Socialdemokrater scorer lavere i Megafons målinger

Folketingets tre største partier får generelt lavere opbakning hos Megafon end blandt de øvrige store meningsmålingsinstitutter. Især Socialdemokratiet bliver vurderet lavere i Megafons målinger.
Forleden vakte en meningsmåling fra analyseinstituttet Megafon, der laver meningsmålinger for TV2 og Politiken, endnu engang opmærksomhed. Meningsmålingen viste blandt andet, at Socialdemokratiet går tilbage til 24 procent af stemmerne, at Liberal Alliance går tilbage til 4,7 procent af stemmerne, og at Nye Borgerlige stormer ind i Folketinget med 4,8 procent af stemmerne, og ifølge meningsmålingen nu er større end både Liberal Alliance og Konservative Folkeparti.

Det er ikke første gang, at en meningsmåling fra Megafon viser opsigtsvækkende resultater, som adskiller sig fra de øvrige institutter. Netavisen Pio har derfor sat sig for at undersøge, hvorvidt der rent faktisk markant forskel på de resultater Megafon måler og de resultater de andre analyseinstitutter når frem til.

Vi har derfor måned for måned siden folketingsvalget i 2015 (bortset fra månederne december 2015 og juni-juli 2016, hvor der ikke er nok sammenlignelige data) sammenholdt Megafons målinger med målinger fra Epinion (DR), Gallup (Berlingske) og Voxmeter (Ritzau). Wilke (Jyllands-Posten) og Greens (Børsen) er ikke medtaget, da meningsmålingerne her ikke laves på månedsbasis. For overskuelighedens skyld er valgt kun at se på de tre største partier Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.

Meningsmålingerne er ikke nødvendigvis udført på samme tidspunkt inden for den pågældende måned, faktisk kan være flere ugers mellemrum mellem de forskellige meningsmålinger. For de analyseinstitutter, som måtte have foretaget flere meningsmålinger i den samme måned, er månedens første meningsmåling anvendt. Data er hentet fra Berlingske Baromenter, bortset fra Megafon, som er hentet direkte fra instituttets egen hjemmeside.

S Megafon

Som det ses, ligger meningsmålingerne for Socialdemokratiet frem til årsskiftet 2015-2016 nogenlunde stabilt omkring 26-27 procent hos alle fire meningsmålingsinstitutter. Efter årsskiftet sker der imidlertid en drastisk udvikling hos Megafon, hvor Socialdemokratiet falder fra 26,3 procent af stemmerne i november til 19,3 procent af stemmerne i januar.

Socialdemokratiet oplever også et fald i de øvrige meningsmålinger, men faldet er markant større hos Megafon, end hos de øvrige tre analyseinstitutter. Dertil kommer, at Greens faktisk har lavet en måling i januar som giver Socialdemokratiet 24,5, altså et niveau der ligner de øvrige institutters vurderinger.

De følgende måneder nærmer Megafon sig de øvrige institutters vurderinger, men fortsætter med at vurdere Socialdemokratiet relativt lavt i forhold til de øvrige. Februar måneds fald kan heller ikke genfindes hos de øvrige tre analyseinstitutter, som alle har Socialdemokratiet over 26 procent. Det gælder også Greens, der måler partiet til 27,2 procent af stemmerne.

DF Megafon2

Ses der i stedet på Dansk Folkeparti, så følges meningsmålingerne pænt ad frem til sommeren 2016. Men i løbet af efteråret, hvor MELD- og FELD-skandalerne eksploderede og partiet oplevede et markant fald i meningsmålingerne, vurderer Megafon konsekvent partiet dårligere end de øvrige meningsmålinger. Der er dog ikke tale om en forskel på mere end et par procentpoint.

V Megafon2

I tilfældet Venstre ligger Megafons målinger generelt mere i tråd med de øvrige meningsmålingsinstitutter. Der er ikke de samme store udsving i Venstres meningsmålinger som tilfældet var hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, idet partiet ligger rimelig stabilt mellem 18 og 20 procent.

Opsamling: Store partier scorer lavere opbakning
Figuren nedenfor viser forskellen i procentpoint mellem Megafons måling og gennemsnittet af de tre øvrige institutters målinger. Ligger punktet over nul betyder det at partiet scorer højere i Megafons måling end i gennemsnittet af de tre øvrige målinger, og ligger det under nul betyder det, at partiet har scoret lavere i Megafons måling.

SDFV Megafon

Som det ses, ligger scorer Socialdemokratiet i alle måneder undtagen én lavere hos Megafon end gennemsnittet af de tre øvrige målinger. Dansk Folkeparti ligger i første halvdel af perioden både over og under gennemsnittet, men fra efteråret 2016 konsekvent – og markant – under. Venstre har målinger både over og under 0, men dog flest under.

I gennemsnit ligger Socialdemokratiet i hver måling hos Megafons 1,6 procentpoint under gennemsnittet for de øvrige tre målinger. Dansk Folkeparti ligger 1,3 procentpoint under, og Venstre ligger 0,7 procentpoint under. Det generelle billede er altså, at de store partier, og især det største parti, får lavere opbakning hos Megafon, end tilfældet er hos de øvrige meningsmålingsinstitutter.

For både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gælder det desuden, at Megafon generelt måler samme tendens som de øvrige meningsmålingsinstitutter, men måler langt mere drastiske udsving end de øvrige. Derimod har Venstre, der har ligget mere stabilt i meningsmålingerne, ikke oplever de samme store udsving mellem Megafon og de øvrige institutter.


Kommentarer fra Facebook