrol

Karsten Lauritzen gjorde også opmærksom på, at problemerne i SKAT ikke er opstået under den nuværende regering, men går mange år tilbage:

"Baggrunden for den manglende målopfyldelse skal dermed ikke findes i denne her regerings prioriteringer. Det er i hvert fald min opfattelse som skatteminister. Den bunder i problemer, som er opbygget over en lang årrække under skiftende regeringer," lød det fra Lauritzen, som også rettede et direkte angreb på den tidligere socialdemokratisk ledede regering:

”Der blev virkelig sat turbo på effektiviseringerne og besparelserne og fyringerne og afskedigelserne der i perioden fra [20]11 til [20]15. Og det kunne jeg virkelig have ønsket mig, at man havde gjort anderledes. Så havde vi ikke været i den situation, vi er i i dag.”

Jesper Petersen anerkendte, at problemerne i SKAT går mange år tilbage. Men ifølge den socialdemokratiske ordfører, så har den nuværende regering været alt for længe om at reagere, efter det stod klart, hvor omfattende problemerne var:

”Skatteministeren har været skatteminister siden 2015. Vi skulle frem til finanslov nummer tre [finansloven for 2018, red.] før det var muligt, at få gjort noget ved kontrolområderne på skattevæsnets område, selvom vi forsøgte igen og igen. Det er skatteministerens ansvar og denne her regerings ansvar.”


placeholder

Annonce