Socialdemokratiet ønsker kriminelle udlændinge væk fra Bording

Tryghedspakke: Kriminelle på Udrejsecenter Kærshovedgaard ved Bording bør flyttes til et andet og nyt afsidesliggende udrejsecenter for udviste kriminelle asylsøgere
Socialdemokratiet foreslår, at de kriminelle på udrejsecenter Kærshovedgaard ved Ikast i Vestjylland – få kilometer fra stationsbyen Bording – flyttes væk fra Kærshovedgaard – og dermed væk fra Bording.

Sådan lyder et af syv forslag fra partiet, der skal skabe tryghed og sikkerhed for borgerne omkring det omdiskuterede midtjyske udrejsecenter.

”Vi skal have de kriminelle væk fra Bording. Det mener vi er en del af løsningen på sigt. Det skaber utryghed, at man som borger ikke ved, om der står en kriminel eller en afvist asylansøger foran én i køen i Fakta,” siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, til Netavisen Pio.

Vi skal have de kriminelle væk fra Bording

Vil dele beboerne op

Der bor omkring 200 personer på Kærshovedgård. Bygningen blev i 2016 omdannet fra statsfængsel til udrejsecenter. Seks kilometer fra udrejsecenteret ligger stationsbyen Bording. Her har flere borgere og butiksejere oplevet tyverier, trusler, voldsepisoder, hærværk og generel utryghed.

”Vi hører, at der er overfald i den lokale Fakta, øget kriminalitet og utryghed over at lade børn og unge gå ude om aftenen. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi sidder herinde på Christiansborg og træffer en beslutning, der går så voldsomt ud over et lokalsamfund, og så bare vender ryggen til og lader som ingenting,” siger Mattias Tesfaye til DR Nyheder om baggrunden for de syv forslag i S-tryghedspakken.

De 200 mennesker på Udrejsecenter Kærshovedgård kan opdeles i tre beboergrupper: Størstedelen er afviste asylsøgere, der nægter at rejse hjem, så er der personer på tålt ophold, som myndighederne vurderer ikke kan sendes hjem, fordi de risikerer tortur eller ligefrem dødsstraf i deres hjemlande. Og endelig kriminelle, som har udstået deres fængselsstraf, men som er udvist ved dom.

Socialdemokratiet foreslår, at man deler beboerne op, sådan at de afviste asylansøgere, som ikke har gjort noget kriminelt, bliver boende på Kærshovedgård – mens de, der er dømt for grov kriminalitet, flyttes et andet sted hen.

”Det skal være et afsidesliggende sted, der ligger længst muligt væk fra resten af det danske samfund. For det er ikke sjovt at skulle bo tæt på folk, der er dømt for hård kriminalitet, og som ikke har nogen fremtid i Danmark,” siger Mattias Tesfaye til DR Nyheder.

Det skal være et afsidesliggende sted, der ligger længst muligt væk fra resten af det danske samfund

Udvalgsmøde i Bording

Mattias Tesfaye og Socialdemokratiet opfordrer samtidig til, at politikerne i Folketingets Udlændingeudvalg flytter til Bording for en dag. For at møde lokalbefolkningen og tale med dem om deres bekymringer og holde udvalgsmøde i området.

Socialdemokratiet foreslår, at det skal undersøges om udvisningsdømte kriminelle, som udfører fornyet kriminalitet, kan idømmes skærpede straffe. I lighed med de skærpede straffebestemmelser, som allerede gælder for bande- og rockerpersoner.

Socialdemokratiet foreslår også, at borgere og butikker nær Kærshovedgård skal kunne søge om støtte til etablering af sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel til overvågning, hegn og vagtværn.

Partiet foreslår endelig, at beboere i nabolaget til Kærshovedgård skal kunne få kompensation for den utryghed, de oplever, ved at have fået udvisningsdømte kriminelle som naboer. På samme måde som når berørte beboere får kompensation af staten i forbindelse med anlæggelse af en ny motorvej.

Dansk Folkeparti er ikke afvisende over for Socialdemokratiets forslag. Partiet mener dog, at det vil have langt større effekt at isolere Kærshovedgaards beboere fra resten af samfundet ”og meget gerne frihedsberøve dem”.

Fakta: Socialdemokratiets forslag til Kærshovedgård-tryghedspakke

Tryghedspakken fra Socialdemokratiet indeholder syv forslag:

 

1) Skærpede straffe. Det skal undersøges om udvisningsdømte kriminelle, som udfører fornyet kriminalitet, kan idømmes skærpede straffe i lighed med bande- og rockerpersoner.

2) Personalet på Kærshovedgård skal have flere muligheder for at sanktionere dårlig opførsel herunder også udenfor centeret. Derfor skal beboerne kunne fratages retten til at have TV på værelset, adgangen til centerets wi-fi, muligheden for at få besøg på centeret og muligheden for at tage med centerets bus til Bording. Derudover skal beboernes mulighederne for deltagelse i aktivitets- og undervisningstilbud fra Røde Kors også kunne begrænses ved dårlig opførsel.

3) Økonomisk kompensation til naboerne til Kærshovedgård. Statens placering af Kærshovedgård er ensidigt negativ for personer, der bor i nærheden. Derfor bør de også modtage økonomisk kompensation ligesom f.eks. støjramte naboer ved flyvestation Skrydstrup.

4) Støtte til etablering af sikkerhedsforanstaltninger. Der skal være mulighed for at søge om støtte til etablering af sikkerhedsforanstaltninger af private og erhvervsdrivende, der bor i nærheden af Udrejsecenter Kærshovedgård, og som har oplevet øget utryghed i forbindelse med centerets etablering.

5) Opbevaringstiden på Kærshovedgårds depot skal nedsættes til en uge. Hvis beboere ikke har været tilstede på centeret i over tre døgn uden lovlig grund bliver deres værelse tømt. Men centeret skal ikke være depot for beboere, som ikke overholder loven, og opbevaringstiden bør derfor nedsættes fra nuværende tre måneder til en uge.

6) De tre beboergrupper opdeles. De tre beboergrupper på Kærshovedgård har forskellige sikkerhedskrav og rummer forskellige udfordringer for personalet. Derfor skal de tre beboergrupper opdeles og placeres på forskellige udrejsecentre, så man i højere grad kan tilpasse indsatsen til de enkelte beboergrupper.

7) Oprettelsen af nye udrejsecentre. En opdeling af de tre beboergrupper vil kræve oprettelsen af et eller to nye udrejsecentre. I den forbindelse opfordres ministeren til at undersøge mulighederne for at oprette et nyt udrejsecenter for kriminelle udvisningsdømte på en afsidesliggende lokalitet.

Kilde: Socialdemokratiet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce