Socialdemokratisk veteran stopper

Efter 20 år i Folketinget er det ved næste valg slut for den socialdemokratiske kirkeordfører Karen Klint.
Socialdemokratiet i Vejle Syd får en ny kandidat på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Kredsens nuværende folketingsmedlem Karen Klint meddeler, at hun ikke genopstiller ved næste valg. Den fortalte gav hun mandag til kredsbestyrelsen og i dag er det så blevet offentligt.

Karen Klint, der sidste år fyldte 70, skriver i en pressemeddelelse, at beslutningen om ikke at genopstille, blev truffet tilbage i oktober og sådan set har været let og selv om hun er glad for sit virke i Folketinget, kan man godt efter 20 år være bekendt at overlade stafetten til en ny.

”Jeg agter at passe på mandatet til sidste arbejdsdag. Der er nogle opgaver, jeg helst skal have fulgt godt i hus, og et par nye der skal søsættes,” skriver hun og fortæller også, at hendes alder også har haft betydning for hendes beslutning.

Overfor Netavisen Pio uddyber hun timingen i udmeldingen med, at partiforeningen i Vejle har generalforsamling på mandag og at hun derfor vil give kredsen bedst mulighed for at finde en afløser – gerne i god ro og orden.

Vejle Sydkredsen har generalforsamling 16. april, men hvis der er flere kandidater, så skal der formentlig en urafstemning til før en ny kandidat er fundet. Kredsformanden meddeler, at en ny kandidat senest vil være på plads 1. oktober.

Engageret i kirke og psykiatri
Karen Klint blev første gang valgt til folketinget i 1998, hvor hun - i al hast - afløste tidligere sundhedsminister Torben Lund, der hellere ville til Europa-Parlamentet. Inden Karen Klint kom i folketinget, var hun medlem af først Børkop Byråd fra 1978-80 og senere Vejle Byråd fra 1986-1998. Hun har desuden været medlem af menighedsrådet i Bredballe Sogn.

Karen Klint har i folketinget været kirkeordfører, hun er formand for Kirkeudvalget og formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Hun har desuden været engageret i arbejdet med §71-tilsynet som fører tilsyn med tvangsindlagte psykiatriske patienter, tvangsanbragte børn og demente. Områder som ikke har givet hende den store nationale profil, men som til gengæld har været ganske arbejdskrævende.

Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog og har blandet andet været pædagogisk konsulent og leder på et socialpsykiatrisk center.

Mange interesserede afløsere
Endnu har ingen officielt meldt sig på banen, men på vandrørene skulle minimum en lille håndfuld byrådsmedlemmer, men også personer med mindre tilknytning til Vejle være interesserede i at stille op. Vejle burde kunne give valg til en socialdemokrat og derfor vil den være interessant for mange med ambitioner om at komme i folketinget.

Kredsbestyrelsen er i forvejen i proces med at udarbejde forslag til en kandidatprofil, med ønsker om hvilken krav og ønsker man har til en ny folketingskandidat, skriver kredsformand Birgitte Buskov i pressemeddelelsen og fortæller, at kandidatprofilen vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

Ser man på kandidatfeltet i resten af Sydjyllands Storkreds, så er Karen Klint den eneste kvinde blandt de valgte sydjyske socialdemokrater og for et parti, hvor ligestilling er blandt grundværdierne, er det nok ikke utænkeligt, at kredsen vil kigge i den retning.

Vejle Sydkredsen blev oprettet i forbindelse med strukturreformen i 2007 og har givet valg til Karen Klint ved alle valg siden. Sidst at den tidligere Vejlekreds ikke gav valg til en socialdemokrat, var ved folketingsvalget i 1966, hvor den senere Vejle-borgmester Karl Johan Mortensen ikke opnåede valg.

Udover Karen Klint, så har folketingsmedlemmerne Mogens Lykketoft, Kirsten Brosbøl og Maja Panduro meddelt at de ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Deres afløsere er fundet.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce