Styrk den sociale bæredygtighed – det betaler sig

Danmark har verdens bedste velfærdssamfund målt på adgang til og niveau for sociale ydelser. Men vi er dårlige til at forhindre, at folk ender på ydelserne.
KAB har udviklet et barometer – et indeks for Danmarks sociale bæredygtighed. Så kan man spørge, om det er en opgave, der skal løftes af boligorganisationerne.

Svaret er kort og godt JA! Vi gør det for vores beboeres skyld.

Vi skal åbne samfundets øjne

Kun ved at skærpe det politiske fokus - og åbne samfundets øjne for perspektiverne i at investere i at styrke de socialt udsatte familiers kompetencer, flytter vi reelt noget for dem, vi er sat i verden for: Beboerne.

Bæredygtighed er et af tidens hotte politiske emner. Det har derfor undret os, at ingen endnu har udviklet et mål for samfundets sociale bæredygtighed.

Vi ikke særligt gode til at forhindre, at alt for mange ender på sociale ydelser

Danmark har nok verdens bedste velfærdssamfund målt på adgangen til og niveauet for de sociale ydelser. Til gengæld er vi ikke særligt gode til at forhindre, at alt for mange ender på disse ydelser.

I snart 40 år – altså siden 1979 - har mellem en fjerdedel og en femtedel af danskerne i den erhvervsaktive alder levet af indkomstoverførsler fra det offentlige i stedet for at kunne tage ansvar for sit eget liv. Det kan vi gøre bedre! Ikke ved at spare, men ved at investere.

Invester i de nødvendige kompetencer

Lad os investere i de personlige kompetencer, som er nødvendige for at klare sig selv i en moderne virkelighed – og ikke mindst på et stadig mere effektivt og kompetencekrævende arbejdsmarked.

Den sociale bæredygtighed i Danmark går som helhed den gale vej

Fire grundlæggende kompetencer skal være på plads: Uddannelse, sundhed – både fysisk og psykisk - og sociale relationer.

Det er præcis de kompetencer, som afgør, om du bliver hægtet af – eller klarer dig. Og det er netop de områder, KAB’s nye indeks kan måle effekten af investeringerne på.

 Social bæredygtighed i Danmark

ANM. Der er tale om et ”problemindeks”, så en høj værdi er udtryk for lav grad af social bæredygtighed.

Bæredygtighedsindeks

Indekset er bygget op omkring fire altafgørende S´er, nemlig:
 - Skole (ej minimum 2 i dansk og matematik i 9 kl. afgangseksamen)

- Sundhed (dårligt mentalt helbred og svær overvægt)

- Sociale relationer (ensomhed)

- Samfundsansvar (stemmer ikke ved valg)

Som det fremgår af figur 1, går den sociale bæredygtighed i Danmark som helhed den gale vej. Indekset viser også årsagen til den kedelige udvikling, nemlig at den mentale og fysiske sundhed får det dårligere og dårligere.

Vejen frem er sociale partnerskaber

KAB har ikke kun udviklet et mål for den sociale bæredygtighed for at sætte politisk fokus på at investere.

KAB har også ambitioner om at handle.

Vi har samlet et netværk af private civilsamfundsaktører og digitale virksomheder, som har særlige kompetencer i forhold til de problemer, der indgår i det sociale bæredygtighedsindeks.

Lad os sammen bryde den onde cirkel

Hvis de almene boligorganisationer i fællesskab med de aktører, der arbejder inden for netop de fire S’er – og også meget gerne kommunerne – lykkes med at styrke den sociale bæredygtighed bare i de almene boligområder, vil det derfor gavne hele samfundet. Læs mere om det sociale bæredygtighedsindeks og de sociale partnerskaber her

Derfor er min opfordring til de ansvarlige politikere både centralt og lokalt: Lad os sammen bryde den onde cirkel og hjælpe flere mennesker godt i gang.

Styrk de sociale partnerskaber.

Tro mig – det kan betale sig.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for Boligforeningen 3B, København


placeholder

Annonce