Annonce

Stor geografisk forskel i søgningen til erhvervsskoler

Der er stor forskel mellem kommunerne i forhold til, hvor mange elever der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Kun fire procent af de unge i Gentofte valgte i år en erhvervsuddannelse.
Som vi har fortalt de seneste dage på Netavisen Pio, så viser nye tal fra Undervisningsministeriet, at 18,5 procent af eleverne i 9. eller 10. klasse i år har valgt en erhvervsuddannelse efter sommerferien.

Dermed er andelen af unge, som søger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, de seneste år stabiliseret på omkring 18-19 procent. Det er lykkedes at bremse det drastiske fald i ansøgningerne, som har fundet sted siden midten af nullerne. Men omvendt er det heller ikke lykkedes at vende udviklingen, sådan som det var håbet med erhvervsskolereformen. Her blev der fastlagt et mål om, at 25 procent i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse – et tal der skal være steget til 30 procent i 2025.

Men de 18,5 procent dækker over store geografiske forskelle. Det viser et notat fra Undervisningsministeriet, som opgør søgningen til erhvervsskoler i de enkelte kommuner. Mens nogle kommuner allerede ligger pænt over målene, så ligger andre kommuner markant under.

Region Hovedstaden helt i bund
Region Hovedstaden helt i bund. Her var det blot 13,2 procent af eleverne, som valgte en erhvervsuddannelse. Der er endda tale om et lille fald, idet andelen sidste år var på 13,7 procent. Region Nordjylland lå omvendt med 22,2 procent pænt over landsgennemsnittet som den region, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse.

erhv1
Kilde: Undervisningsministeriet

Går man ned på kommuneniveau, så er det især kommunerne nord for København som trækker gennemsnittet nedad. Kun godt 4 procent af de unge i Gentofte og Rudersdal valgte at søge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. På de følgende pladser kommer Hørsholm, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Allerød. Solrød, som klemmer sig ind på en delt 10.-plads, er den eneste kommune uden for Region Hovedstaden, som er med på top-10-listen.

Der er dog også kommuner i Region Hovedstaden, som har betydelig højere ansøgninger. Bornholm topper med hele 28,1 procent, og også kommuner som Frederikssund, Tårnby, Ishøj og Halsnæs ligger pænt over landsgennemsnittet.

erhv2
Kilde: Undervisningsministeriet

Ø-kommuner topper listen
Ses der i stedet på hvilket kommuner der har den højeste andel af elever, som søger erhvervsuddannelse, så toppes listen af tre ø-kommuner, Læsø, Samsø og Landeland. Også Morsø, Bornholm og Lolland er med i top-10. Det hører med til historien, at flere af disse kommuner er meget små – eksempelvis er opgørelsen for Læsø kommune baseret på 17 elever. Ikke desto mindre skiller ø-kommunerne sig markant ud. Med 36,1 procent er Norddjurs kommune den ”fastlandskommune” som klarer sig bedst.

erhv3
Kilde: Undervisningsministeriet

Ses der på landets fem største byer, er der også betydelig forskel. Aarhus og København ligger helt i bund med omkring 12,5 procent. Odense ligger lidt højere, mens kun Esbjerg ligger over landsgennemsnittet. Det er altså i høj grad også landets største byer, som er med til at trække gennemsnittet ned.

erhv4
Kilde: Undervisningsministeriet

Mattais Tesfaye: Store forskelle skal undersøges
Hos Socialdemokratiet mener erhvervsskoleordfører Mattias Tesfaye, at de store forskelle mellem kommunerne er bemærkelsesværdige. Han mener derfor, at der er behov for at dykke nærmere ned i tallene og undersøge, hvad der er forklaringen på den store forskel:

”Noget af variationen kan forklares med, at der er forskel i uddannelsesmønstret kommunerne imellem, og noget kan forklares med, at der i nogle områder liger meget industri og mange produktionsvirksomheder, mens der i andre områder ikke gør. Men selv hvis man tager højde for det, så er der en variation, som ikke kan forklares. Derfor skal vi have undersøgt, hvordan forskellen mellem kommunerne forklares, og om der for eksempel er forskel i den måde, kommunerne tilrettelægger vejledningsindsatsen over for de unge på”, fortæller han til Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet