Snubler vores unge i konkurrencestaten? 

Alt skal gå hurtigere i dag. Du skal præstere, tage en uddannelse, forsørge dig selv. På normeret tid og for Guds skyld uden at feste for cafépenge og tage fjumreår. Fy nej. Og hvis du snubler, er det din egen skyld.
Hvorfor har unge i dag så ondt? Hvorfor stresser de mere, end vi gjorde, da jeg gik på gymnasiet? Jeg husker mine tre år på Fjerritslev gymnasium som sjove og festlige. Men noget har forrykket sig. I den helt forkerte retning.

Alt skal gå hurtigere
Alt skal gå hurtigere i dag. Du skal præstere, tage en uddannelse, forsørge dig selv. På normeret tid og for Guds skyld uden at feste for cafépenge og tage fjumreår. Fy nej.
Og hvis du snubler, er det din egen skyld. Arbejdsløshed er ikke længere et fælles problem, som vi løser sammen. Heller ikke selv om årsagen er finanskrisen, og de unge betaler prisen for nogle andres grådighed.
Samtidig brager de sociale medier frem, hvor alt er poleret, og alle er glade og smukke. Alt imens den enkelte sidder bag skærmen og mærker presset for 12-taller og succes.
Ungdommens manglende mentale trivsel
Vidensråd for Forebyggelse er kommet med en trist konklusion, der opridser udviklingen inden for de seneste årtier. De unge er mere stressede, de unges medicinforbrug er steget, flere unge forsøger at begå selvmord, flere gør bevidst skade på sig selv, og flere unge udvikler angst og depression.
Tragisk nok er ungdommens manglende mentale trivsel ved at udvikle sig til en af vor tids største velfærdsstatslige udfordringer.
Det store flertal klarer sig heldigvis stadig godt gennem ungdomslivet. De mestrer det sociale og trives med de mange muligheder.
Men på den anden side har vi alle dem, der ikke kan håndtere præstationspresset, forventningerne, der føler sig usikre, nedtrykte, og som ikke kan begå sig i det konkurrenceprægede uddannelsessystem.
Alt for mange unge står uden for fællesskaberne
Alt for mange unge står uden for fællesskaberne og oplever, at deres jævnaldrende kan håndtere presset, mens de selv bukker under og føler sig utilstrækkelige.

De unge knækker under presset
Vore unge fortjener nogle gode ungdomsår. Med fest og farver, venner og kærester.  I ungdommen udvikler vi vores identitet. Vi knytter nye venskaber, former vores holdninger og prøver os selv af.Jeg har som folketingsmedlem besøgt rigtig mange uddannelser. Og billedet er det samme, uanset hvor jeg kommer hen. Studievejledere kan fortælle, at du nu bruger lige så lang tid på de flittige elever, som på pjækkerne og de dovne.
Denne gruppe skal lære at sætte et ur, når de laver lektier.
Denne gruppe skal lære at sætte et ur, når de laver lektier. Når uret ringer, skal computeren lukkes ned, og så er det skrevne godt nok. For alternativet er, at de unge skriver løs hele natten og aldrig accepterer resultatet. Det kan altid blive lidt bedre. Og så knækker man under presset - fra sig selv, fra omgivelserne, fra samfundet.
Vi skylder at tage udviklingen alvorligt. Som politikere og som samfund. Vi skal turde se det i øjnene, også selvom pilen risikerer at pege på konkurrencestaten og vores egne politiske ambitioner om arbejdsudbud, produktivitet og konkurrenceevne.
Vi kan jo starte med at spørge os selv, hvor godt det er for alle disse statistikker og kurver, hvis en større og større gruppe ryger i svinget.
Ane Halsboe-Jørgensen er medlem af folketinget for Socialdemokratiet.
‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Børneordfører og formand for Udenrigsudvalget


Kommentarer fra Facebook