Spionsag skal kulegraves af undersøgelseskommission

Der skal være tillid til, at Forsvarets Efterretningstjeneste overholder reglerne. Sådan lyder det om beslutningen om at nedsætte en undersøgelseskommission
Regeringen nedsætter nu en særlig undersøgelseskommission, der skal kulegrave spionsagen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Resultatet af undersøgelsen vil dog være hemmelig for offentligheden og kun de fem medlemmer af Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne vil få den klassificerede rapport at se. Men regeringen vil bede undersøgelseskommissionen om »i videst muligt omfang« at offentliggøre en sammenfatning af konklusionerne i uklassificeret form.

"Det er afgørende, at der er tillid til, at efterretningstjenesterne agerer inden for deres beføjelser og samarbejder med de tilsyn, der skal kontrollere dem," hedder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. "Derfor er det også afgørende, at der bliver fulgt op på den kritik og de anbefalinger, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne er kommet med den 21. august 2020."

Siden Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i august kritiserede FE for siden 2014 at have tilbageholdt og givet tilsynet urigtige oplysninger om sin indhentning og videregivelse af oplysninger har flere medier efterfølgende beskrevet, hvordan sagen angivelig handler om potentielle ulovligheder i forbindelse med efterretningstjenestens samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Handler om sikkerhedshensyn

Ifølge Justitsministeriet skal kommissionen fokusere på de afgørende punkter i TET’s kritik, »herunder spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedr. danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE’s eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til tilsynet og spørgsmål om FE’s uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i tilsynet«.

En fuldt integreret del af den vestlige sikkerhedspolitiske alliance

 

"Det er en grundlæggende præmis for regeringen, at Danmark historisk har været og fortsat skal være en fuldt integreret del af den vestlige sikkerhedspolitiske alliance," hedder det i pressemeddelelsen. Den fortsætter:

"Den alliance bygger ikke mindst på, at Danmark bevarer et nært samarbejde med vores allierede. Det er desuden af hensyn til Danmarks og befolkningens sikkerhed en grundpræmis, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen sker en spredning af meget sensitive oplysninger ud over det absolut nødvendige. Det handler i sidste ende om at sikre, at Danmark fortsat har en velfungerende efterretningstjeneste – af hensyn til statens og befolkningens sikkerhed."

Kritiserer lukkethed

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kalder undersøgelsen for "beskæmmende for demokratiet". Forsvarsordføren efterlyser større åbenhed.

V og S er vist blevet enige om at redde røven på hinanden

 

"Absurd at Justitsministeren vil undersøge FE-sagen, uden at sige hvad undersøgelsen skal handle om, og belejligt heller ikke vil svare på nogen spørgsmål om det,"  skriver Eva Flyvholm på Twitter. "V og S er vist blevet enige om at redde røven på hinanden og mørklægge sagen. Beskæmmende for demokratiet!"

placeholder

Hjemsendte kan få løn

Det bliver tre dommere fra Vestre Landsret, der - bag lukkede døre og i dybeste fortrolighed - skal undersøge spionsagen og de skal så vidt muligt afslutte  arbejdet et år efter nedsættelsen.

Justitsministeriet skriver samtidig, at undersøgelseskommissionen vil blive opfordret til at afklare spørgsmål af betydning for de ansatte, der har været tjenestefritaget som følge af sagen, »så tidligt som muligt«.

FE's chef, Lars Findsen, og tre andre medarbejdere er således fritaget fra tjeneste. Og det samme er Thomas Ahrenkiel, tidligere chef for FE og indtil for nylig departementschef i Forsvarsministeriet, som blev fritaget fra tjeneste, umiddelbart inden han skulle have steget på et fly for at overtage posten som Danmarks ambassadør i Berlin.

Ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet  er der "indledt dialog" medarbejdere, der er tjenestefritaget på baggrund af TET's kritik. De tjenestefritagede medarbejdere tilbydes, mens sagen undersøges, at varetage stillinger, der ikke relaterer sig til efterretningstjenesten, men med uændrede løn- og ansættelsesvilkår.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce