Skattesmæk til platformsarbejdere i 2020: Skylder 11,3 mio.

Det halter fælt med at betale skat hos blandt andet Wolt-madbude, viser notat fra Skattestyrelsen
Foto: Wolt
Wolt kurer-partner
95 procent af de påståede selvstændige madbude hos madudbringnings-platformen Wolt og tre andre platforms-virksomheder har i løbet af 2020 ikke betalt den korrekte skat og moms af deres indkomst.

Det viser en skattekontrol af fire platforms-virksomheder inden for transport og rengøring, som Skattestyrelsen har kontrolleret.

Det fremgår af notatet, "Kontrol af indtægter via arbejdsplatforme viser lav regelefterlevelse", som Skattestyrelsen netop har offentliggjort.

Kontrollen har indtil nu resulteret i et skattesmæk på 11,3 millioner kroner - fordelt på 1.816 kontrollerede personer. Det betyder, at mad-bude og andre platformsarbejdere i gennemsnit mangler at betale 6.222 kroner i skat i 2020.

Yderligere 600 personkontroller er stadig i gang.

Styrelsen anslår, at det samlede skattesmæk for de godt i alt 2.400 personkontroller kan løbe op i mere end 20 millioner kroner.

Wolt har tidligere bekræftet, at Wolt er en af de fire platforms-virksomheder, som styrelsen undersøger.

SF’s skatteordfører: “Griske virksomheder”

SF’s skatteordfører, Carl Valentin, mener, at det er “griske” virksomheder, man først og fremmest skal klandre:

der er griske virksomheder, som undlader at spille på samme hold som andre

“Jeg synes, det er rystende tal, der kræver større indsats fra politisk hold. Vi skal ikke frygte teknologien, men der er griske virksomheder, som undlader at spille på samme hold som andre og baner vejen for, at skatten ikke bliver betalt,” siger SF’s skatteordfører, Carl Valentin, til Fagbladet 3F.

Enhedslistens skatteordfører Rune Lund, er enig. På Twitter skriver han, at den manglende kontrol giver Wolt en markedsfordel:

“Manglende kontrol af deleøkonomi kan underminere løn og arbejdsvilkår, hvis arbejdsgiveren kan presse folk til dårligere vilkår, fordi der ikke er kontrol på området. Tak til Carl Valentin for i fællesskab at rejse kravet om mere kontrol.”

Manglende kontrol af deleøkonomi kan underminere løn og arbejdsvilkår

Minister: Nye teknologier stiller øgede krav til kontrollen

Skatteminister Morten Bødskov (S) understreger i en pressemeddelelse, at nye teknologier stiller øgede krav til skattekontrol og vejledning:

“I dag køber mange af os transport, overnatning, rengøring og takeaway på nye, digitale platforme, ligesom fleksible ansættelsesformer vinder frem, og flere danskere investerer i værdipapirer eller nye valutaer som eksempelvis bitcoins. Øget kontrol og vejledning skal sikre, at det ikke går ud over skattebetalingen.”

Han understreger, at det på mange af de nye platforme er den enkelte, der har ansvaret for at oplyse om indkomst:

Det er selvfølgelig ikke i orden, og vi skal derfor holde skarpt øje med området

“Skattestyrelsens kontroller viser, at mange ikke følger reglerne. Det er selvfølgelig ikke i orden, og vi skal derfor holde skarpt øje med området. Så har man haft en indtægt via sådan en platform, som man ikke har fået indberettet til skattevæsenet endnu, så vil jeg opfordre til at gøre det,” siger Bødskov til Fagbladet 3F.

3F-gruppeformand: Overenskomst kan løse problemet

3F’s gruppeformand, Jan Villadsen, glæder sig på Twitter over, at både skatteminister Morten Bødskov, Carl Valentin (SF) og Rune Lund (EL) “lover indgreb plus kontrol via Skat mod manglende ansvar for fælles velfærd”. Og så har han et godt tip til Wolt i Danmark:

“Et tip til Wolt Danmark og andre platforme: Overenskomst, løn og kildeskat sikrerskat på arbejde.”

Et tip til Wolt Danmark og andre platforme: Overenskomst, løn og kildeskat sikrer skat på arbejde

Forhandlingssekretær i Transportgruppen i 3F, John Bondebjerg, understreger, at den manglende skattebetaling viser, at de blå mad-bude og falske selvstændige ofte ikke er klædt på til selv at indberette skat og moms:

“Bare fordi de arbejder hos en, der anser dem som selvstændige, har Wolt-bude ikke nødvendigvis nogen forudsætning for at være selvstændige,” siger John Bondebjerg til Fagbladet 3F.

Opdateret 04.01.2022 som led i undersøgelse af citat-praksis

Digitale arbejdsplatforme

Arbejdsplatforme er digitale platforme, hvor privatpersoner har mulighed for at sælge serviceydelser, fx rengøring, kørsel eller madudbringning til andre privatpersoner eller virksomheder.

  • Mange af platformene er alene et bindeled, der formidler køb og salg mellem parter, hvor den udførende person ikke er ansat.
  • Størstedelen af de traditionelle lønmodtageres skattebetaling sker ved, at arbejdsgiver indberetter løn m.v. til Skattestyrelsen, hvorefter der indeholdes en del af lønnen til skattebetaling, som afregnes direkte til Skattestyrelsen. Det sikrer et solidt datagrundlag og bidrager til at sikre, at skatten betales korrekt til Skattestyrelsen.
  • For mange af de nye indkomstformer skalden skattepligtige selv oplyse om indkomsten, og de skattepligtige indkomster indberettes således ikke af tredjeparter, ligesom der ikke automatisk indeholdes en foreløbig skat til Skattestyrelsen.
  • En del af personerne er desuden fra udlandet og arbejder i en kortere eller længere periode i Danmark, hvilket giver yderligere udfordringer i relation til både årsopgørelsen og skattebetalingen.
  • Området er samlet set i vækst, og denne udvikling vil formentlig forsætte i forlængelse af COVID-19-situationen, hvor internethandel generelt trives, og hvor flere og flere borgere benyt-ter levering af varer og mad.
  • Erhvervsstyrelsen har pt. identificeret omkring 100 platforms-virksomheder i Danmark.

Kilde: Skattestyrelsens notat "Kontrol af indtægter via arbejdsplatforme viser lav regelefterlevelse", Skattestyrelsen, marts 2021

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce