Smågriseeksporten må komme ind i kampen for dyrevelfærden

Det er useriøst, pinligt og virkelighedsfjernt, når smågriseeksporten trækker offerkortet og beskylder regeringen for chikane, fordi man skærper dyrevelfærden.
Landbruget og branchen bag dyretransporten skyder i øjeblikket med de store retoriske tillægsord efter den socialdemokratiske regering, men jeg vil gerne slå fast med syvtommer søm, at vi gerne står på mål for at ville en bedre dyrevelfærd.

Jeg vil gerne slå fast med syvtommer søm, at vi gerne står på mål for at ville en bedre dyrevelfærd

Socialdemokratiet skal dog ikke tage æren alene, da det har været et ønske fra flere partier gennem årene, at man vil skabe bedre dyrevelfærd under dyretransporterne. F.eks. tilbage i 2018, hvor Kontrolindsatsen midlertidigt blev øget efter aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti. Det skete efter, at det i sommeren 2018 kom frem, at transportørerne i stort omfang havde overtrådt dyrevelfærdsregler. Derudover var de logbøger, som transportørerne skal indsende til Fødevarestyrelsen, fejlbehæftede.

Helt faktuelt, så finder Fødevarestyrelsen fortsat transportører, der kører med dyr, der står for tæt eller ikke er transportegnede. Det mener jeg er uacceptabelt! Vi skal øge velfærden for dyr under transport, og blandt andet give de smågrise, der bliver eksporteret til udlandet mere plads. Det er i det lys, man skal se det udkast til bekendtgørelse, som nu er sendt i høring.  

Kontrol er nødvendigt 

Når dyr bliver transporteret i mange timer, så skal kontrollen og forholdene selvfølgelig være i orden. Dyr er sansende væsener! De kan også føle smerte og ubehag. Og når dyr befinder sig i en lastbil på landeveje og motorveje, så har samfundet en forpligtigelse til at lave kontrol og sikre at transporten foregår forsvarligt.

Dyr er sansende væsener!

Der har været utallige historier om kyniske transportører gennem tiderne, som ikke har kunne finde ud af at overholde love, regler og almindelig sund fornuft. Historierne fra de europæiske motorveje er grusomme. Vi har blandt andet set eksempler på grise, der er døde af varme under transport. Kontrol er derfor en nødvendighed.   

Regeringen har en ambition om at forbedre dyrevelfærden. For ikke mange måneder siden vedtog et samlet folketing en ny lov om dyrevelfærd. I denne lov bliver dyr anerkendt som sansende væsener. I Europa-Parlamentet arbejder Socialdemokratiet benhårdt for, at dyretransporter på over 8 timer skal være forbudt.

Antallet af lange transporter er eksploderet

Der er en kendsgerning, at antallet af lange transporter med dyr ud af Danmark er eksploderet. Mange millioner sansende væsener bliver årligt transporteret fra Danmark til landmænd og slagterier rundt om i Europa. Landmænd i Danmark kan mærke denne øget mængde eksport af grise ved at tegnebogen i baglommen bliver større. Det er kun rimeligt, at man også bidrager til bedre dyrevelfærd.  

Landmænd i Danmark kan mærke denne øget mængde eksport af grise ved at tegnebogen i baglommen bliver større

Jeg vil mene, at erhvervet vil stå sig bedre ved med åbne arme at være imødekommende overfor initiativer, som vil fremme dyrevelfærden. Dansk Landbrug arbejder konstant med deres image-pleje og benytter diverse kommunikationsfolk til opgaven. Mange landmænd er dygtige og i praksis et forbillede med ’walk-the-talk’. Den bedste image-pleje er, at man ikke kun i tale men også i handling viser, at man vil bedre dyrevelfærd.

Derfor er min opfordring til smågriseeksporten – og de landmænd der har bundet deres forretning op på denne eksport – at man dropper offerkortet, og spiller positivt med på dagsordenen om bedre dyrevelfærd. God dyrevelfærd koster naturligvis lidt ekstra – men det er det værd!

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem og fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

VANVITTIGT at sende DYR ud af landet for at blive slagtet der. For bagefter at importere kødet tilbage til landet som pålæg og bacon. Blot for det eneste at det er "billigere" at få slagtet de danske dyr i udlandet.
Engang havde vi et LANDBRUGSLAND. Med produktion af egne råvarer. Den tid er slut. Nu kan der efterhånden kun købes udenlandsk FRUGT og GRØNT. Skal det gå samme vej indenfor kød og pålæg ? SELVFORSYNING og dermed flere arbejdspladser er det eneste rigtige. Det er regulær DYRPLAGERI og MISHANDLING at sende svin og andre dyr til slagtning udenfor landets grænser. Pengenes MAGTTYRANI. På frugt og grønt området er der skarp konkurrence fra ITALIEN,SPANIEN og HOLLAND. Import fra avlere der er billigere end egen dansk avl. Men,HVAD skal vi med FRUGT og GRØNT fra andre lande når vi kunne fremstille frugt og grønt selv ? LUK dog ned for en sådan import. Landet skal naturligvis være SELVFORSYNENDE som vi har været engang.Og så må det koste det det koster.Tilbage til rentable frugt og grøntavlere. Tilbage til plantagerne og kålmarkerne.

Intet er så skidt at det ikke er godt for noget. Godt for dig Avid/Covid at du ikke er et dyr. Ellers havde det set dårligt ud for dig.

Annonce