Socialdemokrat til Mette Frederiksen: "Hvor vil du hen, du?"

Det er svært at genkende Mette Frederiksens Socialdemokratiet Classic i den nye SVM-regering, mener tidligere HB-medlem, byrådsmedlem og foreningsformand i partiet.
Foto: Pressefoto/Grafik: Anders Bredsdorff
SVM-regeringens tre partiledere Jakob Ellemann, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.
Har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet opgivet at sikre et samfund, hvor ligheden er stor, og hvor der er lige adgang til fælles institutioner, eller skal uligheden i sundhed, skolegang og børnepasning bare stige og stige og stige?

Regeringen vil lade private sygehuse i stigende omfang overtage behandlingen af syge, men det er direkte imod Socialdemokratiets DNA.

Som professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard sagde til DR Nyhederne: ”Danskerne har frem til 2010 været glade for et stærkt offentligt sundhedsvæsen, men det er altså svækket de senere år. Det er ved at smuldre for os. Det vil betyde, der vil komme mere ulighed i sundhed, og det vil blive mere vigtigt, at man har en sundhedsforsikring, og at du kan tale din sag i sygehusvæsenet”.

Og folkeskolen mister fortsat børn af ressourcestærke forældre, viser de seneste tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og netop det at gå i klasse med børn med forskellig baggrund øger både solidariteten i samfundet og det faglige udbytte blandt flere børn, den såkaldte klassekammerateffekt.

Et forhold som socialdemokrater i Nakskov, Esbjerg, Aarhus og andre byer med socialdemokratisk styre var helt bevidste om for 100 år siden! Skolerne skulle være monumentale, så de riges børn ville vælge folkets skole til. Og mange moderne skoler så dagens lys.

Slut med nødvendighedens politik

Det spørgsmål, der altså rejser sig efter den nye SVM-regerings første knap to måneder i regeringskontorerne, er, hvorvidt vi som samfund bare skal lade uligheden stige i bl.a. sundhed og skolegang.

Mette Frederiksen overtog formandsposten i Socialdemokratiet i 2015.

Hun overtog et parti, som havde sejlet rundt under Thorning og Corydon

Hun overtog et parti, som havde sejlet rundt under Thorning og Corydon i regneark og ”nødvendighedens politik”.

Et parti, der lød som et ekko fra noget på side to i en meget dårlig økonomibog.  

Aldrig havde der været så få socialdemokratiske aftryk efter en socialdemokratisk ledet regering, og de aftryk, der var, var nedskæringer og en konflikt med lærerne. Aftryk, som fortsat har sat sig negative spor mange år efter.

En ny retning for partiet

Alt det skulle der rettes op på med Mette Frederiksen som ny formand i 2015, og optimismen blev større og større i partiet.

En ny retning, så man som partimedlem og vælger kunne fornemme, at Socialdemokratiet var et parti for lønmodtagere, og regnemaskinerne skulle ikke længere bestemme politikken, kun være vejledende.

Samfundsanalyser hviler på andre faktorer end regnemaskiner; bl.a. viden om skabelse af begejstring/følelser, tillid, legitimitet og solidaritet.

Gamle socialdemokratiske koryfæer som Mogens Lykketoft, Ritt Bjerregaard og Poul Nyrup Rasmussen støttede op med budskabet, at der nok var gået for meget regnemaskine i den under Thorning-regeringen fra 2011-2015.

I stedet for nødvendighedens politik skulle Arne have sin pension, der skulle satses på den grønne omstilling, flere unge skulle have en chance, billige boliger sikres og ”udkantsdanmark” skulle ikke længere være udkant.

Peter Hummelgaard, Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad blev sammen med partiformanden eksponenter for et nyt "Socialdemokratiet Classic". En sammenhængende fortælling skabtes om, hvordan det ikke længere kun skulle være dem med de høje uddannelser, som skulle tilgodeses gennem flere valgmuligheder for uddannelse, jobs og boligkøb centralt på by og natur. Og en udlændingepolitik, som flere kunne se fornuften i blev formuleret.

Forfatteren Lars Olsens bog om ”Det forsvundne folk” gav inspiration om, at Socialdemokratiet skulle og kunne favne bredere og have ”Blå Bjarne” hjem fra Dansk Folkeparti og Venstre. Og han kom ”hjem”.

Danmark kan godt - sammen

Danmark har i dag en stærkere økonomi anno 2023 end før corona! Det skyldes ikke mindst den økonomiske politik, som finansminister Nicolai Wammen førte under pandemien og samarbejdet med FH og DA, som blev en kæmpe succes.

Så kom valgkampen, og mange af os menige socialdemokrater havde stor tillid til Socialdemokratiet, og vi var mange, som fik rigtig, rigtig mange familiemedlemmer og arbejdskollegaer til at stemme på "Liste A".

Det kan ikke være fjernere fra det parti, som jeg er medlem af

Nu skriver vi februar 2023, og jeg spørger mig selv: "Hvad skete der egentlig lige med Mette Frederiksen og hendes politiske kompas?"

Nu sidder vores formand sammen med Venstres indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og beslutter, at private sygehuse skal aflaste det offentlige sundhedsvæsen.

Det vil betyde, at vi vil se endnu flere virksomheder og enkeltpersoner tilkøbe sundhedsforsikringer, og at ”kernemedarbejdere”, de raske og de velhavende, kan hoppe køen over og blive behandlet efter kort tid.

Så kan Arne og Lone pænt vente. Og på et dårligere tilbud. De dygtigste læger og andet sundhedspersonale vil på sigt søge over i den private sektor, som kan give højere løn og bedre arbejdsforhold.

Et parti for de velhavende

Ved at acceptere mere privat sundhed bliver Socialdemokratiet et parti for de velhavende og ikke for almindelige mennesker.

Det kan ikke være fjernere fra det parti, som jeg er medlem af.

Samtidig ser vi, at regeringen lader Mærsk og energiselskaber slippe billigt i deres bidrag til fællesskabet, til trods for et internationalt momentum om netop at lade virksomheder bidrage mere til fællesskabet.

Jo rigere vi bliver, jo ringere bliver vores fælles institutioner

Regeringen vil lade danskere arbejde endnu en dag - samtidig med at der planlægges skattelettelser til de velhavende.

Hvorfor sætter regeringen sig ikke ned og får skoler, ældrepleje, daginstitutioner, fængsler og skattevæsen til at virke?

Det er jo helt ufatteligt. Jo rigere vi bliver, jo ringere bliver vores fælles institutioner.

Tilbage på den tredje vej

Socialdemokratiet er tilbage på en blind vej.

En blind vej som vi også så i Tyskland med ”Die Neue Mitte” og ”den tredje vej” i Tony Blairs England i slut-90'erne. Luften gik ud af de balloner. For det var varm luft.  

En vej, som mangler folkelig opbakning, og stille og roligt så siver vælgere og medlemmer og en demokratisk resignation i det danske samfund viser sig.

Hvorfor lytter Mette Frederiksen ikke bare en lille smule?

Vi lærer vores børn i skolen, at Danmark skal være præget af demokrati ved, at vi finder fælles løsninger på så meget som muligt.

Når så en samlet opposition og en samlet fagbevægelse stiller sig til rådighed for samarbejde og vil bidrage med hjælp til den langsigtede finansiering af fremtidens udgifter, så er det jo direkte dumt ikke at lytte til dem, som gerne vil arbejde for Danmark og vores demokrati.

Meget dumt. Ikke bare for Socialdemokratiet, men også for vores demokrati.

Mette Frederiksen har måske en plan, vi andre ikke har fået blikket for endnu. Men så er det måske en god ide at fortælle om den.

Hvordan har Mette Frederiksen tænkt sig at få vores fælles velfærdsinstitutioner til at fungere igen, og hvordan vil vi se en vision for fremtidens samfund, hvor der måske bliver en langt bedre balance mellem arbejde og fritid? 

Måske skal alle med en god indkomst bidrage mere over skatten. Det private forbrug stiger og stiger, og middelklassen og overklassen i Danmark lider mig bekendt ingen nød.

Aldrig har der været så mange vinbarer og ginbarer som nu!

Der er afsat tre milliarder kroner ud af et samlet offentligt budget på cirka 1250 milliarder kroner til forbedringer af offentlige ansattes lønninger. Alle kan jo se, at det ikke rækker langt, når man lover både sygeplejersker, fængselsbetjente og plejepersonale mere i løn!

Har Mette Frederiksen og vores gamle parti reelt opgivet at sikre et samfund, hvor ligheden er stor, og vi har lige adgang til fælles institutioner, eller skal uligheden i sundhed, skolegang, børnepasning bare stige og stige og stige?

Socialdemokratiet bør være partiet, der tænker på andre end sig selv. Har partiets ledelse viljen til at sikre det?

Carsten Linding Jacobsen er lektor i samfundsfag og historie og medlem af Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

FLOT - FLOT ANALYSE

Mette bededag har totalt svigtet os vælger.

Det er jo helt vildt at fjerne Store Bededag.

Man er jo i tvivl om drømmer eller er vågen !!!!

En en tak skal Mette have - hun viser nu sit sande jer !!!!

Hun er nu blevet de RIGE børns Statsminister.

De rige børn skal også have kæledyr og det er ikke hamster !!!

Det er rideheste til mange mange penge.

Skarpt til højre, hvor det privatiserede forsikringsfinasierede velfærdssamfund ligger, hvor ALLE er deres egen løkkes smed. Det har jeg da sagt.

Lars Løkke har den samme plan som han altid har haft og det ser ud til at han har fået bedre muligheder for at få sine planer i gennem.
De 3 partier kan tilsammen kan ikke lave nogen plan, de 2 af partierne forstår slet ikke meningen med noget socialdemokratisk og fagbevægelsen har de altid været modstander af.
Lad os bevare St. Bededag som en overenskomstdækket fridag og afskaffe regeringen og få udskrevet et nyt valg, for det gamle valg duede ikke.

Tak for et godt indlæg, hvor jeg svært ved at finde noget at være uenig i.

Jeg sidder af og til med den grimme tanke, at det måske bare er sådan, at når man går efter magten, skal man tilbyde folket, hvad folket gerne vil have, men når man forbereder en tilværelse efter politik, gør man klogt i at give eliten, hvad eliten gerne vil have.

Det er forhåbentlig ikke, hvad vi ser lige nu, men tanken bliver bare ved med at dukke op alligevel.

'Mette Frederiksen har måske en plan, vi andre ikke har fået blikket for endnu'. Det har også været min tanke, men er begyndt at tvivle. 'Hvor vil du hen, du?' Et særdeles påtrængende og relevant spørgsmål.

Spændende analyse ! Men: uligheden steg faktisk under det såkaldte rød-grønne flertal fra 2019-22. Flere i privatskoler, flere private sundhedsforsikringer, længere ventetider på sygehusene, dyrere offentlig transport, stadig flere statslige arbejdspladser I København på bekostning af provinsen, stadig lavere tilgang til erhvervsuddannelser og stadig flere til det almene gymnasium, stadig ringere evne til inddrivelse af restancer til stat og kommuner - beløbet er efterhånden 150 mia. Kroner -, stadig færre udvisninger af afviste og kriminelle asylansøgere, stadig mere kriminel indvandrerbandevold, voksende ulighed i boligpriser mellem København/Århus, hvor man lidt populært sagt kan leve af friværdien,og resten af landet til ugunst mest for unge førstegangskøbere. Fortsæt selv oplistningen! Det rød-grønne flertal led af mindst to alvorlige skavanker: EL, SF og Alternativet vil alt det gode både på det sociale og klima, men kan ikke finde flertal for finansiering. De Radikale vil gerne magten, men når det gælder økonomisk- og arbejdsmarkeds - og uddannelsespolitik er de ærkeborgerlige. Derfor væltede de radikale S-regeringen og krævede an regering hen over midten. Og jo, vi har haft corona og har krig i Europa og vi har hyperinflation og dette og meget andet har ikke gjort S- regeringens virke lettere. Men når nu det hidtidige flertal bag S-regeringen var væk og jeg var ærlig talt ikke imponeret over resultaterne - er det så ikke på tide at prøve nye kombinationer ? SVM - regeringen må afprøves og gives lidt tid, mens højrefløjen tumler rundt i ren tumult og venstrefløjen burde reflektere over alternativet til SVM.

Alt der står i dette indlæg er rigtigt, men debatten om store bededag er jo bare en afværgemanøvre for alt det andet(privathospitaler-SU-børnehave personale-skolelærer etc etc) så kan idioterne ude i landet demonstre mod at IRMA lukker etc etc) men nu en virkelig bombe!! Hvad sker der når og hvis denne regering holder i 4 år (gud bedre det)
hvilken valgkamp bliver det? er det Mette på et podium sammen med Lars og Elleman mod alle de andre, tager Mette og de to andre ud og besøger arbejdspladser og hospitaler etc etc Ha ha ha det bliver sjovt

Rigtig god kommentar til Socialdemokratiets nuværende politik. En politik der dog allerede var startet med Mette som beskæftigelsesminister. Også partiets udlændingepolitik er uden etik og moral. jeg har nu efter mange år i partiet meldt mig ud.

Demokrati er når man lytter og snakker sammen.
Her er der tale om aroganse af værste skuffe
Man har kun lyttet til sig selv
Kirken har man ikke lyttet til,
Arbejderne har man ikke lyttet til osv.
Oppositionen har man heller ikke lyttet til
Regeringen har kun lyttet til sig selv og sagt sådan bliver det "BASTA"

Og så tror de at vi stemmer på dem næste gang, men nej det kommer ikke på tale "BASTA"

Og måske vi kunne haft fundet en anden løsning feks
Arbejde en time mere hver uge feks fredag i 2 månder januar februar = 8 timer feks

MEN NEJ, BASTA

Det er utroligt godt skrevet Carsten, og sætter ord på de samme spørgsmål og frustrationer som jeg også går med. Tak for det.

Meget flot og præcis beskrivelse af situationen og meget flot at minde om folkeskolens historie. Min eneste anke er, at netop Lars Olsen nævnes som led i en progressiv tendens. Han er en smalsporet, selvhøjtidelig populist, der på skole- og uddannelsesområdet har favnet og lovprist udfasningen af viden, tænkning og fornuft. Intet må i hans verden overstige den allerlaveste fællesnævner. Han er dumhedens og den åndelige dovenskabs evangelist.

Meget flot og præcis beskrivelse af situationen og meget flot at minde om folkeskolens historie. Min eneste anke er, at netop Lars Olsen nævnes som led i en progressiv tendens. Han er en smalsporet, selvhøjtidelig populist, der på skole- og uddannelsesområdet har favnet og lovprist udfasningen af viden, tænkning og fornuft. Intet må i hans verden overstige den allerlaveste fællesnævner. Han er dumhedens og den åndelige dovenskabs evangelist.

Vel talt Carsten Linding Jacobsen

Flot skrevet, og rammer spot on. Jeg havde overvejet at melde mig ud, men har talt med et par andre gode socialdemokrater om dette. Vi blev enige om at det ikke var en god måde at straffe partiet på. Det er en bedre straf og også mere konstruktivt, at blive og kæmpe for at få partiet på rette vej igen. Så, meld jer ikke ud, men meld jer under fanerne for at påvirke vores ledere i den rigtige, socialdemokratiske retning.

Flot skrevet, og rammer spot on. Jeg havde overvejet at melde mig ud, men har talt med et par andre gode socialdemokrater om dette. Vi blev enige om at det ikke var en god måde at straffe partiet på. Det er en bedre straf og også mere konstruktivt, at blive og kæmpe for at få partiet på rette vej igen. Så, meld jer ikke ud, men meld jer under fanerne for at påvirke vores ledere i den rigtige, socialdemokratiske retning.

Godt indspark Carsten. Jeg tænker ikke at det var S, der bar den idé ind i regeringsgrundlaget, men nu står man på mål for den for ikke at kuldsejle hele projektet med en midter-regering. Ift. det med at velfærden bliver ringere og ringere: Nina Smidt lavede for nylig en analyse for KL om det. Den kan findes hos Mandag Morgen. Hun siger blandt andet at folk bliver rigere, mens det offentlige forbrug per borger står stille: Så forventningerne øges mens pengene ikke følger med. Det er lidt det samme, men en anden måde at sige det på.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Det kan godt være jeg ikke er nok inde i samfundsudviklingen økonomisk som holdningsmæssigt, men min holdning har altid været at de brede skuldre skulle bære mest. Vi har ikke gjort op med uligheden, vi har forlænget pensionsalderen, sygehusvæsenet er vi på vej til at ødelægge da der blev indført privat hospitalet (dvs nu indførte man profit på behandling)vi har ikke turde nedlægge dem, for middelklassen og overklassen ville brokke sig ja sådan kan man blive ved. Jeg tænker hvorfor er jeg medlem af S? er det det rigtige parti? Hvad er alternativet? Kan ikke rigtig finde ud af Mette F vej syntes ikke rigtig vi som medlemmer overhovedet inddrages.

Fru statsministeren er fast besluttet på at overhale Thorning og Corydon højre om.
Det hjælper jr Ellemann og Løkke hjertens gerne med.

Hvor længe finder trofaste socialdemokratiske vælgere sig i det?

Annonce