Annonce

Socialdemokratiet har fået nyt principprogram

En samlet socialdemokratisk kongres vedtog i går principprogrammet ”Fælles om Danmark”.
Socialdemokratiet har fået nyt principprogram. Lidt over middag i går vedtog en enstemmig kongres programmet ”Fælles om Danmark” efter knap tre timers debat om 125 ændringsforslag. Programmet bliver det syvende i rækken af socialdemokratiske principprogrammer siden 1876, og afløser programmet ”Hånden på Hjertet” fra 2004.

Forud er gået en to år lang proces i partiet, siden ”Danmarkshistoriens største politiske samtale” blev proklameret på kongressen i 2015. I to år har tusindvis af socialdemokrater landet over været involveret i processen med at diskutere, formulere og konkretisere de socialdemokratiske principper.

Dan Jørgensen, der har stået i spidsen for principprogramudvalget, indledte med at opfordre kongressen til at rose hele den socialdemokratiske partiorganisation og alle de mange medlemmer for den store indsats.

Bred vifte af ændringsforslag
Selve debatten om de enkelte ændringsforslag kom i sagens natur forbi mange forskellige emner. Af de mere overordnede og principielle debatter var især spørgsmålet om forholdet mellem vækst og bæredygtighed og mellem rettigheder og pligter.

Andre dele af debatten gik på, hvordan konkrete ord og begreber skulle anvendes. En delegeret mente således ikke, at erhvervslivet kunne være en del af den sociale samfundskontrakt. En anden brød sig ikke om begrebet ’konkurrenceevne’, mens en tredje ikke mente man burde tale om ’social arv’. Og hvordan skulle ret og pligt defineres?

Og endelig var der DSU’erne, som ønskede, at Socialdemokratiet skulle erklære sig som et feministisk parti. En opfordring, der dog blev afvist af udvalget, der mente, at principprogrammets afsnit om ligestilling var dækkende. Alle de nævnte forslag endte dog med at blive stemt ned af kongressen, der traditionen tro afgjorde sagerne ved håndsoprækning.

Større tilføjelse om uddannelsespolitik
Eneste markante tilfælde, hvor kongressen gik imod udvalget, var da det lykkedes Herlev partiforening at få tilføjet et længere afsnit om vigtigheden af uddannelse. Tilføjelsen var i første omgang blevet afvist af udvalget, ikke på grund af politisk uenighed, men fordi udvalget mente, at afsnittet var for langt og allerede dækket af det, der stod i oplægget.

En stor del af debatten gik i virkeligheden ikke så meget på politiske uoverensstemmelser, men handlede om, hvordan principprogrammet kunne ramme den rette balance mellem på den ene side netop at være overordnede principper og på den anden side få tilpas meget kant til at kunne bruges som rettesnor for konkret politik.

Flere ændringsforslag gik således på at udspecificere eller konkretisere nogle af de allerede medtagne afsnit. Men et principprogram skal kunne bruges de næste 10-15 år, og derfor kan indholdet ikke være alt for konkret og aktuelt, da det hurtigt risikerer at blive forældet, lød det flere gange fra udvalget. Også hensynet til at holde længden på principprogrammet på en overskuelig længde blev flere gange brugt af udvalget som begrundelse for at afvise ændringsforslag.

Enighed om kvoteflygtninge
Et af de områder, hvor især de mange fremmødte journalister havde håbet på livlig politisk debat, var på spørgsmålet om kvoteflygtninge. Her var der dog allerede inden kongressen enighed om en formulering, der ifølge udvalgsformand Dan Jørgensen ”slår fast, at vi er tilhængere af kvoteflygtninge,” men samtidig ”indeholder de nødvendige nuancer” i forhold til de problemer, der er knyttet til det nuværende asylsystem. Den nye formulering i principprogrammet lyder, at:

”Danmark tager imod mange asylansøgere. Og vi kommer også til at give asyl til mennesker på flugt i fremtiden. Men det nuværende asylsystem bliver desværre misbrugt af menneskesmuglere, der hjælper grupper af migranter til Europa og Danmark, der ikke har noget beskyttelsesbehov som flygtning, og som ikke har ret til asyl. Vi så helst, at flygtninge blev fordelt efter solidariske og retfærdige principper via FN's kvoteflygtningesystem.”

Med den enighed på plads blev meget af udlændingedebatten til et spørgsmål om ord og formuleringer. ”Det har stor signalværdi”, som en delegeret formulerede det. Skal der for eksempel refereres til ”mange millioner mennesker” på flugt, eller blot til ”mange mennesker”?” Også her valgte kongressen at følge udvalgets indstilling.

Efter knap tre timers uafbrudt debat, kunne en enig kongres vedtage Socialdemokratiets nye principprogram – præcis to år efter, at det hele blev skudt i gang.


Flere artikler om emnet

Annonce