Socialdemokraterne vil have flygtningelandsbyer

Mere hjælp til nærområderne, statslige flygtningelandsbyer, flere flygtninge i arbejde og mulighed for midlertidig grænsekontrol. Socialdemokraternes Mette Frederiksen præsenterede i dag en række tiltag.
Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen præsenterede på et kort pressemøde fem tiltag, som ifølge Socialdemokraterne skal sikre at Danmark er rustet til at håndtere den aktuelle flygtningesituation.

Grundlæggende handler forsalgene om både at bekæmpe årsagerne til, at folk flygter til Europa, og at sikre en bedre håndtering af de flygtninge, der kommer til Danmark. Det kommer efter flere historier om, at de danske kommuner har store udfordringer med at håndtere tilstrømningen.

Socialdemokraternes formand langede ved samme lejlighed ud efter statsminister Lars Løkke Rasmussen, som ifølge Frederiksen har udstedt løfter om færre asylansøgere, han ikke har været i stand til at leve op til.

De fem punkter fra Socialdemokraterne er:

1) Mere hjælp til nærområderne
For det første vil Socialdemokratiet have flere penge til nærområderne. Partiet vil både have den danske bistand til nærområderne hurtigt afsted, ligesom Frederiksen mener, at Danmark skal gå forrest i EU for at få firedoblet den samlede bistand til i alt 50 milliarder kroner.

2) Oprettelse af statslige flygtningelandsbyer
Som det andet punkt ønskede Socialdemokraterne, at der oprettes midlertidige flygtningelandsbyer, for at aflaste kommunerne, som i øjeblikket er hårdt presset af at skulle finde blandt andet indkvartering til flygtningene. De statslige flygtningelandsbyer skal ifølge Frederiksen være et mellemled mellem ophold på asylcentret og udslusningen i kommune.

3) Opbakning til midlertidig grænsekontrol
For det tredje gjorde Frederiksen det klart, at hvis de danske myndigheder skønner det nødvendigt, så vil socialdemokraterne være parat til at bakke op om en midlertidig grænsekontrol. Frederiksen talte også om mere politi i grænseområderne.

4) Skærpede regler for udlændinge
For det fjerde ønsker Socialdemokratiet, at derfor sker en generel skærpelse af reglerne for udlændinge i Danmark. Socialdemokraterne ønsker blandt andet at skærpe reglerne for familiesammenføringer, skærpe hjemsendelserne og skærpe reglerne for permanent ophold.

5) Alle skal betragtes som jobparate
For det femte slog Frederiksen fast, at alle der kommer til Danmark skal ud på arbejdsmarkedet. Det ligger i forlængelse af Socialdemokraternes kurs fra valgkampen om, at nytilkomne flygtninge skal i arbejde.


placeholder

Annonce