Socialdemokratiet indgår bred aftale om familiesammenføring

Nye regler for familiesammenføring skal blandt andet gøre det nemmere for udlandsdanskere at få ægtefællen med hjem til Danmark.
Socialdemokratiet indgik onsdag en aftale med regeringen og Dansk Folkeparti om at stramme reglerne for familiesammenføring, som blandt andet erstatter tilknytningskravet med krav til, at parret kan tale dansk og har vist det kan komme i arbejde. Der stilles også krav om, at parret ikke bor i et udsat boligområde.

De nye integrationskrav betyder, at familiesammenføring kun kan gives, hvis ægtefællerne samlet set opfylder 4 ud af 6 såkaldte ”integrationsrelevante betingelser”.

Og den nye aftale glæder Socialdemokratiet.

”Vi er meget tilfredse. I dag diskriminerer lovgivningen almindelige håndværkere. For fremtiden skal alle leve op til de samme regler,” siger Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsordfører i Socialdemokratiet, i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Kun få dage efter, at Socialdemokratiet har præsenteret vores store udlændingepolitiske udspil, bliver et af elementerne til virkelighed. Vi er særligt glade for, at de udsatte boligområder ikke mere bliver pålagt nye integrationsopgaver. Ligesom vi er godt tilfredse med, at der nu bliver stillet højere krav om at lære dansk.”

Også den ansvarlige minister for området, Inger Støjberg, er tilfreds med aftalen.

”Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, hvor vi nu i højere grad byder velkommen til dem, som kan og vil bidrage, når de kommer hertil. Vi sikrer gennem de nye, strammere regler, at udlandsdanskere får bedre mulighed for at få deres ægtefælle med hjem, men vi sikrer samtidig, at udenlandske ægtefæller ikke ender som hjemmegående i et udsat boligområde. De skal fra starten kunne tage aktivt del i det danske samfund. Derfor stiller vi fremover en række stramme, afbalancerede og realistiske krav for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er i centrum," siger hun i en pressemeddelelse.

Stop for familiesammenføring til udsatte boligområder
Socialdemokratiet præsenterede mandag en ny plan for dansk udlændingepolitik. Et element i den plan er et ønske om at sikre bedre integration i det danske samfund.

Partiet har i forhandlingerne for at familiesammenføring arbejdet for, at reglerne i højere grad skal være betinget af, at man tager et arbejde og lærer dansk. Ligesom det var vigtigt for Socialdemokratiet at standse familiesammenføring til udsatte boligområder. Ifølge partiet, så har familiesammenføring til udsatte boligområder nemlig vist sig at være med til at skabe parallelsamfund.

Man har i forbindelse med aftalen udpeget 40 belastede boligområder rundt om i hele landet, hvorfra man altså vil få et 'nej' i fremtiden, hvis man ønsker at få sin ægtefælle til Danmark.

Fakta: De seks krav som skal opfyldes er følgende:
Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende (Dansk 3 svarer til hvad man skal kunne få adgang til en dansk videregående uddannelse, red.)

Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.

Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder. (Engelsk på B1 svarer til engelsk til hverdagsbrug, red.)

Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.

Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Betingelsen vedrørende den herboendes sprogkundskaber er obligatorisk og ansøgerne skal derfor opfylde tre af de fem andre krav.

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet.

Se hele aftalen her.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce