Socialdemokratiske studerende på krigsstien

Den nyvalgte landsformand for den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum vil udfordring de venstresocialistiske studenterforeninger, bekæmpe ordoliberalismen og indtage positionen centrumvenstres stemme på universiteterne.
For Frit Forums nyvalgte landsformand Mathias Würtzenfeld er målet at give de studerende, der ikke føler sig hjemme hos de mere venstreorienterede studenterorganisationer, en alternativ stemme i universitetsdebatten. En pragmatiske stemme, der bygger på de socialdemokratiske værdier, uden at det politiske tilhørsforhold nødvendigvis behøver at blive bøjet i neon.

”Det er sigtet, at styrke vores stemme i den offentlige debat. Det er den helt grundlæggende årsag til de nye ændringer. Vi har DSF (Danske Studerendes Fællesråd, red) til at definere og hævde de studerendes stemme i den offentlige debat. Det har de gjort godt i forbindelse med nedskæringerne på SU’en. Men de vælger altid at protestere frem for at forhandle. De kommer til at se for sort på det hele,” siger han og peger på debatten om fremdriftsreformen, som et eksempel på at de klassiske venstreorienterede studenterorganisationer har været for sort-hvide i deres afvisning af dem.


Mads Würtzenfeld, formand for Frit Forum.

”En masse af de konkrete elementer er bestemt blevet udarbejdet for rigidt. Men der er også gode ting i både i dimensionerings- og fremdriftsreformen, hvor blandt andet de studerendes fremtidige beskæftigelse bliver tænkt ind. Hvis vi undlader at tænke på beskæftigelsen, så mener jeg, at man gør de studerende en bjørnetjeneste,” siger han.

Der findes ikke fagforeninger i studenterpolitik
En af studenterrådets ofte benyttede kritikpunkter af Frit Forum er, at organisationen, ligesom 'de gule fagforeninger' gør på arbejdmarkedet, splitter de studerendes stemmer og skader sammenholdet og muligheden for at få indflydelse. Mathias Würtzenfeld mener, at kritikken er forfejlet, fordi studerende ikke er en entydig gruppe på arbejdsmarkedet, ligesom lønmodtagere i en virksomhed eller en branche.

”Prioriteringerne er politiske, derfor findes der heller ikke fagforeninger på studenterpolitiske område. Der findes jo ikke noget ’ental’ i forhold til at varetage de studerendes interesse. De studerende er vidt forskellige og det gælder også deres interesser. Derfor er der plads til både Danske Studerendes Fællesråd og Frit Forum. De er bare mere venstresocialistiske, revolutionære og protestagtige end os. Vi udgør centrumvenstres stemme på universiteterne,” siger han og uddyber at selv om stemmen måske er for alle på centrum-venstrefløjen, så er den stadigvæk overvejende socialdemokratisk.

De er bare mere venstresocialistiske og revolutionære end os

”I Frit Forum tror vi på ret og pligt logikken. Der er en masser rettigheder, som vi skal kæmpe for bl.a. SU’en, men vi har også pligter som studerende. Vi har pligt til at forberede os til undervisningen og til at studerer 37 timer om ugen. Derfor skal vi som studerende også prioritere studierne over fritidsarbejdet.”

Gæld er kapitalismens bedste redskab
Frit Forum skal være mere end blot en fagforening for de studerende, men også være i stand til at anlægge et bredere perspektiv på samfundet. For Mads Wurtzenfeld handler det om at finde den rette balance, ikke om at spille enkelte grupper ud imod hinanden.

”Når man siger, at man skal fjerne SU’en på kandidatuddannelsen for at finansiere erhvervsuddannelserne, så svigter man ansvaret for den samlede sektor. Og det får konsekvenser for os alle sammen. Der eksisterer jo et samlet hele. Det må ikke blive akademikernes overfor arbejderne. Hvor skal pengene findes? Skal de hentes indenfor den samlede ramme på en måde, hvor man tager pengene fra hinanden eller ved at tilfører flere midler til den samlede uddannelsessektor.”

Foreningen af arbejdere og akademikere har altid været en mærkesag for Frit Forum og det er det også for Mathias Würtzenfeld. Han referer til håndværkerkammeraterne hjemme fra barndomskvarteret i Brønshøj og beskriver det, som en opgave at samle folk på tværs af uddannelsesskel.

Gæld er kapitalismens bedste redskab

Han frygter, at regeringens forslag om at omlægge SU’en, så den bliver mere lånebaseret, vil betyde at unge med arbejderbaggrund vil være mere tilbageholdende med at tage en lang videregående uddannelse.

”Den lånebaserede model er forfærdelig, fordi den har en meget klar social slagside. Den gør det sværere for de studerende, hvis forældre har en tyndere bogreol og en tyndere pengepung at komme på universitetet. Mange forskere og undervisere peger på, at det vil skabe højere frafald fra de studerende der kommer fra bogligt fremmede hjem. Og spørgsmålet er også om man skal gældsætte sig for at få en uddannelse. Det er jo kapitalismens måde at fastholde folk på. Gæld er kapitalismens bedste redskab”

Mere en kampagneorganisation
I årevis har debatarrangementerne i de enkelte Frit Forum-afdelinger været foreningens altafgørende omdrejningspunkt, mens det studenterpolitiske arbejde med at stille op til universitetsbestyrelser, akademiske råd og fagudvalg, mere har været et sidegesjæft.

Det er i de ugentligt debatarrangementer, at Frit Forum har samlet de studerende og givet dem den praktiske politisk indsigt, som mange har manglet på teoretiske studier. Samtidig har arrangementerne også været anledning til rekruttere nye medlemmer.

Debatten er stadig vigtig, men mere for nogle end for andre

Men med henvisning til sin egen afdeling Frit Forum Roskilde, så har Mathias Würtzenfeld tværtimod neddroslet debataktiviteterne, til fordel for det studenterpolitiske arbejde.

”Konsolidering af vores indsats ligger på den studenterpolitiske scene. Så må alt det andet komme senere. Vores fokus ligger på studenternes interesser som SU, boligpolitik og den økonomiske politik i det omfang at universitetsstuderende bliver indirekte påvirket.”

Dermed kan de nye organisatoriske forandringer også opfattes, som et ønske at flytter Frit Forums fokus væk fra at være den talentudviklende debatklub, hvor kommende socialdemokratiske akademikere mødes ved siden af deres uddannelse og danne netværk.

”Debatten er stadig vigtig, men mere for nogle end for andre. Jeg tror på uenigheden, der skal være uafhængighed, forskellighed og autonomi i den enkelte afdeling.”

Til kamp mod ordoliberalismen
På trods af det stålsatte studenterpolitiske fokus, så fornægter den højtravende akademiske tænkning sig alligevel ikke helt. De langhårede tanker, som har præget generationer af Frit Forum medlemmer før, har også gjort deres indflydelse på Mathias Würtzenfeld.

Vi må gøre op med ordoliberalismen

”Vi må gøre op med ordoliberalismens måde at konkurrere på. Vi er i evig konkurrence med os selv. Vi har jo faktisk en god konkurrenceevne herhjemme, men alligevel så fortsætter vi med at fokusere på de negative historier om hvor galt det hele står til. Alt er fastlåst i den økonomiske politik. Vi tænker enormt kort sigtet. Vi kan ikke øge indtægterne på grund af budgetlovene og vi kan ikke fører ekspansiv på grund af finanspagten. Det kommer vi alle sammen til betale en pris for.”


En tidligere Frit Forum-formand, Mogens Lykketoft, hilser på den nye.

Om Frit Forum
Den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum blev stiftet den 25. juli 1943, som et socialdemokratisk alternativ til de dengang borgerlige studenterorganisationer.

Frit Forum blev startet i København og frem til de socialdemokratiske aarhusianere i begyndelse af 5o'erne åbnede deres egen afdeling, så var Frit Forum alene et hovedstadsfænomen. Hvorfor man også først fik et egentligt landsforbund i 1961. Den sidste landsformand (Nuværende Ishøj borgmester Ole Bjørstotp) gik af i 1973 og siden dengang har organisationen været drevet af en kollektiv ledelse.

Frit Forum har i dag afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde.

Frit Forum er foreningen, hvor en lang række socialdemokratiske koryfæer, både forhenværende og nuværende, har trådt deres barnesko, herunder Mogens Lykketoft, Svend Auken, Knud Heinesen, Pia Gjellerup, Nicolai Wammen, Dan Jørgensen og Jens Joel Nielsen mfl. Også frafaldne Socialdemokrater som DF'eren Mogens Camre og den senere CD-stifter Erhard Jacobsen startede deres politiske karriere i foreningen.

At organisationen droppede navnet Socialdemokratiske Studerende af frygt for-  at man under krigen - ville blive forvekslet med andre, der bruge forkortelsen SS er sandsynligvis en vandrehistorie. Sandheden er nærmere, at man valgte at kalde sig Frit Forum for at understrege uafhængigheden til Socialdemokratiet og DSU. Det var ambitionen om den socialdemokratiske fritænkning, der skabte navnet.

Læs mere om Frit Forum her.

 

Jens Jonatan Steen er chefredaktør for Netavisen Pio (og tillige tidligere afdelingsformand i Frit Forum)

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce