Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn

64.500 børn lever i fatttigdom i Danmark, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, steg fra 2016 til 2017 med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er første gang vi kan måle på fattigdom igennem et helt år efter kontanthjælpsloftet blev indført.

Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  

De nye tal viser en kedelig rekord i antallet af fattige børn i Danmark. Antallet af fattige børn i Danmark er fortsat med at stige voldsomt i 2017. Oveni i stigningerne i 2015 og 2016.

Langvarige konsekvenser for børn

Flere studier har vist, at det har langvarige konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom. Bare ét år i fattigdom i opvæksten mindsker børns chancer for at for få en uddannelse og stifte familie. Samtidig øger det risikoen for et voksent arbejdsliv med lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi står som samfund og ser til, mens vi gambler med tusindvis af børns fremtid

”Vi står som samfund og ser til, mens vi gambler med tusindvis af børns fremtid. Vi ved, at fattigdom i opvæksten øger risikoen for, at de her børn vokser op og får nogle sværere liv. Det er tragisk for børnene – og det er også skidt fra et samfundsperspektiv. De fattige børn risikerer at blive dyrere borgere som voksne, fordi fattigdom trækker tunge spor helt ind i voksenlivet,” siger direktør hos AE-Rådet, Lars Andersen.

Kontanthjælpsloftet blev indført i oktober 2016 og førte allerede dengang til en stigning i børnefattigdommen. 2017 er det første år, hvor kontanthjælpsloftet har været gældende i et helt år.

”Den enorme stigning i børnefattigdom kan ikke ses uafhængigt af kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet er designet til at ramme børnefamilier. Fattigdomsydelserne bør ændres, så de ikke rammer børnene i så voldsom grad, som vi kan se. Fortsætter vi i den nuværende fattigdomskurs, skaber vi allerede i dag fremtidens tabere” siger Lars Andersen.

Fokus på endnu mindre integrationsydelse

Hos Dansk Socialrådgiverforening er man særligt bekymrede for fattige børn i lyset af den netop vedtagne finanslov for 2019, som vil sætte integrationsydelsen ned:

Vi socialrådgivere sidder med mennesker, der må undvære medicin for at få råd til husleje

"Siden i fredags har jeg modtaget henvendelser fra socialrådgivere i hele landet, som er dybt bekymrede og spørger, hvad de dog skal gøre nu, hvor integrationsydelsen bliver sat ned. Vi socialrådgivere sidder med mennesker, der må undvære medicin for at få råd til husleje eller ordentlig kost til deres børn. Nu skal de leve for endnu mindre, det hænger simpelthen ikke sammen," siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Han påpeger, at fattigdommen allerede i dag har konsekvenser, som burde høre en fjern fortid til i Danmark.

"Jeg har kolleger, der beretter om enlige mødre, som prostituerer sig for at få råd til vintertøj til børnene. Og for nylig har vi hørt om desperate mennesker, der låner penge til skyhøje renter af private på Facebook. Det er meget længe siden, vi sidst har set så brutale konsekvenser af fattigdom i Danmark," siger Mads Bilstrup.

"I forvejen er 64.500 fattige børn i Danmark alt, alt for mange. Nu vil man med åbne øjne sende flere børn ud i alvorlig fattigdom. Det er rystende," siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening.

SF: Kontanthjælpsloftet skal væk

"Det er dybt urimeligt, at 64.500 danske børn skal vokse op i fattigdom. Vi har en regering, der trækker Danmark i en mere og mere skæv retning, og ministeren anerkender slet ikke problemet," siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF, som nu kalder beskæftigelsesministeren i samråd.

"Jeg tror, de mange børn er komplet ligeglade med, om det kan betale sig at arbejde, som ministeren snakker om. Regeringen straffer med åbne øjne børnene, som er helt uden skyld i den situation, de står i. Det er så trist. Vi ved, at bare et år i fattigdom præger børnene resten af livet," siger Pia Olsen Dyhr.

"Kontanthjælpsloftet skal væk. Det er punkt et, når vi får en ny regering. Men allerede nu bør ministeren reagere på, at 12.000 flere børn er blevet fattige på bare et år, siger Pia Olsen Dyhr.

"Det er sørgeligt at se, at det buldrer den forkerte vej,"siger Socialdemokratioets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Socialdemokratiet vil nedsætte en ydelseskommission, der skal se på samtlige sociale ydelser. Den får et år til at komme med et bud på, hvordan de sociale ydelser bør se ud i fremtiden.

"Det nemme svar ville være bare at rulle kontanthjælpsloftet tilbage. Men i det gamle system var der også mange, der kom i klemme, da der er meget stor forskel på leveindkomsterne, alt efter hvor man bor henne," tilføjer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Der bliver handlet, som når "strudsen stikker hovedet i busken når faren er nær".Og så kan der ske snart sagt alt, uden der bliver gjort noget effektivt.For der er jo tid nok.Denne lalleglade holdning, når der er grund til at handle. Børn der vokser op i FATTIGE hjem, bliver ødelagt og præget af en sådan opvækst for resten af livet.FATTIGDOM avler mismod,og vantrivsel.Danner grobund for afmagt og håbløshed, for både børn og voksne. Voksne er rollemodeller for ethvert barn.Forældres liv smitter af på børnene.Og overføres til dem som "negativ arv".Børn af fattige forældre går ind til en voksentilværelse, uden muligheder og chancer for selv at kunne opbygge en tilværelse, i en tid hvor der stilles størrer og størrer krav.FATTIGDOM nedarves akkurat som RIGDOM gør det.Der er bare verdner til forskel på fattige børns muligheder og på rige børns. Fattige børn begrænses. Også når de bliver voksne.Fattige børn klarer sig dårligst i skolen. Fattige børn isoleres socialt.Fattige børn får sjældent en egentlig uddannelse. Rige børn klarer sig bedst i skolen.Og har langt bedre mulighed for at kunne opbygge et socialt netværk. Rige børn har bedre muligheder for at kunne klare sig også med hensyn til uddannélse. Og job. De fleste rige børn får en pose penge med hjemmefra når de forlader "reden".De får dermed en BEDRE start.Imens fattige børn KUN har en mager SU at skulle klare sig for.Hvordan kan disse markante forskelle overhovedet retfærdiggøres ? Den tiltagende ULIGHED går i høj grad ud over børn der må leve i fattigdom.Imens eliten overhaler indenom.

Vi har nu fået en finanslov, hvor børns vilkår igen er tilsidesat til fordel for sjælden ondsindet symbolpolitik, og snart sagt alle, væsentlige emner er syltet, hvor f.eks. klimapolitikken er overladt til markedet medens regeringen handler super ambitiøst ved at sænke afgiften på det suverænt mest CO2 osende transportvalg.

Væksten i antallet af fattige børn er intet mindre end skandaløst, ikke mindst i lyset af, at vi befinder os i en klar højkonjunktur med stor rigdom.
For Venstre er det blot videreførsel af årtiers stakkelhad i ny forklædning under snydemottoet, ”det skal kunne betale sig at arbejde”, (kontanthjælpsloftet), fordi et sølle socialt sikkerhedsnet øger arbejdsgivernes magtstilling, og så er det jo bare ærgerligt, at også nogle taberunger kommer i klemme.
I 2008, medens satserne stadig var nogenlunde intakte, var ledigheden imidlertid lavere end nu, hvilket tydeligt illustrer argumentets hulhed – det handler om magten på arbejdsmarkedet og fordelingspolitik.
For DF er sigtet anderledes. Alle bestræbelserne går på at genere indvandrergruppen, og så er det jo bare ærgerligt, at det forringer social mobilitet for 12.000 flere børn og at det sociale sikkerhedsnet undergraves.
Denne rådne motivcocktail uddunster en fæl stank på Slotsholmen.
Men som om det ikke er nok, åbner finansloven en generel accept af, at man ved at lade børn vantrives i et udrejsecenter i reel isolation (Støjberg vil forbyde anden adgang til øen end en færge, der skal sejle så sjældent som muligt og til så høj en pris som mulig) og uden mulighed for helt banale aktiviteter som madlavning, og dermed fejring af f.eks. børns mærkedage. Denne sag er uden nogen økonomisk betydning, og som sådan udtryk for renlivet ondskabsfuldhed over for børn.
I P1’s middagstime kunne man høre Støjberg argumentere for, at det er forældrenes ansvar, at regeringen straffer børnene, når de ikke rejser ud til det ”sikre” hjemland, og at de tager børnene som gidsel. Men når DF med den næste stramning får gennemført korporlig revselse af uartige forældres børn, må vel selv de største tumper vel kunne indse, at det er Støjberg, der er den forbandede gidseltager.

Kontanthjælpsloftet er en skændsel. Desværre er Socialdemokraterne anno 2018 for kontanthjælpsloftet, så længe det kun rammer "ikke-danskere", for vigtigere end børns trivsel er det at sikre den politiske flanke mod DF.

Der er så meget politisk hykleri her, at det gør ondt i ørerne og øjnene. Hvis man ville, kunne man finansiere en afskaffelse af kontanthjælpsloftet (og med det børnefattigdommen) blot ved at fjerne den obskøne rabat på ejendomsværdiskatten, som boligejere med samme ejerbolig siden før 3. juli 1998 får. Det er absurd, at man efter mere end 20 år fortsat får en skatterabat her. Men i vore dage er boligejere bedre socialdemokrater end kontanthjælpsmodtagere...

Annonce