Studenterforening: Overakademisering fortrænger HK'erne

Debatten om akademikere i netto bekræfter, at vi har en overproduktion af akademikere. Det er som om, det kommer bag på folk, men vi har jo set det i årevis.
Det er som om, at konsekvenserne af det markant øgede optag på universiteterne bliver ved med at komme bag på os. Men det er jo klart, at når man på 20 år går fra at optage lige under 15.000 studerende om året til at optage over 30.000, så vil det have konsekvenser for universiteterne og for arbejdsmarkedet.

Og konsekvensen for arbejdsmarkedet ser vi nu. Senest har det fyldt i debatten om akademikere, der skal tage jobs i netto.

Akademikerne skubber kvalificerede medarbejdere ud

Men hvor diskussionen om akademikere bag kassen i netto vidst mest af alt er et tænkt scenarie lige nu, så er der andre steder på arbejdsmarkedet, hvor akademikere er begyndt at gøre deres indtog. Det gælder bl.a. i mere administrative jobs.

Og det har det den konsekvens, at det skubber til andre gruppe på arbejdsmarkedet. Når akademikere i højere grad tager mere administrative jobs, fortrænger det andre grupper på arbejdsmarkedet. F.eks. HK’ere.

Er det nødvendigt at akademisere administrative stillinger?

Argumentet, man hører fra akademikerfagforeningerne, er, at de akademiske arbejdstagere bliver ansat, fordi der er brug for dem, og de kan tilføre nye, nødvendige kompetencer til det her nye arbejdsmarked. På den måde er en akademisering af administrative jobs nødvendig for at følge med det nye arbejdsmarked, må man forstå.

Og det er da klart at f.eks. HK’ere og akademikere kan noget forskelligt, men er det nødvendigt at akademisere administrative stillinger?

Brug nu akademikerne rigtigt

En akademikers kernefaglighed er ikke at administrere, så behovet for at de indtager den type jobs, vil jeg gerne anfægte.

Det er der flere grunde til. Det handler dels om, at jeg mener, at akademikere bør ende i jobs, der matcher deres kompetencer, ikke jobs der skal ændres for at matche deres kompetencer. Akademikere kan noget, og der er bestemt brug for dem på fremtidens - må man forstå - nye arbejdsmarked. Spørgsmålet er bare, om ikke deres kompetencer er givet bedre ud et andet sted.

Spørgsmålet er bare, om ikke deres kompetencer er givet bedre ud et andet sted

Dels handler det om, at akademikere er væsentligt mere omkostningstunge at have ansat end f.eks. HK’ere. Derfor bør man have med i sine overvejelser om de opgaver, som flere arbejdsgrupper har kompetencer til at løfte ikke bør løftes af dem med det laveste effektive omkostningsniveau.

Spild af ressourcer 

Eller sagt på en anden måde: er det nødvendigt at poste penge i at have en akademiker til at varetage opgaver, som andre grupper også kan varetage – endda billigere?

Man bør overveje om ikke det er spild af ressourcer

Man bør overveje om ikke det er spild af ressourcer. Spild af økonomiske ressourcer at ansætte en akademiker til at varetage opgaver andre kunne have varetaget. Og spild af ressourcer fordi akademikernes arbejdskraft er bedre givet ud i jobs, der matcher deres kompetencer.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fie Hækkerup er stud.mag. i dansk på Københavns Universitet og tidligere landsformand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum


placeholder

Annonce