Snart kan nyansatte også holde ferie

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov, fagbevægelsen er godt tilfreds.
Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en ny ferielov, som betyder, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse, hvor de i dag risikerer at skulle vente op til 16 måneder, før de kan holde ferie.

”Det glæder mig meget, at et bredt flertal af Folketingets partier i dag har vedtaget, at vi i Danmark skal have en ny ferielov. Udgangspunktet er klart: Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Hvert år er der 50.000 nyuddannede, som i deres første ansættelses år ikke kan holde betalt ferie, ligesom alle andre. Det laver vi om på nu,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om den nye lov, som først træder i kraft fra den 1. september 2020, hvormed arbejdsgiverne har tid til at indrette sig efter de nye regler. 

Tilfredshed i fagbevægelsen
Den nye ferielov betyder, at lønmodtagere skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid – i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra den 1. maj det efterfølgende år.

Jeg er tilfreds med det resultat, som Ferielovsudvalget i dag præsenterer. 3F har deltaget i udvalgets arbejde, og de mærkesager, som vi har arbejdet for, er vi også kommet igennem med

Den nye lov er vedtaget af alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten. Fagbevægelsen er godt tilfreds. Lizette Risgaard, formand for LO siger:

”Vi er rigtig godt tilfredse med den her aftale. Den har den klare fordel, at folk, der kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang, ikke længere skal vente helt op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.”

Og Tina Christensen, næstformand 3F, siger: ”Jeg er tilfreds med det resultat, som Ferielovsudvalget i dag præsenterer. 3F har deltaget i udvalgets arbejde, og de mærkesager, som vi har arbejdet for, er vi også kommet igennem med”, siger Tina Christensen og peger blandt andet på lærlinge og elevers ret til ferie og fastholdelse af den nuværende ferieprocent på 12,5 procent, skriver Fagbladet 3F.

Gamle ferielov strider imod EU-lovgivning
Danmark er blevet tvunget til at lave den tidligere ferielov om, da den stred imod EU's Arbejdstidsdirektiv, som giver borgere i hele EU ret til at afholde en årlig betalt ferie på minimum fire uger. EU-Kommissionen påpegede over for Danmark i 2015, at det forskudte ferieår i den gamle danske ferielov var i modstrid med EU-reglerne. Herefter nedsatte den daværende V-regering et ferielovsudvalg, der har brugt to år på at lave et bud på den nye ferielov.

 


Kommentarer fra Facebook