Støtten smuldrer til Støjberg

Flertal vil have undersøgt, om Støjberg bør stilles for en rigsret. Forstå hvorfor, hvem der skal gøre det, hvornår det sker - og hvad der kræves
Foto: Estonian Presidency 2017, Flickr
Efter at Instrukskommissionen mandag kritiserede tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) håndtering i 2016 af adskillelsen af mindreårige asylpar, er det nu op til Folketinget at håndtere denne kritik. Eller om Venstres næstformand med andre ord skal stilles for en rigsret eller bør slippe med en såkaldt næse.

Foreløbig kræver kun Alternativet, Frie Grønne og Liberal Alliance, at Inger Støjberg stilles for en rigsret, mens Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til gengæld afviser enhver snak om, at en sådan kan komme på tale.

De andre partier, herunder Venstre, er enige om i første omgang få en uafhængig juridisk gennemlæsning og vurdering af Instrukskommissionens delberetning. Juristerne vil kunne vurdere, om anklagen vil holde i en eventuel rigsretssag og give et bud på, hvordan et anklageskrift kan se ud. Det har ikke ligget inden for Instrukskommissionens opgave.

placeholder

Hvilket er den model, som Folketinget i sin tid benyttede sig af i forbindelse med Tamil-rapporten. Den vurdering endte som bekendt med, at der blev rejst en rigsretssag mod nu afdøde justitsminister Erik Ninn-Hansen (C). Erik Ninn-Hansen blev idømt fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid for at have standset familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden Folketingets tilladelse.

Hvorfor?

Mens der altså er politisk uenighed om alvoren i Instrukskommissionens kritik af Inger Støjberg, er det straks sværere at finde juridiske eksperter, som ikke mener, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister. Hvilket selvfølgelig, ligesom i enhver anden retssag, ikke er ensbetydende med, at den anklagede, og i dette tilfælde Venstres næstformand, faktisk er skyldig.

I delberetningen konkluderer Instrukskommissionen, at Inger Støjberg blev advaret om, at ønsket om at adskille alle asylpar var ulovlig, men at hun alligevel udsendte en pressemeddelelse om, at det skulle ske. Kommissionen fastslår også, at den daværende udlændinge- og integrationsminister efterfølgende i flere tilfælde gav Folketinget urigtige og misvisende oplysninger herom.

Ikke ét eneste vidne

Inger Støjberg henviser ganske vist til, at nok har hun begået fejl, men ”det fremgår af rapporten (delberetningen, red.), at ikke ét eneste vidne har sagt, at jeg skulle have givet en tjenestebefaling til mit daværende embedsværk om at administrere i strid med loven.”.

placeholder

Hvilket ganske vist er rigtigt.

Inger Støjbergs problemet er bare, at ministeransvarsloven netop ikke kræver, at hun skal have afgivet en sådan tjenestebefaling om at administrere i strid med loven. Det er nok, at den daværende udlændinge- og integrationsmister vidste, at der var ved at ske noget ulovligt – og undlod at forhindre dette i at ske.

Og det mener Instrukskommissionen altså, at Inger Støjberg var klar over.  

Hvem?

Ifølge Folketingets forretningsorden skal beretninger fra undersøgelseskommissioner, der vedrører ministres, herunder afgåede ministres, forhold, behandles af Udvalget for Forretningsordenen (UFO) med henblik på en eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet.

Men Udvalget for Forretningsordenen, der blandt andet også beskæftiger sig med Folketingets budget og administration, har dog nedsat et permanent udvalg under sig, der netop skal lave det forberedende arbejde i forbindelse med spørgsmål om ministeransvar.

Og det er dette underudvalg, der skal afgive en udtalelse til udvalget til brug for denne eventuelle indstilling.

Hvornår?

Når Instrukskommissionen kom med en delberetning allerede nu, skyldes det, at den 10. februar 2021 vil det være fem år siden, at Inger Støjberg udsendte den berømte/berygtede pressemeddelelse, hvorefter sagen vil blive forældet.

Af samme årsag mødtes underudvalget allerede tirsdag til en indledende drøftelse af tidsplanen, ligesom der nu bliver sendt et brev til Inger Støjberg, hvor hun tilbydes at komme med sine kommentarer til Instrukskommissionens delberetning samt bliver gjort opmærksom på muligheden for at få beskikket en bisidder (Folketinget betaler honoraret).

Fristen for at komme med eventuelle bemærkninger til beretningen er sat til den 4. januar, og allerede dagen efter mødes underudvalget for at gå igang med at skrive en udtalelse.

Hvis anbefalingen er, at der bliver rejst sag ved Rigsretten mod Inger Støjberg, så forudsætter det en folketingsbeslutning, der skal behandles to gange i folketingssalen efter samme regler, som gælder for lovforslags anden og tredje behandling. Hvilket kan blive i den første uge af februar.

Hvad?

I sidste ende er det hverken Instrukskommissionen eller de uvildige juridiske eksperter, som kommer til at afgøre, hvad der skal ske med Inger Støjberg. Det er et flertal i Folketinget - 90 mandater.

På forhånd er der blevet spekuleret i, om Inger Støjbergs kritikere i Venstres folketingsgruppe krydser fingre for, at sagen netop ender i en rigsretssag. Hvis de ikke selv tør smide den populære næstformand under bussen af frygt for, at hun trækker partiet med, så kan de måske få andre (læs: en rigsretssag) til at gøre det.

Omvendt er der blevet spekuleret i, om regeringen i dag er interesseret i en rigsretssag, der handler om udlændingepolitikken (det daværende oppositionsparti støttede i første omgang Inger Støjbergs adskillelse af asylparrene). Og derudover spøger minksagen. Selvom sagerne er forskellige, så ved regeringen selvfølgelig, at det kan blive pay back time, når den såkaldte granskningskommission bliver færdig.

Men flertallets beslutning om nu at lade de juridiske eksperter vurdere spørgsmålet vil gøre det svært – eller i hvert fald svære - for det samme flertal efterfølgende ikke at følge denne vurdering. I den forbindelse skal man huske på, at når Folketinget nu er i tidsnød, så skyldes det, at det først var efter folketingsvalget, og regeringsskiftet, i 2019, at der overhovedet var flertal for en kommissionsundersøgelse.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvordan kan hun fortsat sidde som retspolitisk ordfører for venstre, det er rent til grin. Hun burde vise lidt mindre selvtilfreds arrogance og læse den konklusion igen, før hun kører løs med ordet ordre. Hun har vildledt løjet og administreret forkert og ulovligt bevidst. Det er klart kritisabelt. Det bør få konsekvenser. Hun blev advaret flere gange, men grundede egen holdning igennem.

Trump-fede egen....

Hvordan kan Mette Frederiksen side som statsminister?
Ikke mærkeligt at tilliden til myndighederne er i frit fald!
Der er stadigvæk ikke lovgrundlaget på plads!

Jens Peder Nielsen, lovgrundlaget ville være på plads,
hvis ikke De Konservative og Venstre var ligeglade med
at lovgivningen er vigtig, disse 2 partier har nægtet,
at deltage i en hastelovgivning, som er den normale
praksis, når der er et flertal for en hastelovgivning.
Kender du ikke de politiske spilleregler, siden du skriver,
at lovgivningen ikke er på plads, hvis ikke 65 % af
folketinget vil deltage i en hastelovgivning, tager det
den normale tid på minimum 30 dage at få lovgivning på plads.
Til dit første spørgsmål, så har et flertal af folketingets
partier tillid til Mette Frederiksen, og ifølge den seneste
meningsmåling, har 55 % af tillid til regeringen og dets
støttepartier, og kun 42,7 % støtter op omkring oppositionen.
Det er en kort opdatering til dig om situationen i dansk politik.

Jens Peder Nielsen
Du er da vist igang med at blande pærer og æbler!

Inger Støjberg: Arrogant, skarp og bestemt. Hun har bevidst handlet i strid med lovgivningen. MEN - uagtet dette faktum, så er det spørgsmålet hvorvidt Soc. vil stemme for en mulig rigsretsag, da de også har en sag hængende over hovedet med risiko med pay-back senere. Foreløbig har de sagt ja til en advokat-vurdering.
Venstre har problemer med at påberåbe sig "lov & orden"-temaet i fremtiden, hvis de ikke gør noget omkring Støjberg nu. Med andre ord. De to største partier har svært ved at manøvrere...

Flemming Riedel, jeg kan ikkerigtig forene mig med at du skriver,
at Socialdemokratiet ha en lignende sag, hængende over hovedet.
Det som du beskriver, er ikke en retsstat værdig.
Hvis Socialdemokratiet har begået ulovligheder, må det frem i lyset.
I 2009 brød Kristian Jensen grundloven, men der var et flertal i
Folketinget som på det tidspunkt var ligeglade med dette lovbrud.
Det kan ikke være sådan, at fordi man har et flertal bag sig,
må man gerne begå lovbrud. Dansk Folkeparti var i 2009 ligeglade.
Fra 2016 til 2020 har Dansk folkeparti givet udtryk for, at man
er ligeglad med om Inger Støjberg har begået ulovlig håndtering
af den lovgivning der har været som arbejdsgrundlag i sit ministerie.
Det som Inger Støjberg har begået, har intet med disse unge kvinder
at gøre, hun har brudt lovgivningen på området.
Hun har misinformeret ombudsmanden, og hun har misinformeret folketinget.
Og dette er sket med et flertal i ryggen, som har været total ligeglade.

Flemming Riedel, jeg kan ikkerigtig forene mig med at du skriver,
at Socialdemokratiet har en lignende sag, hængende over hovedet.
Det som du beskriver, er ikke en retsstat værdig.
Hvis Socialdemokratiet har begået ulovligheder, må det frem i lyset.
I 2009 brød Kristian Jensen grundloven, men der var et flertal i
Folketinget som på det tidspunkt var ligeglade med dette lovbrud.
Det kan ikke være sådan, at fordi man har et flertal bag sig,
må man gerne begå lovbrud. Dansk Folkeparti var i 2009 ligeglade.
Fra 2016 til 2020 har Dansk folkeparti givet udtryk for, at man
er ligeglad med om Inger Støjberg har begået ulovlig håndtering
af den lovgivning der har været som arbejdsgrundlag i sit ministerie.
Det som Inger Støjberg har begået, har intet med disse unge kvinder
at gøre, hun har brudt lovgivningen på området.
Hun har misinformeret ombudsmanden, og hun har misinformeret folketinget.
Og dette er sket med et flertal i ryggen, som har været total ligeglade.

Flemming Riedel, jeg kan ikkerigtig forene mig med at du skriver,
at Socialdemokratiet har en lignende sag, hængende over hovedet.
Det som du beskriver, er ikke en retsstat værdig.
Hvis Socialdemokratiet har begået ulovligheder, må det frem i lyset.
I 2009 brød Kristian Jensen grundloven, men der var et flertal i
Folketinget som på det tidspunkt var ligeglade med dette lovbrud.
Det kan ikke være sådan, at fordi man har et flertal bag sig,
må man gerne begå lovbrud. Dansk Folkeparti var i 2009 ligeglade.
Fra 2016 til 2020 har Dansk folkeparti givet udtryk for, at man
er ligeglad med om Inger Støjberg har begået ulovlig håndtering
af den lovgivning der har været som arbejdsgrundlag i sit ministerie.
Det som Inger Støjberg har begået, har intet med disse unge kvinder
at gøre, hun har brudt lovgivningen på området.
Hun har misinformeret ombudsmanden, og hun har misinformeret folketinget.
Og dette er sket med et flertal i ryggen, som har været total ligeglade.

Det lyder godt, to rigsretssager!
Mette Frederiksen kan godt forberede sig;-)

Jens Peder Nielsen, det er da fuldstændig spild af tid og
penge, at slæbe Inger Støjberg for en Rigsret, punkt 1 så
vil hun stadig sidde og lyve i Rigsretten, de partier som
støtter Inger Støjberg, er da fløjtende ligeglade med lov
og ret, hvis de bare har et flertal bag sig.
De har i næsten 5 år været vidende om hendes manglende vilje
til at følge den Danske lovgivning, selv efter at ombudsmanden
har påtalt ulovlighederne, førte hun folketinget bag lyset (løj)
Men som de siger i den BLÅ stue "går den så går den".

Det er spild af tid og penge, at føre rigsretssag. Vi må heller bruge tiden på at passe på os selv og Danmark

Arne Jensen, det er da ikke spild af tid og penge at slæbe hende for en rigsretsag,- selvfølgelig vil hun lyve ganske som hun gjorde for instrukskommisionen, Ombudsmanden, Folketinget og i utallige samråd, Instrukskommisionen gennemskuede det og afgav deres beretning. At DF og Nye Borgerlige accepterer hendes løgne og ligefrem bagatelliserer dem, siger mere om Dem og deres indstilling til Lov og Ret i Danmark.

Annonce