Socialdemokratiet kræver løft af psykiatrien i 10 år

Den pressede psykiatri skal genoprettes, mener Socialdemokratiet, der vil afsætte en halv milliard årligt de næste 10 år
Børn skal have mulighed for gratis psykologhjælp, hvis de har let til moderat angst eller depression. Der skal flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger, og psykiatrien skal på finansloven.

Sådan lyder et par af initiativerne i Socialdemokratiets 10-års plan for en styrket psykiatri.

Vi må erkende, at der stadig er nogle ret alvorlige problemer i psykiatrien, selv om der gennem årene er tilført flere penge

Med 11 forslag vil partiet sætte ind på flere fronter, mens man samtidig vil tilføre området flere penge.

“Vi må erkende, at der stadig er nogle ret alvorlige problemer i psykiatrien, selv om der gennem årene er tilført flere penge,” siger partiformand Mette Frederiksen til Politiken, der fortæller, at forslagene vil koste en halv milliard årligt, som vil blive finansieret gennem partiets økonomiske 2025-plan, der blev fremlagt tidligere på ugen.

 

Fokus på sårbare børn og unge

Psykiatrien skal på finansloven, så man kan sikre en mere stabil finansiering af området, og så skal der fokus på børn og unge, siger S-formanden til DR:  

“Det vigtigste for os med en 10-års-plan for psykiatrien er at få givet psykiatrien det løft, der skal til, for at vores alvorligt psykisk syge får en bedre behandling. Og at vi bliver bedre til at forebygge den psykiske sårbarhed, vi desværre oplever blandt mange børn og unge.” 
Børn og unge skal have terapi og støtte, inden de bliver syge. Det vil Socialdemokratiets sørge for ved at udbygget den pædagogisk og psykologisk rådgivning på skolerne. Og de 6-18-årige med let til moderat angst og depression skal have tilbud om gratis psykologsamtaler efter en henvisning fra lægen.
 

100 ekstra sengepladser

Man vil som et første skridt på vejen skabe 100 ekstra sengepladser på de psykiatriske afdelinger. Halvdelen er helt nye senge, som skal etableres, mens den anden halvdel skal frigives, ved at kommunerne står klar med hjælp til færdigbehandlede patienter, så de ikke optager sengepladser på afdelingerne.

Desuden vil man gøre mere for, at de patienter, som både kæmper med misbrug og psykisk sygdom, får hjælp i regionerne.

De 11 punkter i psykiatriplanen

 1. Udvidelse af den pædagogiske psykologiske rådgivning på skolerne

 2. Gratis psykologhjælp til børn og unge med let til moderat angst og depression

 3. Psykiatrien skal på finansloven

 4. Årligt sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom og handicap.

 5. 100 ekstra sengepladser

 6. Fleksibel overgang mellem børne- og ungepsykiatrien og etableringen af en ny ungepsykiatri

 7. Psykiatri skal fylde mere på den lægelige videreuddannelse.

 8. En Psykiatri-brobygger i kommunen som skal være tovholder på videre behandling.

 9. Udbredelse af botilbudsteams

 10. Et samlet tilbud for misbrug og psykisk sygdom

 11. Beskytte personale mod vold 

Gode tanker men ikke nok

Professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, Poul Videbech, og Gitte Ahle, der er psykiatrisk overlæge og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, siger begge til DR, at der er gode tanker i planen.

Poul Videbech håber, at man kan sikre en mere langsigtet planlægning på området, når psykiatrien kommer på finansloven:

“Vi har fået en del midler fra satspuljemidlerne, som kun er til konkrete projekter i tre år. Det betyder, at mange gode tiltag er blevet startet på den måde, og så er de blevet lukket efter tre år, hvilket er frygteligt ærgerligt,” siger han.

Der forslår hverken 500 millioner kroner eller en milliard om året

En halv milliard ekstra om året, slår dog ikke til, mener Gitte Ahle:

“For at genoprette en nødlidende psykiatri er vi nødt til at sætte massivt økonomisk ind i begyndelsen. Og der forslår hverken 500 millioner kroner eller en milliard om året,” siger hun til DR, mens hun over for Politiken siger, at der er brug for 400 ekstra sengepladser.

Jeg påstår ikke, at det her er nok og svarer på alle udfordringer

 Til den kritik svarer Mette Frederiksen:

“Jeg påstår ikke, at det her er nok og svarer på alle udfordringer. Men jeg mener, at det er de rigtige steder, at vi foreslår at sætte ind.”
 

Venstre lover endnu flere penge

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) peger over for Politiken på, at flere elementer fra Socialdemokratiets udspil indgår i regeringens handleplan fra sidste efterår. Blandt andet finansiering af psykiatri på finansloven og bedre indsats på skolerne.

Hun mener ikke, at den halve milliard årligt er tilstrækkeligt, og derfor lover sundhedsministeren, at Venstre vil prioritere endnu flere penge til psykiatrien, hvis partiet genvinder regeringsmagten.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Fremtidens psykiatri vil automatisk gå en travl tid imøde.Når store menneskemængder fremover vil gå mere og mere NED af stress. Mental stress så omfattende og nedbrydende som aldrig set før.Fordi optimale trivsels og livsbetingelser fratages og erstattes med værdier der kun underdrejer den enkelte.Menneskeheden vil kede sig uoverkommeligt i en fremmedgjort verden. Hvor digitalisering og teknologi bliver eneste stimuli.For instinkt,behov og sanser.

Hvordan "genoprettes" verden ? Hvorfor regnes der aldrig på DET ? Det er for sent at gøre noget, når det for længst ER for sent.

Det er et fint og klogt S udspil , og som er finansieret. Når Sofie Løhde fra V kritiserer det, må man jo spørge, hvorfor de ikke i Venstre, der har haft regeringsmagten i 14 ud af 18år, har gjort det bedre, mens de havde mulighederne. De har skåret ned, så samfundet i dag er stresset og presset. Nu hendes på en tallerken, og Løkke spiller sosse. Det tror ingen på er fakta, vi kan tjekke ham, og han ville dumpe med et brag.

Nu vendes

Annonce