Stærkere arbejdsmiljørepræsentanter – nøglen til et bedre arbejdsmiljø

Arbejdsgiverne skal anerkende, at arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde, viden og indsigt er nyttig. Det er ikke bare noget man skal have fordi det står i love
Der er mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter i FH-fagbevægelsen, som hver dag arbejder for at skabe et bedre arbejdsmiljø for deres kolleger. De gør en kæmpe indsats, og det bør vi være endnu bedre til at anerkende.

De 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter fortjener anerkendelse og skulderklap

Det er dem, der ved hvor arbejdsmiljøproblemerne gemmer sig, og det er dem, der i dialog og samarbejde med kolleger, arbejdsledere og sikkerhedsledere, kæmper en daglig kamp for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hverdagen. Arbejdsmiljørepræsentanterne lytter til kollegernes problemer og skaber forandring til gavn for kolleger, arbejdspladser og samfund.

De 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter fortjener anerkendelse og skulderklap.

Danmarkshistoriens største arbejdsmiljøbegivenhed

Derfor iværksatte FH i 2019 kampagnen ”Arbejdsmiljørepræsentanternes år 2019”. Kampagnen har til formål at styrke synlighed og anerkendelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter, og gennem faglige arrangementer spredt ud over det ganske danske land, at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes viden og kompetencer om arbejdsmiljø.

Vi skød året i gang med et brag. En kold januar morgen samlede vi mere end 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter til Danmarkshistoriens hidtil største arbejdsmiljøbegivenhed. Arbejdsmiljørepræsentanter fra alle fag og alle dele af landet brugte dagen på at diskutere, hvordan vi sammen kan styrke arbejdet for at sikre vores kolleger et bedre og et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Der er siden januar gennemført op mod 200 tværfaglige arrangementer, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne har været i centrum

Der er siden januar gennemført op mod 200 tværfaglige arrangementer, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne har været i centrum. I alle dele af landet har der været afholdt temamøder og fyraftensmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne.

Stress og stigende arbejdspres fylder rigtig meget

Vi har været vidt omkring. Der har været særlig stor efterspørgsel på at vende roller og opgaver som arbejdsmiljørepræsentant og at blive skarpere på de udfordringer, som der i dag er inden for det psykiske arbejdsmiljøområde. Stress og stigende arbejdspres fylder rigtig meget i mange lønmodtageres hverdag.

Vi har også diskuteret det fysiske arbejdsmiljø. Hårdt fysisk arbejde og tunge løft er også i 2019 et tema, som fylder rigtig meget, og det har vi mærket, når vi har arrangeret møder med fokus på den fysiske nedslidning, som er hverdag for alt for mange af vores kolleger ude på arbejdspladserne.

Fagforeninger er gået sammen i nye konstellationer på tværs af fag, og der er skabt nye fællesskaber, venskaber og alliancer på tværs af de mange forskellige fagforeninger og faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kampagnen kulminerer den 12. december, når vi igen samler flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter til stormøde i Odense. Vi samler op på året, der er gået. Og vi ser fremad og arbejder med videre med nye værktøjer, der skal styrke samarbejdet om det gode arbejdsmiljø.

Arbejdsgiverne skal på bannen 

Vi vil samtidig sende et meget klart budskab til arbejdsgiverne og det politiske Danmark. Arbejdsmiljørepræsentanterne er nøglen til et bedre arbejdsmiljø. Det er arbejdsmiljørepræsentanterne, der gennem daglig kontakt og dialog med kolleger ved, hvad der rører sig, hvor der er problemer, og hvor der er brug for en særlig indsats. Arbejdsmiljørepræsentanterne har en unik viden som ingen andre.

Arbejdsmiljørepræsentanterne er nøglen til et bedre arbejdsmiljø

Arbejdsgiverne skal også anerkende, at arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde, viden og indsigt er nyttig, og at man ikke bare skal have en arbejdsmiljørepræsentant, fordi det står i loven. Brug dog den viden aktivt, kære arbejdsgivere, og sørg for at skabe de nødvendige rammer, så vi bringer arbejdsmiljørepræsentanterne og deres helt unikke viden og indsigt i spil, til fælles gavn for udviklingen af et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Jeg tror fuldt og fast på, at hvis vi investerer mere i vores arbejdsmiljørepræsentanter, så kan vi få et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor færre bliver syge og nedslidte af at gå på arbejde, og hvor flere kan holde til at arbejde frem til pensionsalderen.

Alt for mange har slet ikke en arbejdsmiljørepræsentant

Vi ved fra egne undersøgelser at arbejdsmiljørepræsentanterne mangler tid til hvervet og ikke får den nødvendige efteruddannelse. Det skal vi have lavet om på. Vi ved også, at der på alt for mange arbejdspladser slet ikke er en arbejdsmiljørepræsentant, ligesom det ikke er alle arbejdsmiljørepræsentanter, der er beskyttet mod afskedigelse. Selvom det er få, der ikke er beskyttet, arbejder vi naturligvis for at få alle med.

Lad os give arbejdsmiljørepræsentanterne det nødvendige uddannelsesløft

Derfor:

- Lad os give arbejdsmiljørepræsentanterne det nødvendige uddannelsesløft og den tid, de har brug for i dagligdagen

- Lad os sikre at alle arbejdsmiljørepræsentanter har en reel ansættelsesbeskyttelse, også dem der arbejder på det uorganiserede arbejdsmarked og uden overenskomst

- Lad os sikre kollegerne mulighed for at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, som er tæt på netop deres arbejde. Arbejdsmiljørepræsentanterne skal være tilgængelige for kollegerne, og det kræver en opstramning og redefinering af, hvad nærhed til en arbejdsmiljørepræsentant reelt betyder.

Vi skal næste år gennemføre trepartsdrøftelser om en styrkelse af arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Jeg vil her på vores 25.000 arbejdsmiljørepræsentanters vegne kæmpe hårdt for at skabe reelle forbedringer på de oven for nævnte områder.

Sammen kan vi løfte arbejdsmiljøet. Det gode arbejdsmiljø skabes ude på arbejdspladserne, og det begynder med en reel anerkendelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce