Social dumping: Københavns Kommune indfører ID-kort på byggepladser

Københavns Kommune tager nyt våben i brug i kampen mod social dumping. Initiativet møder stor ros fra fagforeningen 3F.
Et personligt ID-kort af lamineret plast.

Det er Københavns Kommunes nyeste våben i kampen mod social dumping.

På udvalgte byggeprojekter i København skal medarbejderne nu – som en del af en forsøgsordning – checke ind og ud med et personligt ID-kort, når de møder ind om morgenen, og når de forlader byggepladsen senere på dagen.

ID-kortet blev lanceret på en byggeplads tidligere på ugen, hvor Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) deltog.

Københavns Kommune er den første kommune i landet til at indføre ID-kort på byggepladser som et værn mod social dumping.

Der er tale om et kommunalt pilotprojekt, som foreløbigt skal testes over en toårig periode, hvortil der er afsat to millioner kroner.

Pilotprojektet med ID-kort er inspireret af gode erfaringer fra nabolandene Norge og Sverige, hvor både skattemyndigheder og arbejdstilsyn fører tilsyn med ID-kort. Det skriver Berlingske.

3F: ID-kort er et supergodt og vigtigt værktøj

Hos fagforeningen 3F er man yderst positive over for ID-kort på byggepladserne.

Det er supergodt og et vigtigt værktøj for at modvirke social dumping og illegal arbejdskraft. Krav om personlige ID-kort kan også forebygge, at plattenslagere byder på opgaverne,” siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F, i et skriftligt svar til Netavisen Pio.

Først og fremmest handler det om, at der indføres et obligatorisk ID-kort i byggebranchen

Han mener, at det vil gøre det meget nemmere, hvis der er begrundet mistanke om social dumping og underbetaling.

”Scanning af ID-kortet betyder, at medarbejderne og deres ansættelsesforhold bliver registreret. Så er det nemt at kontakte arbejdsgiveren og bede om lønsedler m.v.”

Henning Overgaard håber, at pilotprojektet med ID-kort på byggepladser bliver permanent – også gerne uden for Danmarks grænser.

Først og fremmest handler det om, at der indføres et obligatorisk ID-kort i byggebranchen – også for soloselvstændige. Målet er, at krav om ID-kort skal gælde alle byggerier, hvor der indgår offentlige skattekroner. Gerne udbredt til alt byggeri i Danmark, ja i hele EU,” siger han.

ID-kort kan blive relevant i andre brancher

Netavisen Pio har afdækket flere tilfælde af mere eller mindre systematiseret social dumping inden for bl.a. hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen og transportbranchen.

Spørgsmålet er, om ordningen med ID-kort har potentiale til at blive relevant uden for byggepladsen og udbredes til andre brancher.

Vi har fokus på alle brancher, men de forskellige brancher har hver deres udfordringer. Byggebranchen har én type udfordringer med social dumping, mens rengøringsbranchen, vejtransport og luftfart har nogle helt andre. Vi tager det hele alvorligt og vil skridt for skridt arbejde for at gøre noget ved det,” siger Peter Hummelgaard til Berlingske.

placeholder

Nogenlunde samme toner lyder fra 3F’s forbundssekretær, Henning Overgaard.

”De metoder, som banditterne bruger til at bedrive social dumping, er forskellige fra branche til branche. Det betyder også, at løsninger og værktøjer, der skal tages i anvendelse, er forskellige,” siger han og fortsætter:

”Man kan sagtens forestille sig ID-kort på rengøringsområdet, men her savner vi først og fremmest myndighedskontrol af al den rengøring, der ofte udføres om aftenen/natten. Også for at sætte ind over for arbejdsgivere, der udnytter illegal arbejdskraft.”

Man kan sagtens forestille sig ID-kort på rengøringsområdet

Styrket kontrol fra myndighedernes side er altafgørende i kampen mod social dumping, mener han:

”Effektive, fælles værktøjer imod social dumping – uanset branche – består i stærkere myndighedskontrol og tilstrækkelige ressourcer til efterforskning i de grove sager om tvangsarbejde, udnyttelse af illegale m.v. samt langt større bødeniveauer og straframmer.”

Adspurgt hvorvidt der har været skepsis eller modstand i forhold til ordningen med ID-kort, svarer Henning Overgaard:

”Ja, arbejdsgiverne har fremført, at det er ’meget besværligt og dyrt’, hvilket er helt hen i vejret, når man tænker på, hvor store omkostninger samfundet og fagbevægelsen har i forhold til at bekæmpe social dumping.”

København er en foregangskommune

Foruden at fungere som et værn mod social dumping, skal ID-kortene hjælpe kommunen og dens hovedleverandører med at skabe bedre overblik over, hvilke virksomheder og enkelte medarbejdere, som har deres daglige gang på byggepladsen.

Men ordningen med ID-kort skal også gøre det lettere at afsløre de virksomheder, der fusker med tallene og bruger underbetalt arbejdskraft i forbindelse med kommunale byggeprojekter.

Derfor har arbejdsgiverne jo også en interesse i, at der ikke er brodne kar

”Det er også ulige konkurrence i forhold til de firmaer, som sagtens kan finde ud af at spille efter reglerne. Derfor har arbejdsgiverne jo også en interesse i, at der ikke er brodne kar, som laver ublu konkurrence, der skævvrider vilkårene, når kontrakter sendes i udbud,” siger Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune, til Berlingske.

placeholder

Sidste år tog Københavns Kommune initiativ til et internt indsatsteam, der har til formål at undersøge snyd og omgåelse af reglerne ift. social dumping og kommunens leverandører – det være sig både hovedleverandører og underleverandører.

Ifølge Berlingske oplyser indsatsteamet selv, at de finder uregelmæssigheder i omkring 70 procent af kontrolbesøgene. I 2018 fik underbetalte medarbejdere efterbetalt 3,2 millioner kroner.

Både indsatsteamet og kommunens generelle indsats i kampen mod social dumping møder stor ros fra 3F.

Københavns Kommune er én af de stærke foregangskommuner

”Københavns Kommune er én af de stærke foregangskommuner, både i forhold til skrappe krav, men også i forhold til at sikre en stærk kontrol af deres udbud. De har senest taget den opgave tilbage i kommunen, fordi det private firma, som udførte kontrollen, næsten ikke afslørede noget social dumping. Det kommunale kontrolteam er opsøgende og udøver ikke kun skrivebordskontrol, og de har allerede afsløret en del underbetaling og social dumping på de udbudte kommunale opgaver,” siger Henning Overgaard til Netavisen Pio.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce