Socialdemokratisk KL-formand: Begge sider bør strække sig

Kommunernes Landsforenings nye formand, Jacob Bundsgaard, appellerer til arbejdsgivere og arbejdstagere om at finde hinanden i OK-forhandlingerne
Samme dag som 10.000 tillidsrepræsentanter mødes til stormøde i Fredericia, melder formanden for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), sig nu på banen med en ”appel” til både arbejdsgivere og arbejdstagere: Uenigheden er for lille og konsekvenserne for store til, at man kan risikere at sende landet i storkonflikt, mener han. Det skriver Berlingske.

”Min oplevelse er, at parterne - i hvert fald på det kommunale område - ikke står ret langt fra hinanden. Min appel er, at man går benhårdt efter at lande en forhandlet aftale. Både fordi en forhandlet aftale altid er bedst, men også fordi man ellers risikerer at gamble både med den danske model og tilliden til hele overenskomstsystemet på det offentlige område, hvis man kaster Danmark ud i en meget omfattende konflikt på så tyndt et grundlag som det, der skiller parterne lige i øjeblikket,” siger Jacob Bundsgaard til avisen.

Konflikt vil sætte Danmark i stå
Appellen fra Jacob Bundsgaard går ud til både lønmodtagerne, til innovationsminister Sophie Løhde (V), der forhandler for staten, men også til kommunernes egen chefforhandler Michael Ziegler, men kommer fordi den nyvalgte KL-formand frygter, at en storkonflikt vil koste hele samfundet dyrt:

”Hvis det her ender i en konflikt, er det så omfattende og omsiggribende, at det sætter store dele af Danmark i stå. Det står begge parter med ansvaret for. Det skal vi for alt i verden undgå. Vi taler om milliarder af kroner i tabt produktivitet. Fly, der ikke afgår, dyr, der ikke kan kontrolleres af miljøkontrollen og må slås ned, børn, der ikke kan passes og komme i skole. Det er så omfattende, at det kun kan forsvares, hvis det, der er på spil, er en alvorlig konflikt mellem parterne. Og det mener jeg simpelthen ikke er tilfældet i det, der ligger på bordet i øjeblikket,” siger han, og understreger, at han mener at det er begge parter, der må strække sig for at finde en løsning.

Bundsgaard afviser, at hans udmelding skal ses som et signal til kommunernes egen chefforhandler om at bøje sig, men at det er en opfordring til begge sider.

Han anerkender samtidig, at særligt konflikten om lærernes arbejdstid er afgørende at få løst. Men han mener alligevel, at spørgsmålet er for lille til, at det vil være rimeligt at sende samfundet ud i en konflikt, fordi man ikke kan finde en løsning.

Håber lønmodtagerne besinder sig
KL-formanden håber, at arbejdstagerne vil tage hans meldingen som en fremstrakt hånd og et ønske om at lave en aftale, som begge parter kan se sig selv i.

”Vi har at gøre med stærke kræfter her og så vigtige spørgsmål for vores samfund, at vi alle er nødsaget til at tage det ansvar på vores skuldre. Det er op til os, om vi sætter landet i stå eller finder en løsning, hvor vi både passer på den danske model for overenskomster og de opgaver, vi er sat til at varetage,” slutter han.

Den 4. april går knap 100.000 offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner i strejke, og 10. april lockoutes op mod 450.000, hvis en overenskomstaftale ikke forhandles på plads inden. Forligsmanden kan dog vælge at udskyde konflikten et par uger, hvis hun finder det muligt, at parterne kan finde hinanden inden.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce