Stigning i smitte fra mink til mennesker i Midt- og Sydjylland

”Vi forventer at se en stigning i andelen af personer smittet med minkvarianter i de kommende uger i Region Midtjylland,” oplyser Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut
Der sker en fortsat stigning i antallet af covid-19-smittede personer med tilknytning til minkproduktion i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Det oplyser Statens Serum Institut, SSI.

Det sker selv om alle mink på de 285 smittede minkfarme nu er aflivet, ifølge Fødevarestyrelsen. Dog er minkene på andre 25 minkfarme, som er under mistanke for at være smittede covid-19, fortsat i live.

Udviklingen i antallet af smittede farme og personer med tilknytning til minkproduktion har fulgt hinanden gennem covid-19-udbruddet i mink. Den gode nyhed er, at smittekurven toppede i uge 44 i Nordjylland:

”I uge 44 toppede kurven for Nordjylland. Derfra sås et fald i antallet af nye smittede farme og tilknyttede personer. Dette fald er fortsat i de følgende uger”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Til gengæld flyttede mink-smitten sydpå til Region Midtjylland og Region Syddanmark

Til gengæld flyttede mink-smitten sydpå til Region Midtjylland og Region Syddanmark - og dermed også problemet med mink-tilknyttede personer, der blev smittet med covid-19.

I alt er 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Syddanmark nu ramt:

“I uge 45 sås en stigning af antallet af smittede farme og tilknyttede personer i Region Midtjylland. Og i ugerne 46 og 47 er denne stigning fortsat. De fleste af de positive besætninger og tilknyttede personer blev observeret i de minktætte kommuner Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Men også andre minkproducerende kommuner i regionen er ramt,” oplyser SSI.

Samme udvikling ser SSI i Syddanmark: 

“I Region Syddanmark begyndte antallet af smittede farme og tilknyttede personer at stige i uge 45. En stigning, som også er fortsat.”

Forventer stigning i personer smittet med  minkvarianter i Midtjylland 

Siden SSI’s sidste opgørelse er der blevet sekventeret 985 prøver mere fra uge 45. Heraf udgjorde minkvarianter cirka 5%.

I Region Nordjylland udgjorde minkvarianten 28% af de smittede i uge 45 mod 20% i uge 44.

“Heldigvis ser vi nu faldende smittetal i Region Nordjylland. Og andelen af personer smittede med minkvarianter ligger betydeligt lavere end i uge 41-43. Så alt tyder på, at det går den rigtige vej med smitten her”, siger Tyra Grove Krause

I Region Midtjylland udgjorde minkvarianten henholdsvis 12% i uge 44 og 9% i uge 45. Men Statens Serum Institut forventer at se en stigning i antallet af personer, der er smittet med minkvarianter den kommende tid:

vi ser en brat stigning i antal af smittede personer med tilknytning til minkproduktion

”Vi forventer at se en stigning i andelen af personer smittet med minkvarianter i de kommende uger i Region Midtjylland, da vi ser en brat stigning i antal af smittede personer med tilknytning til minkproduktion,” siger Tyra Grove Krause.

I de øvrige regioner ses kun sporadiske tilfælde af personer smittet med minkvarianter i befolkningen som helhed.

Forsinkelse i smittetallene

Tyra Grove Krause forklarer, at der er en vis forsinkelse i tallene. Og derfor forventer SSI, at der i den kommende tid også vil blive konstateret en stigning af smitte af personer med minkvarianter i det syd- og sønderjyske:

“Først ser vi smitte på farmene, så ser vi smitte blandt personalet, og så til sidst breder smitten sig ud i samfundet fra farmene. Vores erfaring er også, at man opdager smitten på farmene ret sent. Så når man opdager smitte, så har den formentlig pågået et par uger. Så der er altså noget forsinkelse i smittetallene,” forklarer Tyra Grove Krause over for Netavisen Pio.

Så vores næste bekymring er selvfølgelig Syd- og Sønderjylland

“Udviklingen i smittetallene udvikler sig ned gennem Jylland. Så vores næste bekymring er selvfølgelig Syd- og Sønderjylland.”

Hun oplyser, at erfaringen også viser, at de minkfarme, der pt. er under mistanke for at være smittet med covid-19, der “vil en stor del af dem senere blive bekræftet smittede.” 

Midtjylland slipper sandsynligvis for ekstra restriktioner

Så med det totalbillede, vi ser nu, hvordan ser Statens Serum Institut på de beslutninger, der har været foretaget indtil nu for så vidt angår mink?

Vi bakker op om beslutningen om at aflive samtlige mink i Danmark

“Vi bakker op om beslutningen om at aflive samtlige mink i Danmark - og bakker også op om den midlertidige nedlukning i syv nordjyske kommuner. Det bliver formentlig ikke nødvendigt på tilsvarende måde at lukke områder i Midtjylland ned, fordi man her nåde at komme på forkant med udviklingen,” siger Tyra Grove Krause.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

DERFOR det totalt RIGTIGE at ALLE mink bør aflives. HETZEN mod regeringen er værrer end TÅBELIG. Skal landets borgere da dø af mink Corona blot fordi griske minkavlere skal have mønt. Det er fuldkommen vanvittigt. Regeringen har gjort det helt rigtige.Den BEDSTE socialdemokratiske regering vi har haft til dato.

Enig! Syg i februar, med fortsat invaliderende betydelige funktionsnedsættelser 8 mdr efter. Har mistet et godt helbred og mit job pga samme. Hvordan kan det være at de borgerlige partier, anført brutalt af Venstre, er ligeglade med at borgere bliver varigt handicappet af coronainfektion, uden adgang til behandling eller særlige økonomiske erstatninger, hvorimod minkavlere forgyldes for nødvendig aflivning af deres mink-corona-reservoirer? ... og ydermere gøres til helte? Dyreliv over menneskeliv. Det er skammeligt, Venstre! Stemmefiskeri over menneskeliv. Flovt at være dansker.

PROTESTER såfremt det "blå kompagni" vælter regeringen. Dette "kompagni" der resolut vil gøre ALT for at få magten igen.

Lad nu magten komme over i den anden side af salen. Jeg er træt MF's overformynderi, træt af mundbind og diverse andre urimelige restriktioner (f.eks. i Nordjylland), træt af at vi bliver behandlet som en flok får og træt af at blive talt ned til!!
Desuden lov er lov og lov skal holdes, gælder også for ministre, uvidenhed fritager ikke for ansvar!!

Du er kommet til at trykke dig ind på den forkerte side. Du skal skrive https://lf.dk/ i søgefeltet.

Landbrug & Fødevarer F.M.B.A. hvor f.m.b.a. = Virksomhed med begrænset ansvar

Der er kun et (1) ord der passer på dig og det er ansvarsløs!

Så du stiller dig forhåbentlig bagest i køen, når sundhedsvæsenet ikke kan følge med- det vil være konsekvensen hvis ikke der gøres de nødvendige tiltag. Du kan da bare se, hvordan det går i visse andre lande, som har en løsere tilgang til pandemien

jeg takke for Mette Frederiksens indsats mod coronaen og jer sundhedsmyndigheder

Annonce