Stop besparelserne på vores uddannelser

Vi er bange for, at politikerne ikke forstår konsekvenserne af deres politik. Forudsætningerne for et sundhedssystem i verdensklasse bliver undergravet
3 ud af 4 sygeplejestuderende oplever at få for lidt undervisning i medicinhåndtering. Halvdelen føler sig ikke godt nok klædt på til deres praktikforløb. 

Det er alarmerende tal, der bør få enhver ansvarlig politiker, til at styrke kvaliteten af uddannelsen.

Årlige besparelser på 2 procent er meningsløse
Derfor er det også fuldstændig meningsløst, at regeringens nye forslag til finanslov endnu engang fortsætter de årlige besparelser på 2 procent af vores uddannelser. Hertil skal lægges, at der bliver stadig mindre tid til den enkelte studerende, når vi er i praktik på sygehusene. Alt dette underbygges af en undersøgelse, der meget tydeligt dokumenterer at nyuddannede sygeplejersker efterlyser bedre støtte til at få fodfæste i faget.

Vi er bange for, at politikerne ikke helt forstår de langsigtede konsekvenser af deres politik


Vi er bange for, at politikerne ikke helt forstår de langsigtede konsekvenser af deres politik.

Danske sygeplejersker har historisk været rigtigt dygtige. Det er vi stadig. Derfor har det danske sundhedsvæsen, også været stand til at sikre befolkningen behandling og pleje på et højt niveau. Men den slags er ikke gratis.

Folketingsflertal må tage ansvar
Forringelsen af vores uddannelse, kan måske ikke mærkes af borgerne fra den ene dag til den anden. Men regeringens økonomiske politik undergraver langsomt, forudsætningerne for et sundhedssystem i verdensklasse.

Regeringens økonomiske politik undergraver langsomt, forudsætningerne for et sundhedssystem i verdensklasse

Vi vil meget nødigt virke utaknemmelige. Men vores nye kolleger står med et enormt ansvar for dine og mine familiemedlemmer. Jeg håber derfor, at er flertal i folketinget vil sætte et stopper for de årlige besparelser på vores uddannelser.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København

Sygeplejestuderende fra Region Hovedstaden


placeholder

Annonce