Små virksomheder bedst til at tage lærlinge

Virksomheder i byggeriet og landbruget er de bedste til at tage lærlinge, viser ny undersøgelse fra AE-Rådet
AE-Rådet har i dag udgivet en ny rapport om lærlingesituationen i Danmark. Tænketanken har set på, hvor mange virksomheder der opretter lærepladser, også kaldet praktikpladser.

Trods mange års politiks fokus og en trepartsaftale fra 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, så er der fortsat omkring 10.000 unge, som står uden en praktik- eller læreplads. Det på trods af, at undersøgelser viser, at Danmark inden for få år vil mangle faglært arbejdskraft inden for en række brancher.

AE-Rådet har derfor undersøgt mønstrene på arbejdsmarkedet og set på, hvilken type af virksomheder, der tager lærlinge. Analysen omfatter. 43.800 private virksomheder, der har mindst 3 fuldtidsansatte og deriblandt minimum en fuldtidsansat faglært. Analysen bygger på de seneste tilgængelige data fra 2015.

Netavisen Pio har samlet fem opsigtsvækkende pointer fra undersøgelsen:
1. Mindre end hver femte virksomheder tager lærlinge

Det er kun 19 procent af virksomhederne i undersøgelsen, som har ansat mindst én fuldtidslærling. 81 procent af virksomhederne havde altså ikke en lærling ansat.
2. Flest virksomheder i byggeriet tager lærlinge

Byggeriet er den branche, hvor den største andel af virksomhederne tager lærlinge. Her er det godt hver tredje virksomhed, som har mindst én fuldtidslærling ansat. Transportbranchen er den branche hvor færrest tager lærlinge, her er det kun godt hver tiende virksomhed der tager lærlinge. I industrien tager knap hver femte virksomhed lærlinge, hvilket svarer til gennemsnittet.
3. Landbruget har flest lærlinge per medarbejder

Selvom byggeriet er den branche, hvor den største andel af virksomhederne har lærlinge, så er det landbruget, der har flest lærlinge i forhold til antallet af ansatte. Her er der 13 lærlinge per 100 faglærte ansatte, mens der inden for byggeriet er 10 lærlinge per 100 ansatte faglærte. Også her er transportbranchen bundskraber med blot 2 lærlinge per 100 ansatte, mens der er cirka 3 i industrien.
4. Små virksomheder tager flere lærlinge end store

Det er faktisk de små virksomheder, som relativt set ansætter flest lærlinge. Virksomheder med under 10 ansatte har i gennemsnit 5,6 lærlinge per 100 ansatte faglærte, virksomheder med 10-49 ansatte har i gennemsnit 5,4 lærlinge per 100 ansatte faglærte, mens virksomheder med over 250 ansatte kun har 2,5 lærlinge per 100 faglærte.
5. Kun svag sammenhæng mellem konjunkturer og lærepladser

Endelig finder AE-Rådet frem til, at der kun er en svag sammenhæng mellem de økonomiske konjunkturer og antallet af lærepladser. Ganske vist steg manglen på lærepladser i de første år under krisen. Men hvor beskæftigelsen har været i markant fremgang siden den ramte bunden i 2013, så er antallet af unge, der mangler en læreplads, kun faldet ganske beskedent i samme periode og ligger stadig langt over niveauet fra før krisen.


Flere artikler om emnet

Annonce