Socialdemokratiet husker de fattigste flygtninge

Paradoksalt nok har flertallet af dem, der kritiserer Socialdemokratiets forslag, dog ikke selv nogen løsninger.
Socialdemokratiet er det eneste parti i Danmark, der har fremlagt en samlet plan for, hvordan vi i Danmark skal håndtere flygtninge, nødhjælp og integrationsproblemer. Derfor må myten om, at vi socialdemokrater i udlændingepolitiske spørgsmål halser efter Dansk Folkeparti, da også endegyldigt kunne begraves.

Socialdemokratiet er det eneste parti i Danmark, der har fremlagt en samlet plan for, hvordan vi i Danmark skal håndtere flygtninge, nødhjælp og integrationsproblemer

For blot at nævne et par forskelle på os og Dansk Folkeparti, så mener vi, at det både menneskeligt og økonomisk er nødvendigt, at flygtninge med ophold i Danmark bidrager på arbejdsmarkedet. Vi vil ikke lade mennesker, som har fået asyl i Danmark, sidde i lejre i årevis; det er menneskeligt urimeligt og samfundsøkonomisk galimatias. For det andet vil vi overholde de internationale konventioner. For det tredje vil vi give massiv økonomisk hjælp til de flygtningelejre i nærområderne, der i dag mangler de mest basale fornødenheder som mad, medicin, sanitet, sikkerhedsvagter, skolegang til børn med mere. Endelig mener vi for det fjerde, at internationalt samarbejde i regi af både FN og EU bør spille en vigtig rolle i håndteringen af de store flygtningestrømme.

Centrumvenstres overbudskonkurrence må høre op
De flygtninge, der i dag opholder sig i lejre og i fattige områder nær krigszonerne, er blandt verdens allermest udsatte. De må ikke glemmes i en indenrigspolitisk overbudskonkurrence om, hvorvidt Alternativet, Enhedslisten eller de Radikale kan fremstå som de største humanister ved at ønske flere flygtninge til Danmark.

De må ikke glemmes i en indenrigspolitisk overbudskonkurrence om, hvorvidt Alternativet, Enhedslisten eller de Radikale kan fremstå som de største humanister

I Socialdemokratiet er vores fokus også på dem, der er efterladt i helvedes forgård, og aldrig får chancen for at flygte til Nordeuropa. De skal hjælpes bedre, og vi vil ikke længere se til, at tusindvis af mennesker hvert år drukner i Middelhavet, når menneskesmuglernes joller synker. Derfor vil vi oprette modtagecentre uden for Europa. Her skal asylbehandlingen foretages, og opnår man asyl, overflyttes man til en FN-drevet flygtningelejr. På den måde kan vi hjælpe langt flere, og derfor bør færre flygtninge hjælpes i Danmark. I runde tal kunne vi for det beløb, vi bruger til at hjælpe 10.000 flygtninge i Danmark, have hjulpet 600.000 af de dårligst stillede, som er tilbage i flygtningelejrene.

Højrefløjen vil ikke finde løsninger
Mange på højrefløjen har haft travlt med at kritisere vores løsningsforslag, men tiden er inde til samarbejde. Det er forkert, når vores plan affejes (desværre nok af valgkamps-taktiske overvejelser) som en utopi. Ifølge eksperter bør Socialdemokratiets forslag være en farbar vej og forleden udtalte den britiske professor Timothy Hatton, som forsker i migrationspolitik, at et fælles modtagecenter og fordeling derfra ikke er umulig - tilsvarende centre findes sågar allerede (Kristeligt Dagblad 6.2.18).

Paradoksalt nok har flertallet af dem, der kritiserer Socialdemokratiets forslag, dog ikke selv nogen løsninger

Alle er efterhånden enige om, at der er en grænse for antallet af flygtninge, der kan komme til Danmark. Paradoksalt nok har flertallet af dem, der kritiserer Socialdemokratiets forslag, dog ikke selv nogen løsninger, og de er ikke villige til at sætte tal på, hvor mange der skal hjælpes i Danmark. De gemmer sig bag floromvunden tale og stikker som strudsen hovedet i jorden, når det bliver alvor. Men det har været alvor længe, og vi skylder de millioner af nødstedte i verdens krigszoner at finde svar, som også kommer dem til gavn.

Rasmus Stoklund er socialdemokratisk folketingskandidat i Frederikssundkredsen.

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

Medlem af Folketinget og Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook