Socialrådgiverne: Hver anbringelsessag skal have en fast sagsbehandler

Dansk Socialrådgiverforening spiller ind med et sæt anbefalinger til S-regeringens kommende udspil om udsatte børn og unge
Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over S-regeringens fokus på børn og unge. Socialrådgiverne har store forventninger til et udspil vedrørende udsatte børn og unge, som S-regeringen efter planen fremlægger på mandag – i kølvandet på regeringens seminar i weekenden.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, spiller i den forbindelse fem anbefalinger på banen. Socialrådgiverne anbefaler således, at S-udspillet prioriterer, at hver anbringelsessag får en fast myndighedsperson, så børn og forældre ikke skal forholde sig til for eksempel fem socialrådgivere og tre pædagoger i et sagsforløb.

En anden anbefaling lyder på godt arbejdsmiljø. Sådan at den nødvendige ro sikres i sagsbehandlingen af de udsatte børn og unge. Socialrådgiverne anbefaler også, at der sikres kvalitet i sagsbehandlingen og indsatsen, at der er fokus på tidlig og forebyggende indsats, og at S-udspillet prioriterer kontinuitet og ro i anbringelserne.

S: Flere børn skal fjernes fra hjemmet

Statsminister Mette Frederiksen lagde bolden op til S-regeringens udspil om udsatte børn og unge i sin nytårstale.

Her understregede hun, at det skal være slut med berøringsangsten. Samfundet skal i større omfang tage hensyn til børnene. Det betyder, at flere børn end i dag skal fjernes fra hjemmet, bebudede hun:

Men i dag får nogle forældre for mange chancer

”Men i dag får nogle forældre for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk,” sagde statsministeren og understregede, at det også skal være slut med berøringsangsten over for andre kulturer:

”Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn. Og piger skal have samme frihed som drenge. Vi må træde i karakter som samfund.”

Mette Frederiksen føjede til, at det også er afgørende, hvordan og hvornår vi fjerner børnene fra hjemmet:

”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile.”

Statsministeren røbede også, at S-regeringen vil arbejde for, at flere børn bortadopteres:

”Det helt afgørende for et lille barn. Det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start.”

Godt arbejdsmiljø

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup anbefaler, at S-udspillet blandt andet prioriterer et godt arbejdsmiljø. En anbefaling, som indebærer, at den enkelte socialrådgiver skal have færre sager:

Det betyder, at de socialrådgivere, der sidder med de her sager, skal have færre sager og færre opgaver

”Der skal være tid til det sociale arbejde med de her børn og deres forældre. Det betyder, at de socialrådgivere, der sidder med de her sager, skal have færre sager og færre opgaver,” siger Mads Bilstrup og fortsætter:

”De seneste mange års lovændringer og reformer, der er kommet på det her område, har været underfinansierede. Det betyder, at mængden af opgaver, der er tilgået den enkelte socialrådgiver, er bare steget og steget – uden at der fulgt ressourcer med.”

Socialrådgivernes formand anbefaler, at der er to socialrådgivere på de tunge sager:

”Særligt omkring de svære sager, der typisk ryger til domstole, hvor forældrene modarbejder, hvor der er advokat på. Her bør der være to på sagerne, så man kan sparre med og hjælpe og støtte hinanden. Så man hele tiden er sikker på, at det er de rigtige beslutninger, man tager.”

Kvalitet i sagsbehandlingen og indsatsen

Mads Bilstrup anbefaler, at udspillet prioriterer kvalitet i sagsbehandlingen og indsatsen.

”Det handler om tid og rammer til at skabe den gode relation til barnet, men også til barnets forældre. Sådan at man får skabt et godt samarbejde med forældrene om, hvad der skal ske i den situation, hvor forældrene ikke kan varetage forældreopgaven, hvor de ikke kan tage vare på barnets tarv.”

”Og tid til at inddrage børnene og lave løbende opfølgninger på, om der sker den positive udvikling, som er så vigtig i de her sager. Vi har fået berettiget kritik for at vi ikke overholder alle børnesamtaler.”

Tidlig og forebyggende indsats

Socialrådgivernes formand anbefaler også stort fokus på tidlig og forebyggende indsats – sådan at problemerne opfanges tidligst muligt:

Det handler om at kunne tage tingene i opløbet

”Det handler om tidlig opsporing i børnenes hverdag. Altså et samarbejde med daginstitutionerne, skolerne, sundhedsplejerskerne. Dem, der har den daglige kontakt med de her børn. Det er dem, der kan se, hvis et barn er i mistrivsel. Hvis et barn betror sig til pædagogen om, at der er vold eller misbrug i hjemmet, så skal pædagogen, eller læreren eller sundhedsplejersken kunne reagere på det med det samme og gå i dialog med socialforvaltningen og socialrådgiveren. Det handler om, at der bliver etableret det nødvendige system og de nødvendige rammer for at det kan lykkes. Jo, tidligere, vi kommer ind i de her sager, jo mindre indgribende er det for både barnet og forældrene. Det handler om at kunne tage tingene i opløbet.”

”Vi har set at mange daginstitutioner og skoler ansætter socialrådgivere – både til at være i dialog og spare med læreren og pædagogen. Og med rigtig gode resultater fordi socialrådgiveren kender vejen ind i systemet. Sådan at der bliver etableret det her tværfaglige samarbejde i hver kommune mellem de her forskellige velfærdspersoner.”

En fast myndighedsperson

Socialrådgiverne anbefaler, at der knyttes en fast myndighedsperson til hver enkelt sag. Mads Blistrup forklarer:

”Det handler om, at der skal være en socialrådgiver med både indsigt i sagen og med adgang til systemet med hensyn til at kunne bevillige, en person der kender lovgivningen og sagsgangene. Så forældrene og barnet ved, at det er denne her person, der er den primære person i den her sag.”

der er mange af de her forældre, der render spidsrod i den kommunale forvaltning

Vi ser i dag, at der er mange af de her forældre, der render spidsrod i den kommunale forvaltning, fordi de skal forholde sig til fem socialrådgivere, to pædagoger, en sundhedsplejerske og tre folkeskolelærere. Derfor bør der være én person, der er den primære kontaktperson, som hele tiden koordinerer i dialog med barnet og forældrene.”

Kontinuitet og ro i anbringelserne

Socialrådgiverne anbefaler også, at der sikres kontinuitet, ro og stabilitet i anbringelserne:

Det handler om, at man laver den nødvendige anbringelse fra starten af. Som både er stabil og varig

”Det handler om, at når et barn er blevet anbragt, så ved barnet at der er ro omkring mig: Nu skal jeg ikke flyttes til en ny plejefamilie, nu skal jeg ikke fjernes fra det her opholdssted. Det handler om, at man laver den nødvendige anbringelse fra starten af. Som både er stabil og varig,” forklarer socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce