Stigende ulighed bekymrer flere og flere europæere

Stigende økonomisk ulighed er nu et af de emner, der optager europæerne mest. I Tyskland er det nummer et på listen over borgernes bekymringer
Stigende afstand mellem rig og fattig i samfundet bekymrer i høj grad vælgerne i syv europæiske lande. Faktisk er det den største bekymring blandt borgerne i Europas folkerigeste land, Tyskland. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov, som har bedt et repræsentativt udsnit af befolkningen i syv europæiske lande om at udpege de største problemer, deres land står over for.

I hvert land har de adspurgte kunne pege på to problemer, og i både Tyskland og Finland er bekymringen for den stigende afstand mellem top og bund, helt i top blandt de 14 emner, der kunne vælges imellem. I Frankrig ligger bekymringen for stigende ulighed på andenpladsen, mens den i Danmark og Norge ligger på tredjepladsen.

Dermed udgør ulighed sammen med immigration og sundhed de største bekymringer for borgerne i de syv lande. Derimod ligger emner som arbejdsløshed, klimaændringer, terrorisme i alle lande lavere end spørgsmålet om ulighed.

Briter mest positive over for mere omfordeling
Billedet ser omvendt ud, når der ses på, hvor der er opbakning til at hæve skatterne og sætte det offentlige forbrug i vejret. Her er det blandt briterne, der er største opbakning til højere skatter og højere offentligt forbrug. Derimod er franskmænd og tyskerne de mest kritiske i forhold til at hæve skatter og offentlige udgifter.

På ene skala fra 1 til 10, hvor 1 er mindst opbakning til højere skatter og højere forbrug og 10 er højest opbakning, ligger briterne i gennemsnit på 5, mens tyskerne for franskmændene ligger på 7. De øvrige lande ligger på 6.

En forklaring på den forholdsvis lave andel af briter, som peger på ulighed som et af de to vigtigste problemer, kan være, at Brexit i øjeblikket overskygger mange andre emner. Hele 44 procent peger på deres lands forhold til EU som et af de to vigtigste problemer, mens det i de øvrige lande (ikke så overraskende) blot er nogle få procent som har det blandt de vigtigste problemer.

Det går den forkerte vej med privatøkonomien
Bekymringen for den stigende ulighed kan også skyldes, at mange europæere mener, det går den forkerte vej med deres privatøkonomi.

Trods meget snak om, at Europa de seneste år har været på vej ud af krisen, så der i fem ud af de syv lande et flere som mener, at deres egen private økonomi har udviklet sig til det værre, end til det bedre.

I Frankrig mener 44 procent, at deres økonomiske situation er værre end for et år siden, mens kun 14 procent mener, at den er bedre. I Storbritannien mener 34 procent, at udviklingen har været til det værre, mens kun 16 procent mener, at den har været til det bedre. Kun i Danmark og i Sverige er der flere som mener det er gået fremad, end som mener det er gået tilbage.

Undersøgelsen viser i øvrigt også, at det store flertal af danskerne ønsker at bevare Danmark i EU. 6 ud af 10 danskere ønsker at blive i unionen, mens kun omkring hver fjerde vil forlade den. Dermed er Danmark sammen med Tyskland det mest EU-positive af de 7 lande.


Kommentarer fra Facebook