Stækket arbejdstilsyn udsteder langt færre bøder

Arbejdstilsynet udsteder markant færre bøder end for få år siden. Kun 97 bøder blev udstedt sidste år, hvilket udgør en femtedel af antallet for 2015.
Kun 97 bødeforlæg blev udstedt i 2017 til arbejdspladser, der overtrådte arbejdsmiljøreglerne. Det tilsvarende tal var i 2015 451 bøder. Dermed er antallet af bøder skrumpet ind til kun en femtedel af antallet, som blev udstedt for to år siden.

Det viser et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, som Socialdemokratiets Bjarne Lausten har efterspurgt.

Nedgangen bekymrer hos LO, som ser det som endnu et tegn på, at Arbejdstilsynet mangler ressourcer til at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Nye regler for udstedelse af bøder har splittet ansvaret op mellem Arbejdstilsynet og politiet. Samtidig har adskillige sparerunder over de seneste år trukket betydelige ressourcer ud af Arbejdstilsynet. En undersøgelse fra november af rådgivningsvirksomheden COWI viser, at Arbejdstilsynet fra 2008 til 2016 mistede i gennemsnit 6 millioner kroner om året i bevilling, og svandt ind fra 800 til 600 årsværk.

LO: Flere virksomheder kan slippe afsted med dårligt arbejdsmiljø
 ”Det siger sig selv, at når der er færre ressourcer til at komme ud og besøge arbejdspladser, så vil der komme færre reaktioner [tildeling af bødeforlæg, red.]. Det er uomtvisteligt det, der vil være effekten. Vi ser desværre også, at det er sådan noget man kan slippe afsted med.”

Sådan forklarer Morten Skov Christiansen, næstformand i LO om dagens afdækning. For besparelserne på Arbejdstilsynet vil selvfølgelig have en konsekvens, understreger han.

”Der bliver færre tilsynsførende, der kan komme ud og lave besøg. I det her tilfælde, så kommer der også færre reaktioner. Det som der så bliver konsekvensen af den her politik [regeringens, red.] er, at der er flere virksomheder, som kan slippe afsted med at have et dårligt arbejdsmiljø. Og som kan slippe afsted med, at tilbyde deres medarbejdere et dårligt arbejdsmiljø, der slider dem ned. Det er dybt problematisk.”

Derfor skal der være en sammenhæng med sikringen af et godt arbejdsmiljø, hvis regeringen vil fortsætte sin plan om, at flere danskere skal blive længere på arbejdsmarkedet.

”Det er vigtigt at vi erkender, at hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet – og bliver ved med at hæve pensionsalderen, som regeringen foreslår. Så er vi nødt til at investere i et bedre arbejdsmiljø, og at alle lønmodtagere har forudsætningen for at blive længere på arbejdsmarkedet. I dag forlader hver femte LO-medlem arbejdsmarkedet før tid, på grund af nedslidning eller dødsfald. Så vi har altså en kæmpe opgave i at sikre, at arbejdsmiljøet bliver forbedret, og en kæmpe opgave i at komme efter de virksomheder, der hverken kan eller vil have et godt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads,” fastslår Morten Skov Christiansen.

Nye regler stækker Arbejdstilsynet
Da regeringen i 2016 ændrede reglerne for bøder udstedt af Arbejdstilsynet, var det for at styrke indsatsen. Der skulle kunne gives højere bøder for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvis virksomheder og arbejdspladser overtrådte reglerne under skærpende omstændigheder.

Men samtidig blev ansvaret delt mellem Arbejdstilsynet og politiet. Arbejdstilsynet skal nu melde disse omstændigheder til politiet, og virksomheder skal straffes gennem retssystemet. I stedet for gennem det administrative bødesystem, som Arbejdstilsynet har kompetence til at pålægge.

Arbejdstilsynet oplyser i en mail til Fagbladet 3F, at de som følge af de nye regler sender flere sager til politiet.

”Antallet af sager, der er indstillet til politiet i 2015, er opgjort til 580, mens antallet i 2016 ligger på 864. Antallet af administrative bøder i 2015 er opgjort til 451, mens antallet i 2016 var 138.

Det stemmer overens med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens vurdering. Overfor Fagbladet 3F vurderer han, at nedgangen i sager skyldes de nye regler, hvor flere sager bringes videre til politiet. Ifølge ministeren skal de mange sager hos politiet og domstole skabe et retligt grundlag for Arbejdstilsynet, så de også kan udstede bøder til virksomheder, som meldes under de skærpende omstændigheder.

Men nedgangen i antallet af sager fra 2015 til 2017 kan indikere, at der er en lang tidshorisont på politiet og domstolenes behandlinger af de indbragte sager, og dermed den rettesnor, som Arbejdstilsynet skal bruge for at kunne udstede bøder igen.

Ministeren melder dog overfor Fagbladet 3F, at han forventer nye meldinger indenfor en måned.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce