Statsrevisorerne kritiserer Landbrugsstyrelsen og pressechef med fortid hos V

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Statsrevisorerne er rystede over en ny sag, der handler om manglende kontrol hos Landbrugsstyrelsen med udbetaling af  tilskud.

Den manglende kontrol med sammenfald i ejerkredse og udbetaling af tilskud har fundet sted gennem 16 år. det får flere statsrevisorer til at udtale, at det grundlæggende problem synes at være, at der er for tætte bånd mellem styrelsen og landbruget.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, satser på at blive regionsrådsformand for Region Nordjylland. Og så har Erhvervsministeriet fået ny presse- og kommunikationschef med fortid hos Venstre og Liberal Alliance.

 

Statsrevisorerne: Utilstrækkelig kontrol med landbrugsstøtte

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med landbrugstilskud. Det kan betyde tilbagebetaling af EU-midler.

Det skriver Statsrevisorerne i en beretning, der netop er offentliggjort.

Landbrugsstyrelsen kritiseres for manglende kontrol med, om landbrugsbedrifter har lavet en kunstig opdeling af deres bedrift for at omgå et støtteloft.

Statsrevisorerne nævner et eksempel, hvor en landbrugsbedrift på 90 hektarer opdeles i tre selskaber, der hver søger om landbrugsstøtte.

Dermed kan alle tre selskaber få udbetalt op til den maksimale støtte og tilskud.

Rigsrevisionen har undersøgt sagen og har fundet frem til at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 fik udbetalt 888 millioner kroner.

Statsrevisorerne kritiserer den manglende kontrol “skarpt”:

“Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere.”

Og videre:

“Landbrugsstyrelsen ved for eksempel ikke, hvor stor en andel af de 888 millioner kroner, som er udbetalt i tilskud i 2019, der uberettiget er udbetalt til landbrugere, fordi de har opsplittet deres bedrifter.”

Der bliver hvert år uddelt omkring syv milliarder kroner i tilskud. Men Landbrugsstyrelsen har ikke 'sikret en tilstrækkelig kontrol' med modtagernes ejerforhold og har ikke 'i tilstrækkeligt omfang' sikret sig, at 'væsentlige krav' er overholdt.

Læs mere her.

 

Statsrevisorer: For tætte bånd mellem styrelse og landbrug

Det er for dårligt, at Landbrugsstyrelsen i op mod 16 år ikke har kontrolleret ordentligt, når det kommer til at udbetaling af landbrugsstøtte. Og det tyder på, at forholdet mellem erhvervet og staten er for tæt.

Det vurderer næstformand for Statsrevisorerne Klaus Frandsen (R) onsdag, efter at Statsrevisorerne har fremlagt skarp kritik af kontrollen med landbrugsstøtte.

“Det er ikke godt nok. Det er det bare ikke,” siger han til Ritzau ifølge Berlingske.

Han henviser til, at der tidligere også har været kritik af kontrollen med fiskekvoter, dyretransporter og tilsyn på fiskeriområdet.

“Det indtryk, man får, er, at der ikke i departementet er en sammenhæng, hvor man ser på, hvordan man forvalter dette her ordentligt. Der er en kultur i departementet om, hvordan dette her skal foregå, der ikke er på plads,” siger Klaus Frandsen.

Statsrevisorernes beretning viser også, at Landbrug & Fødevarer har lagt pres på embedsværket.

Direkte adspurgt om, hvorvidt forholdet mellem administrationen og erhvervet er for tæt, svarer Klaus Frandsen:

“Ja, det er svært at få andet indtryk.”

Også Enhedslistens statsrevisor, Pelle Dragsted, er enig:

“Helt personligt mener jeg, at med de sager, vi har set, er eller har der været alt for tætte relationer mellem administrationen og erhvervet.”

Læs mere her.

 

Konservatives sundhedsordfører vil være regionrådsformand

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, stiller op som kandidat til at blive formand for Region Nordjylland.

Det skriver De Konservative i Nordjylland i en pressemeddelelse.

“Jeg har siddet i regionsrådet, siden regionen blev startet. Der er så mange spændende opgaver, der presser sig på. Vi har en demografisk udfordring i forhold til, at der bliver flere og flere ældre og flere og flere kronisk syge. Så har vi nogle store udfordringer til at have praktiserende læger nok,” siger Per Larsen.

“Vi har ganske få praktiserende speciallæger, hvilket giver nogle lange ventelister. Vi har i det hele taget store problemer med at holde personale i vores region.”

Regionen plages ifølge Per Larsen blandt andet af for mange regler og for lidt handling, når det kommer til at få praktiserende læger til nordjyderne:

“I forhold til praktiserende læger er der en træghed i systemet, som vi skal have gjort op med. Så sent som sidste år skubbede jeg på for at få en praktiserende læge til Suldrup. Der har de en fremragende klinik. Det var ved at strande simpelthen i bureaukrati, og man var ved at møde sig ihjel.”

Der skal dog ske et politisk jordskælv i det nordjyske, hvis De Konservative skal i spil til formandsposten i regionen, skriver Ritzau ifølge Jyllands-Posten.

Ved det seneste valg i 2017 fik partiet 27.048 stemmer i regionen. Den socialdemokratiske spidskandidat, Ulla Astman, fik alene 48.586. Socialdemokratiet fik ved det valg 132.252 stemmer svarende til 41,5 procent.

Per Larsen blev valgt ind i det 41 personer store regionsråd med 10.925 stemmer. Her er han gruppeformand for sit parti.

I første omgang betyder Per Larsens kandidatur ikke noget for hans virke i Folketinget, oplyser han. Skulle han blive valgt som regionsrådsformand, vil det dog være en anden situation, erkender han.

Læs mere her.

 

Erhvervsministeriet har ansat ny pressechef med fortid hos V og LA

Erhvervsminister Simon Kollerup får fra 1. juni ny presse- og kommunikationschef.

Valget er faldet på Martin Lünell, der kommer fra en stilling som politisk chefkonsulent hos Dansk Erhverv.

Fra 2018 til 2019 var Martin Lünell særlig rådgiver for daværende udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA).

Derfør var Martin Lünell i fire år ansat i Venstre, hvor han senest var souschef i pressetjenesten fra 2017 til 2018.

Martin Lünell afløser Mads Kolbye, der fra 1. maj skifter til kommunikations- og PR-bureauet Radius.

placeholder
Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce