Socialdemokratiet er i dyb tillidskrise

Den socialdemokratiske vælgerkrise handler først og fremmest om tillid mellem ledelsen, partiet og vælgerne.
Læserindlæg. Jeg er skolelærer og socialdemokrat. Og jeg mener ikke, at skolelærerjobbet gør mig til en dårligere socialdemokrat!

Alene det, at regeringen lader Moderniseringsstyrelsen skrive lovteksten til indgrebet i lærerkonflikten og kun inddrager KL i drøftelserne om indgrebet, er opsigtsvækkende.

Jeg har nu sammen med tusinde lærerkolleger landet over været lockoutet i en måned. For hver enkelt lærer har det kostet en månedsløn, hvilket betyder, at flere familier nu må stifte gæld.

Jeg kan som lærer skrive under på, at hele forløbet har været opslidende og på mange måder uværdigt. At skulle lytte til partifæller, som hoverede med udsagn om, at lærerne er ” fanget i en tidslomme fra forrige århundrede” og ”har utidssvarende privilegier” har gjort afskyeligt ondt. Og hvorfor har sådanne udtalelser været nødvendige, og hvorfor har man haft behov for at sige den slags?

Der har været en meget tæt og intim forståelse mellem KL og regeringen. Det er jeg ikke i tvivl om! Det er ingen vel i tvivl om? Folketingets ombudsmand lufter sin mistanke og flere lovgivere siger det direkte.

Alene det, at regeringen lader Moderniseringsstyrelsen skrive lovteksten til indgrebet i lærerkonflikten og kun inddrager KL i drøftelserne om indgrebet, er opsigtsvækkende.

Hvorfor skulle der gå en hel måned, inden der kom et indgreb i en ødelæggende lockout, når synopsen var skrevet på forhånd? Det forstår jeg faktisk ikke. Og jeg synes ikke, at man kan bebrejde, hvis folk tror, at formålet har været, at kommunerne skulle spare millioner og atter millioner på lønningerne, så kommunekasserne blev fyldt op.

Kort sagt: Lærerkonflikten har skabt en dyb og alvorlig tillidskrise mellem en stor gruppe kernevælgere og partiet!

”Partiet har ført en Politik, som har vundet Tillid i alle Smaakaarshjem langt ud over Lønarbejdernes Kreds.” – Hartvig Frisch

Socialdemokratiet er i krise

Socialdemokratiet er i den største krise nogensinde. En opbakning på mellem 14,4 - 18 procent i meningsmålingerne er alarmerende. Vi kan ikke som parti blive ved med at fornægte krisen. Vi er i en historisk krise!

Da Hartvig Frisch i 1936 fortalte om, hvorfor Socialdemokratiet ikke var gået tilbage ved noget valg, så lagde han blandt andet vægt på ’tilliden’:

Partiet har ført en Politik, som har vundet Tillid i alle Smaakaarshjem langt ud over Lønarbejdernes Kreds.

Tillid er ikke noget man får. Det er noget man skaber!

Stauning skabte tilliden, fordi hans politiske program under overskriften ’Danmark for Folket’ virkede.

Da en anden stor socialdemokrat, Jens Otto Krag, senere i historien - i 1963 - ville gennemføre den meget vanskelige og ambitiøse helhedsløsning, så var det afgørende for Krag, at enheden i arbejderbevægelsen blev bevaret, og Krag fortsat vandt fagforeningernes støtte og tillid.

Kom tilbage til Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er for mig noget rodfæstet og enestående. Et idégrundlag som intet andet kan måle sig med. Rettigheder og pligter. Socialdemokratiet er en lang historie om velfærdssamfundets byggesten. Om arbejderdrengen, der fik muligheden for at tage en studentereksamen. Om en vedvarende kamp mod kommunister og diktatur.

Alle som kan mærke vores hjerte banke for socialdemokratiske grundværdier, bør finde hjem igen til Socialdemokratiet. Vi har en forpligtigelse – ikke mindst – for de tillidsfolk, der kom før os.

Socialdemokratiets visioner og politik skabte håb, drømme og ikke mindst tillid til et samfundsprojekt, som løftede ikke bare det enkelte individ, men hele Danmark.

Så til alle jer – heriblandt lærerne – der nu er skuffet over Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet er meget mere og andet end en KL-formand, som fortæller, at lærerne er ”fanget i en tidslomme fra det forrige århundrede”.

Og til jer der har forladt Socialdemokratiet: Kom tilbage! Også selv om I med fuld berettigelse kan føle jer skuffet over jeres parti! Det er jeg også!

Alle som kan mærke vores hjerte banke for socialdemokratiske grundværdier, bør finde hjem igen til Socialdemokratiet. Vi har en forpligtigelse – ikke mindst – for de tillidsfolk, der kom før os.

Og ledelsen har en forbandet pligt til at lytte og inddrage medlemmerne, så vi sammen får vores parti ud af krisen. Og ledelsen har en stor opgave foran sig med at skabe en forbindelse og en tillid til partiets kernevælgere!

Lyt og smid offentlighedsloven på lossepladsen

Partiets berettigelse er ikke 14,4 procent! Det er den nuværende ledelse vel heller ikke tilfredse med?

Der er tilsyneladende en dyb tillidskløft og en fornemmelse af, at der ikke lyttes. På den meget korte bane, har I et guldæg i jeres turban, som kan gøre dele af min kritik til skamme og vise, at I faktisk lytter til bagland og jeres vælgere: Smid offentlighedsloven på lossepladsen! Det er ikke socialdemokratisk politik!

 

Anders Kronborg er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Esbjerg Byråd og arbejder derudover som skolelærer.

Folketingsmedlem og fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook

Annonce