Slut med at plettede revisorer kan gemme sig

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil sikre, at revisorer, der bliver idømt bøder, ikke længere kan gemme sig bag anonymiserede kendelser
Når Revisornævnet fastslår, at en revisor har overtrådt loven og for eksempel får tildelt disciplinære bøder og betinget bliver frakendt sin autorisation, kan revisoren i dag fortsætte sit virke, uden at hverken revisorens kunder eller offentligheden får noget at vide.

Det hemmelighedskræmmeri vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu sætte en stopper for

Det hemmelighedskræmmeri vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu sætte en stopper for. Som en del af den kommende kontrolpakke, der skal forhindre snyd og svindel, har regeringen netop sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt for Revisornævnet at offentliggøre navnene på revisorer, der efter afgørelse i Revisornævnet idømmes bøder eller betinget får frataget sinm autorisation.

Lovforslaget vil, ifølge erhvervsministeren, øge gennemsigtigheden for borgere og virksomheder.

Siden 2016, hvor den tidligere regering besluttede at udnytte en EU-option om anonymisering af identiteten af en fysisk person ved sanktioner, har Revisornævnet nemlig offentliggjort sine kendelser vedrørende bøder og betinget frakendelse i anonymiseret form.

Simon Kollerup: Ikke rimeligt

Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at revisorer kan overtræde reglerne og blive pålagt historisk store bøder og betingede frakendelser, uden at offentligheden kan få kendskab til det," siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) om baggrunden for lovforslaget, ifølge en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Men revisorer fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentanter

"Vi skal selvfølgelig altid være varsomme og generelt tage hensyn til beskyttelsen af personoplysninger. Men revisorer fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentanter. De skal sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer, vores samfundsøkonomi bygger på. Derfor er det alfa og omega, at vi også kan have tillid til dem," siger Simon Kollerup og tilføjer:

"Borgere og virksomheder har ret til at vide, hvis en revisor, de overvejer at vælge eller måske allerede benytter, har overtrådt reglerne og forsømt sine pligter. Derfor vil vi nu øge gennemsigtigheden på området.”

Fakta om lovforslaget

  • Officiel titel: Forslag om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke).
  • Erhvervsstyrelsen har i dag sendt udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke) i høring.
  • Lovforslaget har til formål at gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk svindel ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse.
  • Lovforslaget tilvejebringer de juridiske rammer for, at Erhvervsstyrelsen kan udføre en effektiv kontrol med oplysninger om virksomheder og indberetning af årsrapporter, både i forbindelse med registrering og efterfølgende.
  • Samtidig styrker lovforslaget kravene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.
  • Endelig giver lovforslaget mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at frivillige foreninger kan registrere repræsentanter i Det Centrale Virksomheds-register (CVR) og derved nemmere kan blive tilsluttet til det nye NemLog-in, som gør det muligt at bruge privat NemID til foreningen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Og håndhævet. Ikke som skat

Annonce