Social dumping: Italiensk domstol underkender dansk dom om millionbod

En sag, der i øjeblikket kører i Italien, kan få store konsekvenser for det danske arbejdsretlige system - og ikke mindst for bekæmpelsen af social dumping.
Det italienske byggefirma Solesi er blevet idømt en millionbod for at underbetale ansatte i Danmark - men firmaet nægter at anerkende boden og har rejst sag ved en domstol på Sicilien.

Sagen begyndte at rulle, da det italienske firma Solesi nægtede at betale en bod på 14 mio. kroner til 3F, som Arbejdsretten idømte firmaet i 2017.

Solesi blev idømt boden for at bryde overenskomsten og groft underbetale ca. 130 medarbejdere. Det skete under det daværende Dong Energys (i dag Ørsted) byggeri af en olieterminal i Fredericia.

Men det italienske firma hævder, at Arbejdsrettens bod strider mod grundlæggende principper i den italienske forfatning. Firmaet mener, at man kan se den store bod som en straf, som er idømt uden en klar retsregel. Og det har de fået medhold i fra en italiensk domstol på Sicilien.

Den italienske domstol henviser til en nødbestemmelse i EU-reglerne. Bestemmelsen giver et medlemsland mulighed for at afvise en dom, der er afsagt i en anden medlemsstat – hvis alså dommen vel at mærke strider mod grundlæggende retsprincipper i medlemslandet.

På den måde har det enkelte medlemsland en sikkerhed for, at landets grundlæggende retsprincipper ikke bliver kørt over af EU-lovgivning.

Man skal grundlæggende kunne stole på, at afgørelser truffet af en national domstol står ved magt og kan håndhæves

Problemet er ifølge næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, at bestemmelsen kan misbruges - sådan som Solesi er i gang med:  Nemlig til at smyge sig uden om det ellers klare udgangspunkt, at et medlemsland skal anerkende og sikre inddrivelse af domme, der er afsagt i andre EU-lande.

FH: Regering må tage affære

Fagbevægelsen vil nu have regeringen ind i sagen på EU-niveau.

”Regeringen må arbejde for, at EU-lovgivning ikke åbner mulighed for den slags sager,” udtaler Arne Grevsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det dur ikke, at andre lande kan underkende vores retssystem. Man skal grundlæggende kunne stole på, at afgørelser truffet af en national domstol står ved magt og kan håndhæves. Nu må den danske regering tage affære i EU – både politisk og juridisk. EU må indse, at forordningen ikke dur, hvis den kan misbruges på denne måde,” siger han.

Sagen i Italien handler grundlæggende om, hvorvidt andre lande skal anerkende det danske arbejdsretlige system og vores måde at løse konflikter om overenskomstbrud på, mener han.

3F har anket sagen

Fagforbundet 3F har anket dommen fra den italienske domstol, og appelsagen skal nu prøves inden for rammerne af det italienske retssystem.

Nu afventer parterne på det danske arbejdsmarked med spænding på, hvilke konsekvenser sagen kan få for det danske arbejdsretlige system og mulighederne for at bekæmpe social dumping.

Det vil måske tage to-tre år, før sagen i Italien er afsluttet.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook