Sommergruppemøder drukner i ekstrem populisme

Leder: Alternativet og SF udnytter ugens sommergruppemøder til kommunalvalgkamp i København og opportunistisk stemmefiskeri.
Det er med stilsikker sans for symbolisme, at Alternativet og SF i år har valgt at afholde deres sommergruppemøde på Kalvebod Fælled på Amager ved København. Der er tale om en egentlig overgivelse til ’kjøwenhavneriet’, når SF og Å nedprioriterer det landspolitiske på deres sommergruppemøde til fordel for at bekæmpe et byggeri i København.

Forklaringen på, at de vælger præcis samme sted – præcis samme år, skal findes i det faktum, at der er kommunalvalg 21. november i år.

Dansk Folkeparti som symbolpolitisk forbillede
Som en billig kopi af Dansk Folkeparti, der i 1999 leverede smukke billeder, skabte store overskrifter og skaffede sig en masse opmærksomhed ved at holde møde på Dybbøl Banke, så forsøger Alternativet og SF nu at gøre højrepopulisterne kunsten efter, når de placerer deres sommergruppemøder på Amagers naturarealer, for at markere modstand mod et nyt byggeri på Amager Fælled.  

Det er frygten for at tabe en borgmesterpost i København, der får SF til at halse efter Alternativet.

Det ligner ikke et ellers ansvarligt SF, at spille med på den rendyrkede populisme, men forklaringen kan findes i meningsmålingerne. SF må se i øjnene, at en ukendt spidskandidat og Alternativets grønne momentum sætter dem under pres. Det er derfor frygten for at tabe en borgmesterpost i København, der får SF til at halse efter Alternativet.

Helhedsplanen fredede de 90 procent
Sandheden er dog, at SF og Alternativet ikke engang holder deres sommergruppemøde i nærheden af det kommende byggeri Ørestad Fælled Kvarter. De holder tværtimod deres møde fire kilometer væk på et område, som i modsætning til der, hvor byggeriet skal opføres, faktisk allerede er fredet.

De naturskønne omgivelser, som skal danne ramme om sommergruppemøderne hos Alternativet og SF, har således intet med det kommende byggeri at gøre. Tværtimod, så udspringer det kæmpemæssige fredede område på Kalvebod Fælled, hvor de to partier afholder deres politiske festligheder, netop af loven om Ørestad fra 1992. En lov, som både Radikale og SF har støttet i mere end 20 år siden den blev vedtaget.

Aftalen fra 1992 rummer opførelse af hele Ørestaden, det bæredygtige byområde Ørestad Fælled Kvarter, etablering af Metro på Amager og ikke mindst fredning af store naturarealer. Det er en plan, som skal sikre tiltrængte boliger til København, finansiering af metroen til Kastrup Lufthavn og Vestamager, samt bedre adgang til Amagers smukke naturområder. 

Aftalen fra 90'erne betød, at man kunne bygge på cirka 10 procent, mens langt hovedparten af de 90 procent faktisk blev fredet.

Aftalen fra dengang betød, at man kunne bygge på cirka 10 procent, mens langt hovedparten af de 90 procent faktisk blev fredet. Etableringen af Naturpark Amager på 3.500 hektar udspringer af helhedsplanen fra 1990’erne.

Modstand uden svar og løsning
Man kan selvfølgelig sige, at vi slet ikke har brug for nye boliger i København. Man kan sige, at man bare skal bygge nogle andre steder, ligesom man selvfølgelig også bare kan sige, at de 1,5 milliarder kroner, som etableringen af Ørestad Fælled Kvarter giver til finansieringen af metroen, bare kan findes et andet sted.

Det er ren kommunalvalgkamp, når Alternativet og SF i populismens navn tilslutter sig en gruppe storbyaktivister i deres stormløb mod Ørestad Fælled Kvarter

Men ingen fra hverken SF eller Alternativet har endnu indrømmet, at man vil nægte opførelse af nye boliger i København. Ingen har kunnet finde den ekstra finansiering, hvor man dropper byggeriet og ingen har sagt højt, at de ikke ønsker metroen færdigbygget. Udfordringen er den simple, at den omtalte grund allerede er opkøbt til byggeriet, at metro-byggeriet er igangsat og fremfor alt, at man bør kunne regne med en aftale, der blev lavet for over 20 år siden. Derfor er det også ren kommunalvalgkamp, når Alternativet og SF i populismens navn tilslutter sig en gruppe storbyaktivister i deres stormløb mod planer om Ørestad Fælled Kvarter. Modstanden er uden svar og alternativer.

Kort over Kalvebod Fælled og Amager Fælled

Billedtekst: Den røde pil markerer placeringen af Ørestad Fælled Kvarter

Det nye Ørestad Fælled Kvarter kommer til at udgøre cirka 6 procent af Amager Fælled eller blot 0,5 procent af hele Naturpark Amager. Oprindeligt var der faktisk opnået enighed om at udbygge langt over dobbelt så meget af Amager Fælled, men allerede i 1995 nedjusterede Folketinget byggeriet på opfordring fra det såkaldte Ørestadsråd af hensyn til naturen. Ligesom det også er værd at bemærke, at det kommende byggeri er placeret klods op af en eksisterende Metrostation, en hovedvej og et andet byggeri, som for længst står færdigt.

De demagogiske kræfter har fået frit spil op til kommunalvalget.

Indtil videre er det stemmefiskeri, populisme og kommunalvalg, der synes at diktere kursen hos Alternativet og SF. De demagogiske kræfter har fået frit spil op til kommunalvalget.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce