Studerende: Underligt at bruge 850.000 kroner på Obama under nedskæringer

Studerende: På trods af besparelsestiltag for mere end 36 millioner kroner, så har Aalborg Universitet valgt at bruge penge på Obama-visit.
Rektor Per Michael Johansen på AAU valgte for nylig at købe billetter for 850.000 kr. til oplægget "A Conversation With President Obama". Det er en prioritering, der kommer efter et forår, der har været præget af en lang række fyringer, opsigelse af lejekontrakter på bygninger, og andre tiltag, der er sket på baggrund af en presset økonomi.

I forbindelse med den store sparerunde holdt rektor et åbent møde for de studerende, om prioriteringerne, hvor han besvarede spørgsmål omhandlende hvad besparelserne, ville medføre af uddannelsesforringelser for de studerende.

Årsagen til forringelserne skyldtes tungere politiske kræfter

Rektor forklarede situationen til mødet: Årsagen til forringelserne af studielivet og den faglige kvalitet, skyldtes tungere politiske kræfter. Rektor påpegede, at han ville gøre hvad der stod i hans magt for, at de få midler blev brugt fornuftigt, og besparelserne ikke vil gå udover kvaliteten.

Underlig prioritering

Med sådan et udsagn, så sender det et underligt signal, når man som rektor vælger at prioritere midler til et oplæg med den tidligere amerikanske præsident.

Man kan spørge sig selv, om man kan se denne prioritering som fornuftig. Særligt i en tid, hvor universitetet er så presset, som det er i øjeblikket. I stedet burde man måske have tænkt lidt mere over, hvilke signaler man sender til de studerende og ansatte ved sådan en prioritering.

Besparelserne betyder, at underviserne skal løbe hurtigere, utilstrækkelig forberedelsestid og færre ressourcer til undervisning

Det virker som et underligt signal at sende at prioritere midler til et så dyrt oplæg, når ansatte ved universitetet for nyligt har set en lang række af deres kollegaer gå ud ad døren for sidste gang. Samtidigt så er universitetet underlagt en ny budgetmodel, som har medført omfattende studieforringelser, som skyldes besparelsestiltagene for mere end 36 mio. kr. gennem omprioriteringsbidraget og bevillingsreformer.

Underviserne skal løbe hurtigere 

Disse besparelser betyder, at underviserne skal løbe hurtigere, have flere overarbejdstimer, utilstrækkelig forberedelsestid, færre ressourcer til undervisning. Samtidigt så får de studerende også færre vejledningstimer og mindre undervisning. Dette er bare nogle eksempler på tiltag på AAU, som ikke kan undgå at påvirke det faglige niveau og presse kvaliteten.

Kunne man have benyttet pengene mere fornuftigt

Midlerne, som rektor har benyttet til oplægget med den tidligere amerikanske præsident, er midler som er blevet brugt, fordi oplægget ifølge rektor, flugter med målsætningen om et mere internationalt universitet. Derfor er det ikke sikkert, at pengene ellers var gået til f.eks. flere vejledningstimer eller på anden vis styrke det faglige niveau.

Alligevel er det værd at tænke over, om man kunne have benyttet pengene mere fornuftigt i en institution som i forvejen er udsultet.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bestyrelsesmedlem af Frit Forum Aalborg

Politisk Næstformand i Frit Forum Aalborg


placeholder

Annonce